English to Armenian Meaning of follow - հետեւել


Follow :
հետեւել

հետեւել, հալածել, հետապնդել, հալածում, հաջողության հասնել, կրկնել, բռնել, պահել, ըմբռնել, կանգ է, վերցնել, կատարել, ենթարկվել, լուռ համաձայնվել, հետաքննել, ընդունել, գնել, արջ, ժառանգել, ժառանգ, սրիկա, Նշաններ, վազում հետո, նախանձել, ընդօրինակել, կեղծել, պատճեն, պահպանել, բռնել է, հասնել, ստանալ է, հասկանալ, հայթայթել, որոնել, համաձայնվել, պաշտպանել, շնորհ, կողմ, աջակցություն, ստանալ, կրել, տեղ, վերաբերել, պարզել, խորամուխ լինել, գնալ, տալ chase, գնալ այն բանից հետո, է նվիրել, անցնել, ծախսել, սահել, հաճախել, Զգուշացէք, Նշում, ծանուցում, հարմարեցնել

հետեւելհետեւեցհետեվողհետեւողներըհաջորդՍտորեւհետեւում է
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of follow in English
Verb(1) to travel behind, go after, come after(2) be later in time(3) come as a logical consequence; follow logically(4) travel along a certain course(5) act in accordance with someone's rules, commands, or wishes(6) come after in time, as a result(7) behave in accordance or in agreement with(8) be next(9) choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans(10) to bring something about at a later time than(11) imitate in behavior; take as a model(12) follow, discover, or ascertain the course of development of something(13) follow with the eyes or the mind(14) be the successor (of(15) perform an accompaniment to(16) keep informed
Examples of follow in English
(1) When making decisions, state officials refuse to take reality into account and follow the same old models.(2) follow the path through the woods(3) Giving money to charities and building bridges does not mean that people should follow your lead.(4) I'm a luddite in comparison with some of the people I follow on Twitter, but a nerd in comparison with many people.(5) It is much easier to follow someone else's lead than to come up with the route yourself and lead the group.(6) follow the link(7) How rigidly people follow the rules may depend upon how strictly the rules are enforced.(8) there'll be pasta with fish to follow(9) This merits our attention, regardless of what division we follow the closest.(10) She hoped other businesses would follow the Eric Wright Group's lead, stressing it was vital the momentum did not slow down.(11) follow the guidelines(12) The Haftorah teaches that Torah will enlighten those who follow King Chiram's example.(13) Turn left at the top of the hill and follow the path along the ridge to Darwen Tower.(14) The trouble is that many people do not follow a good diet.(15) I don't follow boxing(16) All twenty five of the books will follow a fairly rigid design sense, so most of the work was done in the initial stages.
Related Phrases of follow
(1) follow me ::
Հետեւիր ինձ
(2) follow-up ::
հետեւել- up
(3) to follow ::
հետեւել
(4) follow the leader ::
հետեւել առաջնորդին
(5) follow the example ::
հետեւել օրինակին
(6) follow through ::
հետեւել միջոցով
(7) follow by ::
հետեւել է
(8) follow suit ::
հետեւել նրա օրինակին
(9) follow on ::
հետեւել է
Synonyms
Verb
1. come behind ::
գալիս են
2. succeed ::
հաջողության հասնել
3. accompany ::
ուղեկցել
4. shadow ::
ստվեր
5. obey ::
ենթարկվել
6. result from ::
արդյունք է
7. understand ::
հասկանալ
8. imitate ::
ընդօրինակել
9. be a fan of ::
պետք է մի երկրպագու
10. be ::
լինել
11. stick with ::
փայտիկ հետ
12. survey ::
ուսումնասիրություն
13. come ::
գալ
14. conform to ::
համապատասխանեն
15. take after ::
այն բանից հետո
16. come after ::
Արի հետո
17. pursue ::
հետապնդել
18. adopt ::
ընդունել
19. comply ::
կատարել
21. keep up ::
պահել մինչեւ
22. postdate ::
postdate
23. trace ::
հետք
24. watch over ::
հսկելու
Antonyms
1. antedate ::
նախագուշակել
2. precede ::
նախորդել
Different Forms
follow, followed, follower, followers, following, followings, follows
Word Example from TV Shows
Follow me outside.

Follow me outside.

Vikings Season 1, Episode 1

I'm the last person they ever follow.

I'm the last person they ever FOLLOW.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

Follow your heart.

Follow your heart.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 16

They follow my command.

They FOLLOW my command.

Westworld Season 2, Episode 3

I mean, follow me, guys.
But if a mosquito
is buzzing around you

I mean, FOLLOW me, guys. But if a mosquito is buzzing around you

Breaking Bad Season 2, Episode 8

English to Armenian Dictionary: follow

Meaning and definitions of follow, translation in Armenian language for follow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of follow in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'follow'

What follow means in Armenian, follow meaning in Armenian, follow definition, examples and pronunciation of follow in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History