English to Armenian Meaning of great - մեծ


Great :
մեծ

մեծ, բարձր, վսեմ, հռչակավոր, օգոստոս, հիմնական, ծիծաղ, խոշոր, հայտնի, աչքի ընկնող, նշել է, առաջատար, հսկայական, ընդարձակ, հոյակապ, հզոր, մեծահոգի, ծանրաբարո, վեհ, մամոնտ, լայն, լեռնային, արտակարգ, ավելորդ, կարեւոր, էական, լուրջ, կարեվոր, թանկարժեք, կատաղի, բարձրահասակ, շատ լուրջ, գերեզման, արտասովոր, ամեն հնարավորը, բացարձակ, գերադրական աստիճան, Ultima, խիստ մեծ, անտեղի, ավելի քան, զգալի, տարբեր, անսովոր, տաղանդավոր, սրամիտ, ընդունակ, կարող, ծանրակշիռ, ծանր, սուրբ, ձանձրալի, փքված, ճարպակալած, ուռուցիկ, այտուցված, անկախ, մկանային, ճարպ, շատ բարձր, սկզբունքային, բանալի

մեծավելի մեծԱմենամեծմեծապեսմեծությունմեծերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of great in English
Noun(1) a person who has achieved distinction and honor in some field
Adjective(1) relatively large in size or number or extent; larger than others of its kind(2) of major significance or importance(3) remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect(4) very good(5) uppercase(6) in an advanced stage of pregnancy
Examples of great in English
(1) I've been lucky to work with three great players who are all great blokes.(2) it's one of the great events in this country's history(3) it was great to see him(4) ÔÇÿWill you shut up, you great twit?ÔÇÖ(5) Evidence is a generic notion of great importance to many practices and enquiries.(6) He opened the door and there was a little angel with a great big Christmas tree.(7) For many it was not a glamorous life but the work they did was of great importance.(8) It may be of great interest to hear something about the role of the Parish Council in this conflict.(9) I'm terribly proud of her and I think she's great at her job, and being a mother.(10) In the first half we played with great rhythm and intensity which gave us some breathing space in the second half.(11) he fell from a great height(12) It was a lovely moment, happening just after we'd got into bed and I think I went to sleep with a great big grin on my face.(13) They played great in all their matches.(14) You have no right to order me around anymore, you great lump.(15) she felt as if a great weight had been lifted from her shoulders(16) In the event, the two became great friends and the status quo was maintained.
Related Phrases of great
(1) a great deal ::
հրաշալի առաջարկ
(2) so great ::
այնքան մեծ է
(3) a great deal of ::
մեծ գործարք
(4) great deal ::
մեծ գործարք
(5) have a great time ::
ունեն մեծ ժամանակ
(6) the great ::
մեծ
(7) great fun ::
մեծ զվարճալի
(8) great day ::
մեծ օրը
Synonyms
Adjective
1. considerable ::
զգալի
2. large ::
մեծ
3. absolute ::
բացարձակ
4. prominent ::
հայտնի
5. powerful ::
հզոր
6. magnificent ::
հոյակապ
7. expert ::
փորձագետ
8. enthusiastic ::
եռանդուն
10. gravid ::
հղի
11. outstanding ::
ակնառու
12. nifty ::
սրամիտ դիտողություն
13. capital ::
կապիտալ
Antonyms
1. amateur ::
սիրողական
2. inexpert ::
անգետ
3. unprofessional ::
ոչ պրոֆեսիոնալ
4. unseasoned ::
անպահորակ
5. unskilled ::
որակյալ
Different Forms
great, greater, greatest, greatly, greatness, greats
Word Example from TV Shows
That would be great. Thank you.

That would be GREAT. Thank you.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 20

Oh, great, you made it. Come on in.

Oh, GREAT, you made it. Come on in.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

A coin of great value.

A coin of GREAT value.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

It's great to be in the Empire today

It's GREAT to be in the Empire today

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Great, go with the giraffes.

Great, go with the giraffes.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

English to Armenian Dictionary: great

Meaning and definitions of great, translation in Armenian language for great with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of great in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'great'

What great means in Armenian, great meaning in Armenian, great definition, examples and pronunciation of great in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History