English to Armenian Meaning of exact - ճիշտ


Exact :
ճիշտ

պահանջել, ճիշտ, ուժ, ստիպել, պարտավորեցնել, բռնադատել

պատշաճ, ճշգրիտ, ճիշտ, շատ, մաթեմատիկական, համապատասխան, խիստ, հակված, կանոնավոր, ճշգրտված, հաստատուն, սովորական, պարզապես, ամուր ֆիքսված, ամուր բնակություն, անխաթար, ամբողջական, կատարյալ, իրական, իսկական, զգույշ, սակավախոս, զգուշորեն, խորամանկ, վստահ, որոշակի, ապահովել, Definitive, դաժան

ճիշտբռնագանձվելexacterexactestխստապահանջճիշտՃշգրտությունըexacts
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of exact in English
Verb(1) claim as due or just(2) take as an undesirable consequence of some event or state of affairs
Adjective(1) marked by strict and particular and complete accordance with fact(2) (of ideas, images, representations, expressions
Examples of exact in English
(1) Astrophysicists can search for shadows by applying Newton's method, a mathematical way to refine approximate solutions into exact ones.(2) But, after getting treatment, he was unable to exact a more lasting revenge as he slammed his spot kick to the World Cup winner's right, allowing him to make an easy save.(3) The apartment was extremely close to being an exact replica of the Scott's.(4) Both exact and approximate solutions to the problem have been developed.(5) I am saying that I am not a member of your French culture, but I will not be a member of American culture, here; I am an exact entity, exact person.(6) Carefully mocked up on City of York Council headed notepaper, the letter that landed on our desk is an exact replica of those sent out to local residents asking for comments on a new planning application.(7) Recent advances in our understanding of Palaeozoic tectonics, and in the precise dating of tectonic events require exact definitions of terminology.(8) The old stone quarry is becoming a scientific center; philosophy, theology, exact sciences and biomedical sciences will be studied here.(9) Now something I have only dreamed of happens - the son of that killer falls into my lap, and I can exact an even more acute form of revenge than I first expected.(10) Although, there are no mixing flaws, one could always criticize it for track selection and the fact that you know this CD is an exact replica of the set he is repeating city after city.(11) And the oval office in this library is the exact replica.(12) He escapes, reinvents himself as a count and starts to exact cold, calculated revenge.(13) Arguably, to exact revenge or punishment by means of agricultural devastation was the essence of Greek warfare.(14) Dr Freeman found that the main facade was relatively intact, although a flank wall needed to be rebuilt, some surviving bricks being chemically analysed to enable exact replicas to be made.(15) But Mr Considine argued that tax forecasting was not an exact science and was subject to shifts in economic growth, which were difficult to predict.(16) The word ÔÇÿcopyÔÇÖ implies an exact replica in size and detail.
Related Phrases of exact
(1) to be exact ::
լինել ճշգրիտ
(2) exact time ::
ճշգրիտ ժամանակը
(3) exact science ::
ճշգրիտ գիտություն
(4) exact opposite ::
ճիշտ հակառակն
(5) exact copy ::
ճշգրիտ պատճենը
(6) exact fare ::
ճշգրիտ ուղեվարձը
(7) exact calculation ::
ճշգրիտ հաշվարկ
Synonyms
Adjective
1. precise ::
ճշգրիտ
2. careful ::
զգույշ
3. accurate ::
ճշգրիտ
Verb
4. demand ::
պահանջել
5. inflict ::
պատճառել
6. take ::
վերցնել
Antonyms
1. remit ::
առաքել
Different Forms
exact, exacted, exacter, exactest, exacting, exactly, exactness, exacts
Word Example from TV Shows
and for 600 years
they have never failed to exact their toll.

and for 600 years they have never failed to EXACT their toll.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

Odd. President Seibert posed
the exact same question.

Odd. President Seibert posed the EXACT same question.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 23

But you would've done the exact
same thing, and you know it.

But you would've done the EXACT same thing, and you know it.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

I even know the exact spot
where they used to stomp me.

I even know the EXACT spot where they used to stomp me.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

I'm sure I've seen the exact same
paint job on a Lexus, right?

I'm sure I've seen the EXACT same paint job on a Lexus, right?

Breaking Bad Season 2, Episode 11

English to Armenian Dictionary: exact

Meaning and definitions of exact, translation in Armenian language for exact with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of exact in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'exact'

What exact means in Armenian, exact meaning in Armenian, exact definition, examples and pronunciation of exact in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History