English to Armenian Meaning of fold - հոտ


Fold :
հոտ

հոտ, լափ, ծալովի, ծալում, փաթույթ, ծամ, ջուտ, մետաքս, սպիտակեղեն, տապակել, ընդունել, քամել, գրկում, լարվածություն, կոճկել, հովիվ, ոչխարները հոտի, եկեղեցի, Քըրք, կրոնական համայնք, աղանդ, փաթիլ, շերտ, վարձակալություն, վարձակալված, խազ, ատամիկ, ակոս, տարբերանիշ, փարախ, վահանակ, գործ, պահել, խորշ, կազմ

ծալել, հոտ, կուչ գալ, լափ, ծամ, ծածանք, roll մինչեւ, կրկնապատկել մինչեւ, նկարել, վեր հրել, քշտել, քամել, ընդունել, փաթաթվել, կոճկել, լարվածություն, ճոճել, ալիք, քշել է, հյուս, Ռավել է, պայմանագիր

հոտfoldedթղթապանակթղթապանակներծալովիfolds
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fold in English
Noun(1) an angular or rounded shape made by folding(2) a group of people who adhere to a common faith and habitually attend a given church(3) a geological process that causes a bend in a stratum of rock(4) a group of sheep or goats(5) a folded part (as in skin or muscle(6) a pen for sheep(7) the act of folding
Verb(1) bend or lay so that one part covers the other(2) incorporate a food ingredient into a mixture by repeatedly turning it over without stirring or beating(3) cease to operate or cause to cease operating(4) confine in a fold, like sheep(5) become folded or folded up
Examples of fold in English
(1) With the spatula, fold one side over the strip of cheese.(2) The man went back inside and a few minutes later returned with a fold of paper.(3) And a beautiful, filthy-rich Westmount student communist uses her charms to lure him into the fold .(4) I must admit, as a confirmed stamper, I've been a bit hesitant to accept scrapbookers into the fold .(5) Perhaps it would be better instead to find a nice hidden fold in the hills on which to site a small, unobtrusive nuclear power station.(6) If it was allowed to fold these women would lose a lifeline and this would put a greater burden on other statutory services.(7) Small puffs of cloud lay low in the east, like a flock of sheep at daybreak, waiting for the gate of the fold to open.(8) In establishing the Roadmap, NIH purposefully intended to usher new researchers and new fields into the fold .(9) Whaw comes from the Norse meaning ÔÇÿthe enclosure near the fold where sheep are milkedÔÇÖ.(10) Sinjun prayed fervently they'd accept her into the fold .(11) The way the back seats fold flat to create the boot and swivel round so you can watch an event or have a picnic would be a selling point.(12) Carefully, she opened the letter and slid the paper out of its fold .(13) There is a picture, in my mind, of an impossibly long, steep path up a bleak peak rising Golgotha-like above a fold of green hills.(14) The thin paper was lifted as he slid his thumb under the fold .(15) Soccer moms would love it; so would the kids, fold the huge rear seats down, and kids can almost play soccer inside the vehicle.(16) The price of shares will plunge to zero and, shorn of its source of capital, the enterprise is forced to fold .
Related Phrases of fold
(1) fold ::
հոտ
Synonyms
Noun
1. crease ::
ծալել
2. enclosure ::
պարիսպ
3. community ::
համայնք
4. folding ::
ծալովի
5. flock ::
հոտ
6. crimp ::
փխրուն
7. sheepfold ::
ոչխարների փարախ
8. plica ::
plica
9. congregation ::
ժողով
Verb
11. mix ::
խառնել
12. enfold ::
փաթաթել
13. fail ::
ձախողվել
14. close down ::
փակել
15. fold up ::
հոտ է
16. pen up ::
գրիչ մինչեւ
Different Forms
fold, folded, folder, folders, folding, folds
Word Example from TV Shows
...and you help me fold my sheets
when they come out of the dryer.

...and you help me FOLD my sheets when they come out of the dryer.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

So the only question is,
how long until you fold?

So the only question is, how long until you FOLD?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

If you give them your love:
they will return it a thousand fold.

If you give them your love: they will return it a thousand FOLD.

Game of Thrones Season 3, Episode 4

Dude needs to come into the fold.

Dude needs to come into the FOLD.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

I bring them into the royal fold,
and this is how they repay me,

I bring them into the royal FOLD, and this is how they repay me,

Game of Thrones Season 3, Episode 5

English to Armenian Dictionary: fold

Meaning and definitions of fold, translation in Armenian language for fold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fold in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fold'

What fold means in Armenian, fold meaning in Armenian, fold definition, examples and pronunciation of fold in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History