English to Armenian Meaning of low - ցածր


Low :
ցածր

ավելի ցածր, ցածր, կրտսեր, ենթակա, խոնարհած, բազա, ավելի քիչ, քիչ, տակ, քիչ բան, փոքր, խոնարհ, կռացավ, ճնշված, կարճ, աղքատիկ, աննշան, րոպե, զզվելի, անարգ, չնչին, նկատի ունեմ, քոսոտ, հիասթափված, հուսահատ, Մելամաղձություն, ընկճված, բաս, փափուկ, հանգիստ, խղճուկ, ստորաքարշ, անպիտան, որդնած, ժամանակակից, վերջին, նոր, ետ, անորակ, թույլ, ակամա դավաճանություն, մեղմ, քաղցր, թեթեւ, Petit, նվազել է, անպետք, շահամոլական, այլ, գետնատարած, անբարոյական, թերզարգացած, խաղաղ, անխռով, Ցածրադիր, թուխ, մռայլ, անցյալ, հիմնական, եզրափակիչ, արտակարգ, ցածրորակ, թերի, մասնակի, սակավ, մակերեսային, ոչ խոր, հազվադեպ, ծույլ, դանդաղ, դանդաղկոտ, քնքուշ, կաղալ, ձանձրալի, մեղմացնել, տկար, հակված, Bended, վտարանդի, համեստ, հնազանդ, քաղաքավարի, անխոհեմ, պստլիկ, հեկեկանք, բառաչանք, ճղճիմ

ցածրlowedամենացածրսարքերըlowishlownessՌեկորդներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of low in English
Noun(1) an air mass of lower pressure; often brings precipitation(2) British political cartoonist (born in New Zealand, 1891-1963(3) a low level or position or degree(4) the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; used to start a car moving
Verb(1) make a low noise, characteristic of bovines
Adjective(1) less than normal in degree or intensity or amount(2) literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension(3) very low in volume(4) unrefined in character(5) used of sounds and voices; low in pitch or frequency(6) of the most contemptible kind(7) low or inferior in station or quality(8) no longer sufficient(9) subdued or brought low in condition or status(10) filled with melancholy and despondency
Adverb(1) in a low position; near the ground
Examples of low in English
(1) Water comes up to the second floor, they are out of gasoline, and food supplies are running perilously low .(2) The first are in low valleys where lakes did not form and the second, larger ones are higher and the result of rainfall.(3) Over a low to moderate heat this will take a good 25 minutes, during which time a savoury golden sediment will attach itself to the pan.(4) The diet is low in fat which, research shows, is a healthy way to lose weight and keep it off.(5) The latest utility crisis has little to do with low supplies of natural gas or electricity.(6) area of low pressure(7) Thus its effectiveness, when a hitter has two strikes, and this pitch is thrown low enough.(8) it's pretty low of him to say that(9) Because he was low on cash, Amos couldn't afford to buy another batch right away.(10) Another consequence of underfunding is that staff levels are very low at the moment.(11) It revealed that disclosure of sexual violence to professionals was strikingly low .(12) At this height, among the Himalayas, the sky looms like a low ceiling and the snow does not have far to fall.(13) Well we designed the low protein, low fibre diet so that we didn't actually alter the calories.(14) It is totally unregulated and much of it is of low quality.(15) With it, she wore a simple purple shirt with a neckline that was not quite low , but by no means modest.(16) Their little mining venture was situated on a low ridge, not far from the track through to Queensland.
Related Phrases of low
(1) get low ::
ստանալ ցածր
(2) lie low ::
սուտ ցածր
(3) very low ::
շատ ցածր
(4) lay low ::
կդնի ցածր է
(5) low-down ::
ստոր
Synonyms
Adjective
1. short ::
կարճ
2. cheap ::
էժան
3. scarce ::
սակավ
4. inferior ::
ցածրորակ
5. humble ::
խոնարհ
6. unambitious ::
unambitious
7. unfavorable ::
անբարենպաստ
8. uncouth ::
անքաղաքավարի
9. quiet ::
հանգիստ
10. bass ::
բաս
11. depressed ::
ճնշված
12. low-toned ::
ցածր toned
13. small ::
փոքր
15. down in the mouth ::
ցած է բերանը
17. broken ::
կոտրված
18. low-pitched ::
ցածր բարձրության
Noun
19. nadir ::
նադիր
20. depression ::
ընկճվածություն
21. first gear ::
առաջին հանդերձում
Verb
22. moo ::
բառաչանք
Different Forms
low, lowed, lowest, lowing, lowish, lowness, lows
Word Example from TV Shows
Right low, lunge right.

Right LOW, lunge right.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

High and low alike.

High and LOW alike.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

(LOW HUMMING)

(LOW HUMMING)

Westworld Season 3, Episode 8

Low crime rate,
and high-speed Internet connectivity...

Low crime rate, and high-speed Internet connectivity...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 13

Yah! Left high, left low.

Yah! Left high, left LOW.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

English to Armenian Dictionary: low

Meaning and definitions of low, translation in Armenian language for low with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of low in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'low'

What low means in Armenian, low meaning in Armenian, low definition, examples and pronunciation of low in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History