English to Armenian Meaning of escape - փախուստ


Escape :
փախուստ

փախուստ, ազատելը, պատրվակ, ազատում, անպատժություն, տղա, թռիչք, թռչել, փախչել, համբերատարություն, արդարացում, փրկություն, փրկել, օգնություն, ետգնում, ազատություն, արտանետումների, հայտնվելը, արտահոսել, վերելք, արտահոսք, հարված դուրս

փախչել, վազք, կոտրել հեռու, տղա, փախուստ, տեղադրել, ազատում, զորացրել, պետք է ազատ արձակվի, է ազատվեն, է սահմանել ազատ, է տաշված դուրս, վերացնել, ստանալ շուրջ, խուսափել, դուրս գալ, շրջանցել, ապրել, սնվել, վերակենդանացնել, դառնալ հավելուրդը, սայթաքել, առաջանալ, գարուն, թողարկում, բուրել, ազատվում, տեղից պոկվել

փախուստփախելescapeesescapementescapementsփախչումփախչում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of escape in English
Noun(1) the act of escaping physically(2) an inclination to retreat from unpleasant realities through diversion or fantasy(3) nonperformance of something distasteful (as by deceit or trickery(4) an avoidance of danger or difficulty(5) a means or way of escaping(6) a plant originally cultivated but now growing wild(7) the discharge of a fluid from some container(8) a valve in a container in which pressure can build up (as a steam boiler
Verb(1) run away from confinement(2) fail to experience(3) escape potentially unpleasant consequences; get away with a forbidden action(4) be incomprehensible to; escape understanding by(5) remove oneself from a familiar environment, usually for pleasure or diversion(6) flee; take to one's heels; cut and run(7) issue or leak, as from a small opening
Examples of escape in English
(1) Give your children the basics on how to avoid and escape potentially dangerous situations.(2) the couple had a narrow escape from serious injury(3) During the theft he comes upon a chambermaid whom he takes hostage, then kills, as his escape attempt goes awry.(4) The very nature of popular film is to provide an escape from daily reality and monotonous routines.(5) The plucky farmer is understood to have startled the thief who eventually broke free and made his escape to a waiting car.(6) I had an escape route planned out of town, and since I'd be driving my scooter I wouldn't have to worry about traffic.(7) A serial car thief drove through a town centre at speeds of up to 70 mph to escape police.(8) Motorists had a narrow escape when a lorry carrying heavy scrap metal crashed into a bridge, shedding its load.(9) Unfortunately, this feeling is actually an illusion, a short-lived escape from reality.(10) This was her escape from the harsh reality of the real world.(11) The effects provide a temporary escape from reality by relieving fears, tension and anxiety.(12) There is so much I want to say, so much I want to make the world aware of, but words escape me.(13) Gleason and Cronquist list it as an escape in Vermont and New Hampshire.(14) He said pollen would not escape into the local environment because sugar beet did not flower until after it had been harvested.(15) Religion can also be used as an escape from problems.(16) I started this blog as a creative outlet, a much needed release, an escape from reality.
Related Phrases of escape
(1) to escape ::
է փախչել
(2) fire escape ::
հրշեջ սանդուղք
(3) escape from ::
փախչել
(4) narrow escape ::
նեղ փախուստը
(5) escape route ::
փախուստը երթուղին
(6) a narrow escape ::
նեղ փախուստը
(7) escape hatch ::
ելք
(8) escape from reality ::
փախչել իրականությունից
(9) escape artist ::
փախուստը նկարիչ
(10) escape sequence ::
փախուստը հաջորդականությունը
Synonyms
Noun
1. getaway ::
հեռացիր
2. avoidance of ::
խուսափելը
3. leak ::
ծակվել, արտահոսք
4. distraction ::
ցրվածություն
5. flight ::
թռիչք
6. escape valve ::
փախչել փական
7. escapism ::
Էսկապիզմի
Verb
10. get away from ::
ստանալ հեռավորության վրա
11. avoid ::
խուսափել
14. get off ::
դուրս գալ
15. break loose ::
կոտրել չամրացված
16. elude ::
խուսափել
17. lam ::
քոթակել
18. miss ::
օրիորդ
Different Forms
escape, escaped, escapees, escapement, escapements, escapes, escaping
Word Example from TV Shows
and that between 15 and 16 hostages\Nmanaged to escape.

and that between 15 and 16 hostages
managed to ESCAPE.

Money Heist Season 1, Episode 12

he forgot all about his escape plan.

he forgot all about his ESCAPE plan."

Money Heist Season 1, Episode 12

Or they’ll escape.

Or they’ll ESCAPE.

Money Heist Season 1, Episode 13

Denver, did you know about the escape?

Denver, did you know about the ESCAPE?

Money Heist Season 1, Episode 13

There was never
any way for us to escape.

There was never any way for us to ESCAPE.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Armenian Dictionary: escape

Meaning and definitions of escape, translation in Armenian language for escape with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of escape in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'escape'

What escape means in Armenian, escape meaning in Armenian, escape definition, examples and pronunciation of escape in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History