English to Armenian Meaning of fat - ճարպ


Fat :
ճարպ

ճարպ, խոզաճարպ, յուղ, ձեթ, քսանյութ, մուգ լապտեր, ոսկրածուծ

ճարպ, յուղոտ, հասունացած, հաստլիկ, պարթեւ, պտղաբեր, բեղմնավոր, արդյունավետ, արգասավոր, հարուստ, քաղցրալուր, հորդ, վտակ, ճարպակալած, չաղ, կոպիտ, ճչան, հում, համարձակ, աննպատակ, զվարթ, մսոտ, գեր, ծանրաշարժ, խելառ, անհասկացող, հիմար, բութ, հաստ-headed, թուլացած, անշնորհք, մկանային, ընդարձակ, լայն, մեծ, ծանր, հաստ, ամրակազմ, թորշոմած, կզելը, խոզաճարպ, գիրանալ, պղտորվել, պարարտացնել, գիրանում, կոպիտ լինել

ճարպկանխորոշվածճակատագրերըfatingգիրությունճարպերnonfat
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fat in English
Noun(1) a soft greasy substance occurring in organic tissue and consisting of a mixture of lipids (mostly triglycerides(2) a kind of body tissue containing stored fat that serves as a source of energy; it also cushions and insulates vital organs(3) excess bodily weight
Verb(1) make fat or plump
Adjective(1) having an (over(2) having a relatively large diameter(3) containing or composed of fat(4) lucrative(5) marked by great fruitfulness
Examples of fat in English
(1) Everyday, I see people not much older than me, fat and enslaved to cigarettes and/or alcohol struggling to get on/off a bus let alone walking somewhere.(2) That being done, the flesh was raked into small shreds and blended with the warm cooking fat to form a rustic paste.(3) And she praised the television advert with fat dripping from a cigarette end as a group of friends smoke in a pub.(4) In any case, there is fat chance of finding alternative employment in this area, which to an untutored eye looks rich in natural assets.(5) Instead, I just soaked fruits directly in liquors, without adding sugar or fat , which is what I used to do before.(6) There is a similarly fat chance of us accepting the other unquestioned assumptions underpinning misanthropic doom-mongering about health.(7) Shell makes an interesting point about very fat people: in order to carry that enormous extra weight around with them, they have much more powerful muscles than less fat people do.(8) A groovy looking website with nothing to say or to do is a fat lot of use.(9) Trim the fat from meat and poultry, says Potter, because pesticides and other additives concentrate there.(10) Losing just a few pounds of excess fat will go a long way toward improving your health.(11) The press has done a public service exposing this government's fondness for spin, rich businessmen and fat donation cheques.(12) According to respected gerontologist Kazuhiko Taira, the most common cooking fat used traditionally in Okinawa is lard.(13) To lose body fat , you should eat fewer calories and increase your exercise.(14) I'm just glad Rob didn't win (though he's got his hands on the money via matrimony anyway), and that Rupert got a nice fat cheque.(15) By late adolescence, girls have twice the body fat of boys, and boys have one-third greater muscle mass than girls.(16) Whenever possible I cook from scratch, using fresh and organic ingredients, keeping animal fat , sugar and salt to a minimum
Related Phrases of fat
(1) fat man ::
չաղ մարդ
(2) saturated fat ::
հագեցած ճարպ
(3) get fat ::
գիրանալ
(4) fat lip ::
ճարպ շուրթերի
(5) fat cat ::
ճարպ cat
(6) fat woman ::
ճարպ կին
(7) very fat ::
շատ ճարպ
(8) too fat ::
չափազանց գեր
(9) low-fat ::
ցածր յուղայնությամբ
Synonyms
Adjective
1. plump ::
հաստլիկ
2. fatty ::
չաղ
3. thick ::
հաստ
4. large ::
մեծ
5. juicy ::
հյութալի
6. productive ::
արդյունավետ
Noun
7. fatty tissue ::
ճարպային հյուսվածք
10. adipose tissue ::
adipose հյուսվածքի
Verb
11. plump out ::
ձգելու դուրս
Antonyms
1. lean ::
նիհար
2. slender ::
բարեկազմ
3. slim ::
բարակ
4. spare ::
պահեստային
5. thin ::
բարակ
Different Forms
fat, fatness, fats, nonfat
Word Example from TV Shows
A mic hidden in the fat tissue,\Nin the skull, anywhere.

A mic hidden in the FAT tissue,
in the skull, anywhere.

Money Heist Season 3, Episode 7

My mother fat?

My mother FAT?

Game of Thrones Season 4, Episode 5

...you wait so fat time.

...you wait so FAT time.

Game of Thrones Season 6, Episode 4

Your mother was
a dumb whore with a fat arse.

Your mother was a dumb whore with a FAT arse.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

It's a fat guy on a Segway.
That's funny everywhere.

It's a FAT guy on a Segway. That's funny everywhere.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21

English to Armenian Dictionary: fat

Meaning and definitions of fat, translation in Armenian language for fat with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fat in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fat'

What fat means in Armenian, fat meaning in Armenian, fat definition, examples and pronunciation of fat in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History