English to Armenian Meaning of function - ֆունկցիա


Function :
ֆունկցիա

գործողություն, բայ, ֆունկցիա, գործ, պրոցես, արարողություն, ծիսական, կատարումը, ծիսակարգ, պարտք, պարտավոր, պարտականություն, նշանակում, աշխատանքային, խնջույք, ժամանակաշրջան, փառատոն, մաս, տոն, կատարում, խմբագրությունը, արտահոսել, ավարտելը, զբաղմունք, առեւտրի, ռոճիկ, կարիերա, աշխատանք, պաշտամունք, երկրպագել, վճիռ, տոնական, Fiesta, բնավորություն, բնություն, դեր, անձ, վարք, մասնագիտություն, քայլում կյանքի, կերուխում

աշխատանք, անել, գործել, ֆունկցիա, ստրուկ, Ապավինել, սպասիր, անել մեկի պարտքը, արթնացնել, արձագանքել, մակարդ

ֆունկցիաֆունկցիոնալգործելգործունեությունըգործառույթները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of function in English
Noun(1) (mathematics, the domain of the function, the range of the function(2) what something is used for(3) the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group(4) a relation such that one thing is dependent on another(5) a formal or official social gathering or ceremony(6) a vaguely specified social event(7) a set sequence of steps, part of larger computer program
Verb(1) perform as expected when applied(2) serve a purpose, role, or function(3) perform duties attached to a particular office or place or function
Examples of function in English
(1) bridges perform the function of providing access across water(2) ANOVA was conducted to examine whether the factors varied as a function of geographical region or section membership in CPA.(3) He stressed the importance of engineering and function in art and design courses.(4) You can actually add a button with an exit function to the user interface.(5) The models presented here represent the state of the art in function , design and manufacture.(6) Obviously, its quality is partly a function of its power to persuade, but its persuasiveness is in the eye of the beholder.(7) Motorcycle exhausts are designed with style and function in mind.(8) Each gesture performed on the touch pad corresponds to a control function .(9) Anger is often a function of power and the need to dominate and control.(10) The radio controls are designed more for style than function and are awkward to use.(11) Grammar is just a natural function of children's brains, and they apply it to whatever they find.(12) Its roof can politely be described as a victory for design over function .(13) This discourse of function is transparent in design, but only occasionally with art.(14) This points to the importance of this stretch of amino acids for the function of both proteins.(15) What the dogs do is a natural function but where they do it is chosen by humans.(16) building designs that prioritize style over function
Related Phrases of function
(1) function key ::
գործառույթը բանալին
(2) function keys ::
ֆունկցիայի բանալիներ
(3) function room ::
գործառույթը սենյակ
(4) objective function ::
օբյեկտիվ գործառույթը
(5) exponential function ::
exponential գործառույթը
(6) function properly ::
գործառույթը ինչպես հարկն է
(7) management function ::
կառավարման գործառույթը
(8) liver function test ::
լյարդի ֆունկցիայի փորձարկում
(9) work function ::
աշխատանքներ գործառույթը
Synonyms
Noun
1. purpose ::
նպատակ
2. responsibility ::
պատասխանատվություն
3. social event ::
սոցիալական միջոցառումը
4. single-valued function ::
միարժեք գործառույթը
5. part ::
մաս
6. affair ::
գործ
7. subprogram ::
ենթածրագիրն
Verb
8. work ::
աշխատանք
9. act as ::
գործել որպես
10. serve ::
ծառայել
11. officiate ::
պարտականություն կատարել
12. operate ::
գործել
Different Forms
function, functional, functioned, functioning, functions
Word Example from TV Shows
Look at the beta function
of quantum chromodynamics.

Look at the beta FUNCTION of quantum chromodynamics.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 5

They can't function without me.

They can't FUNCTION without me.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 3

I was given a character,
a story, and a function
to serve, like you.

I was given a character, a story, and a FUNCTION to serve, like you.

Westworld Season 2, Episode 3

Stormtroopers actually combine both
the function of infantry and military police. Heh.

Stormtroopers actually combine both the FUNCTION of infantry and military police. Heh.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

And in an effort to reduce awkwardness
as we learn how to function as friends,

And in an effort to reduce awkwardness as we learn how to FUNCTION as friends,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

English to Armenian Dictionary: function

Meaning and definitions of function, translation in Armenian language for function with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of function in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'function'

What function means in Armenian, function meaning in Armenian, function definition, examples and pronunciation of function in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History