English to Armenian Meaning of tell - պատմել


Tell :
պատմել

ասել, պատմել, խոսել, նշել, հարցնել, տեղեկացնել, ծանոթացնել, լուսավորել, ունենալ, ձեռնամուխ, հաշվել, թվարկել, վերաբերել, սպասել, բացարձակ, սովորեցնել, ուսուցանել, մարզիչ, դաս, մական, հակաճառել, նկարագրել, անգիր ասել, մանրամասն, բերանից թռցնել, բացահայտել, հրապարակել, կասի, գաղտնիքը հայտնել, արտասանել, ընդգծել, շամփուր, կափույր, կզակ, պատվեր, հրաման, հրաման տալ, հրահանգել, ուղղակի, խորհուրդ տալ, կանոն, հրամայել, մակարդակ, դպրոց, հորդորել, հաշիվ տալ, կգանձվի, մարշալ, շրջանակ, առողջ

պատմելպատմումպատմում է
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tell in English
Noun(1) a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who was renowned for his skill as an archer; according to legend an Austrian governor compelled him to shoot an apple from his son's head with his crossbow (which he did successfully without mishap
Verb(1) express in words(2) let something be known(3) narrate or give a detailed account of(4) give instructions to or direct somebody to do something with authority(5) discern or comprehend(6) inform positively and with certainty and confidence(7) give evidence(8) mark as different
Examples of tell in English
(1) a mechanic will tell you if you need a new engine(2) Nobody can tell , but they will certainly have their work cut out for them.(3) People are too intelligent for us to direct their minds and tell them go this way or that way.(4) Confinement and want of fresh air was beginning to tell on her health and spirits.(5) In the digital elevation model the small conical mound of a tell is represented by a characteristic point pattern, superposed onto the natural topography.(6) I can't tell the difference between margarine and butter(7) My friends have tried to be nice but I can tell that they all think we are going to break up eventually.(8) tell me why you're here(9) you can tell they're in love(10) the strain of supporting the family was beginning to tell on him(11) You can tell that they're starting to like you, that they want to trust you.(12) tell him to go away(13) The strain is beginning to tell on her.(14) the figures tell a different story(15) promise you won't tell(16) their lack of fitness began to tell
Related Phrases of tell
(1) to tell ::
պատմել
(2) tell the truth ::
Ճիշտն ասած
(3) tell off ::
պատմել դուրս
(4) tell lies ::
ստել
(5) tell a lie ::
սուտ
(6) tell a story ::
պատմել պատմություն
(7) tell the time ::
ասա ժամը
(8) tell about ::
պատմել մասին
(9) tell apart ::
ասել, բացի
(10) tell stories ::
պատմել պատմություններ
Synonyms
Verb
1. inform ::
տեղեկացնել
2. relate ::
վերաբերել
3. instruct ::
հրահանգել
4. assure ::
հավաստիացնել
5. reveal ::
բացահայտել
6. give the game away ::
տալ խաղը հեռու
7. inform on ::
տեղեկացնել
8. ascertain ::
պարզել
9. distinguish ::
տարբերել
10. take its toll ::
վերցնում իր նսեմացում
11. say ::
ասել
12. order ::
պատվեր
13. narrate ::
պատմել
14. evidence ::
վկայություն
Antonyms
1. mind ::
միտքը
2. obey ::
ենթարկվել
Different Forms
tell, telling, tells
Word Example from TV Shows
-Tell me.\N-

-Tell me.
-"It’s very simple."

Money Heist Season 1, Episode 10

Would you tell me about
patient confidentiality?

Would you TELL me about patient confidentiality?

Breaking Bad Season 2, Episode 3

Hot Pie, tell Gendry
what makes a fight into a battle.

Hot Pie, TELL Gendry what makes a fight into a battle.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

Did Leonard tell you to say that?

Did Leonard TELL you to say that?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

Delos:
Run. I won't tell him,
I promise.

Delos: Run. I won't TELL him, I promise.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Armenian Dictionary: tell

Meaning and definitions of tell, translation in Armenian language for tell with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tell in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'tell'

What tell means in Armenian, tell meaning in Armenian, tell definition, examples and pronunciation of tell in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History