English to Armenian Meaning of fire - կրակ


Fire :
կրակ

կրակ, վառում, Հրդեհը աստված, ուժ, մարսողական իշխանությունը, վայրահաչություն, մեծ հրդեհ, կռիվ, դեպք, վառելիք, վառելափայտ, եռանդ, առույգություն, գունեղություն, բոց, ամբարտավանություն, գագաթ, փետուր, հրաձգություն, կպչան, շոգ, ջերմաստիճան, մահացած ջերմային, զայրույթ, էլեկտրականություն, կայծակ, համազարկ, արտահոսել, տենդ, քաջալերանք, համ, OOMPH, ոգի, խանդավառություն, լարում, պարծենկոտություն, քշել, ջանալ, խթանել, դրդապատճառ, հորդություն, խթան, փայլ, թեթեւ, Փառք, կայծ, հույզ, կիրք, Զգացմունք, կապվածություն, արագընթացություն

կրակ, լուսավորել, զայրացնել, բոց, վառել, նկարել, արտահոսել, դիպչել դուրս, նշագծել, ապրանքանիշը, կրակոց, հրաձգություն, մորակտցար, շտեպսել, տխմար, փոփ, այրվել, կենդանացնել, հրահրել, բորբոքել, ֆլեշ, բռնկում, պղպջակների շուրջ, պահել, նետում, ձգում, ջերմ, տապակել, պայթել, վահանակ

կրակգնդակոծելհրդեհներըհրաձգությունկրակոցներն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fire in English
Noun(1) the event of something burning (often destructive(2) the act of firing weapons or artillery at an enemy(3) the process of combustion of inflammable materials producing heat and light and (often(4) a fireplace in which a relatively small fire is burning(5) once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles(6) feelings of great warmth and intensity(7) fuel that is burning and is used as a means for cooking(8) a severe trial(9) intense adverse criticism
Verb(1) start firing a weapon(2) cause to go off(3) bake in a kiln so as to harden(4) terminate the employment of; discharge from an office or position(5) go off or discharge(6) drive out or away by or as if by fire(7) call forth (emotions, feelings, and responses(8) destroy by fire(9) provide with fuel(10) generate an electrical impulse(11) become ignited(12) start or maintain a fire in
Examples of fire in English
(1) The spread of radio sets made tactical separation easier and improved the control of artillery and mortar fire .(2) Despite drawing critical fire and reactionary ire, the show's back for a second series.(3) I had to fire men who've been with me for years(4) This episode, recorded only by Luke, has come under some serious critical fire .(5) He does what he does best, puts fire into men's hearts, plants the seeds of war.(6) It was a great team effort with the lads playing with fire , passion, determination and a tremendous will to win.(7) it's not yet known how the fire started(8) they opened fire(9) The Emperor is often associated with Aries, which is a strong and assertive astrological fire sign.(10) put more coal on the fire(11) There is a reluctance on the part of broadcast executives to fire presenters who stir up public outrage - because it sells.(12) a fire at a hotel(13) For them, fire has its spirits, so do trees and birds and wild animals.(14) Our giggling stopped with a burst followed by an answering burst of machine-gun fire coming from the river about fifty yards away.(15) Hitler himself was occasionally caught in the line of fire of criticism.(16) Maybe I would have less passion, less fire , less anger driving me to make the world a better place.
Related Phrases of fire
(1) on fire ::
կրակի վրա
(2) fire station ::
հրշեջ ծառայություն
(3) fire up ::
կրակել է
(4) fire engine ::
հրշեջ մեքենա
(5) catch fire ::
բռնել կրակ
(6) fire brigade ::
հրշեջ խումբ
(7) fire truck ::
հրշեջ մեքենա
(8) fire escape ::
հրշեջ սանդուղք
(9) fire drill ::
fire drill
Synonyms
Noun
1. blaze ::
բոց
2. dynamism ::
dynamism
3. gunfire ::
gunfire
4. criticism ::
քննադատություն
5. flaming ::
բոցավառ
6. attack ::
հարձակում
7. firing ::
հրաձգություն
8. fervor ::
եռանդ
Verb
9. launch ::
սկսել
10. shoot ::
կրակոց
11. dismiss ::
հեռացնել
12. start ::
սկիզբ
13. stimulate ::
խթանել
14. fuel ::
վառելիք
15. give notice ::
ծանուցել
16. discharge ::
արտահոսել
17. raise ::
բարձրացնել
18. open fire ::
կրակել
19. burn down ::
այրել
Antonyms
Different Forms
fire, fired, fires, firing, firings
Word Example from TV Shows

"Rain FIRE on them from above." You're quoting Father, aren't you?

Game of Thrones Season 2, Episode 7

- But a fire is...
- No fire.

- But a FIRE is... - No FIRE.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

All units, stop the fire.

All units, stop the FIRE.

Money Heist Season 1, Episode 4

then you have to
fire me, too.

then you have to FIRE me, too.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 23

they fire 'em up in the air,
and you pulverize them

they FIRE 'em up in the air, and you pulverize them

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

English to Armenian Dictionary: fire

Meaning and definitions of fire, translation in Armenian language for fire with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fire in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fire'

What fire means in Armenian, fire meaning in Armenian, fire definition, examples and pronunciation of fire in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History