English to Armenian Meaning of front - ճակատ


Front :
ճակատ

ճակատ, նավաքիթ, դեմք, առջեվի մաս, երեսի, գլուխ, բերան, մարտադաշտ, ռազմադաշտ, ասպարեզ, դաշտ, անցյալ, ենթադրություն, հարված դեմքին, հանդգնություն, ծայր, գագաթնաժողովը, գագաթ, վերջ, եզր, ունք, տաճար, ճակատագիր, ելույթ, առանձնահատկություն, ճակատամաս, ճակատանկար, քաջություն, ավյուն, սիրտ, գանգ, գլխարկ, նայել, հերթը, ծունկ, գնալ, դեմքը, նախատեսում են, հանդիպում, հանդիպել, կուրծք, ձայն

ճակատ, արտաքին, գլխավոր, սկզբունքային, ճակատային, դեմքի, նավաքիթ

ճակատfrontedfrontingճակատներհորիզոնականfrontwards
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of front in English
Noun(1) the side that is forward or prominent(2) the line along which opposing armies face each other(3) the outward appearance of a person(4) the side that is seen or that goes first(5) a person used as a cover for some questionable activity(6) a sphere of activity involving effort(7) (meteorology(8) the immediate proximity of someone or something(9) the part of something that is nearest to the normal viewer(10) a group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals
Verb(1) be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to(2) confront bodily
Adjective(1) relating to or located in the front
Examples of front in English
(1) No one seems that upset that she used the Womans League as a front for her scams.(2) They seem to be natural born show-offs who've got lots of face and front , but often no talent.(3) Agatha was talking briskly enough but Tom sensed that she was putting on a brave front .(4) I play the ball toward the front of my stance, under my left eye, with the ball at the apex of the curve.(5) Meanwhile, Taiwan is facing a precarious situation on the diplomatic front .(6) Some people can put up a front and pretend to be someone they are not.(7) She tried so hard, she did everything she could to put on a brave front , but she thought Mom was going to die.(8) The front of the studio building used to be a drab slab of rundown Victorian brickwork.(9) He taunted, and I merely stumbled back as I felt more blows upon my side, my front , and my back.(10) One was to deliver men and munitions to the front faster that the enemy could destroy them.(11) They have a new front row and they're capable of turning it on any time.(12) After flying into my neck, the roach flew off toward the front of the pool hall.(13) I like those kinds of views, where the front of something looks so large while the rest of it disappears into the background.(14) He has also not done anything significant on the development front so as to showcase his achievements to the country.(15) Eventually, though, the small front line will get exposed.(16) No news on the job front as I haven't even updated my resume let alone applied anywhere.
Related Phrases of front
(1) in front of ::
առջեւ
(2) in front ::
դիմաց
(3) front end ::
դիմային մաս
(4) front door ::
առջեվի դուռը
(5) front page ::
առաջին էջ
(6) front desk ::
Առջեւի սեղան
(7) front yard ::
Առջեւի բակում
(8) in the front ::
ի դիմաց
(9) front cover ::
Առջեւի կազմ
(10) front row ::
առաջին շարքում
Synonyms
Adjective
1. leading ::
առաջատար
Noun
2. fore ::
նավաքիթ
3. frontage ::
ճակատամաս
4. front line ::
ճակատային գիծ
5. head ::
գլուխ
6. appearance ::
հայտնվելը
7. cover ::
կազմ
8. forepart ::
առջեվի մաս
9. front man ::
Առջեւի մարդ
10. movement ::
շարժում
11. presence ::
ներկայություն
Verb
12. overlook ::
չառնել
13. face ::
դեմք
14. breast ::
կուրծք
Antonyms
1. back ::
ետ
2. rear ::
թիկունքային
3. reverse ::
reverse
Different Forms
front, fronted, fronting, fronts, frontward, frontwards
Word Example from TV Shows
You know what does have
an

You know what does have an "oh" in FRONT of it?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

...and chased me up the big elm tree
in front of our house.

...and chased me up the big elm tree in FRONT of our house.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

Couldn't walk them
through the front gates,

Couldn't walk them through the FRONT gates,

Game of Thrones Season 7, Episode 3

Really? In front of your sister?

Really? In FRONT of your sister?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 22

I’m in front of Karina's school,\Nyour daughter.

I’m in FRONT of Karina's school,
your daughter.

Money Heist Season 1, Episode 9

English to Armenian Dictionary: front

Meaning and definitions of front, translation in Armenian language for front with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of front in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'front'

What front means in Armenian, front meaning in Armenian, front definition, examples and pronunciation of front in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History