English to Armenian Meaning of hang - կախել


Hang :
կախել

անդունդ, դժոխք, տարտարոս, մոռացում, կախել, միտք, իմաստ, փող, մեկնաբանում, գումար, շարժառիթ, նպատակ, մտադրություն

ընդհատել, կախել, կախվել, կախաղան հանել, սպառնալ, ստանում է, մոտավոր, սավառնել, ձգձգել, պետք է ետեւում, ձըգձըգվել, հետաձգել, վստահել, ապավինել, հույս դնել, կրունկ, վերահսկել, սկիպիդար, ամբարձիչ, փորձել, վարժություն, քշտել, ռիթմ, կախված լինել, է պարանի մինչեւ, նշավակել

կախելկախեցինկախումhangs
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hang in English
Noun(1) a special way of doing something(2) the way a garment hangs(3) a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar or parallel bars when the gymnast's weight is supported by the arms
Verb(1) be suspended or hanging(2) cause to be hanging or suspended(3) kill by hanging(4) let drop or droop(5) fall or flow in a certain way(6) be menacing, burdensome, or oppressive(7) give heed (to(8) be suspended or poised(9) hold on tightly or tenaciously(10) be exhibited(11) prevent from reaching a verdict, of a jury(12) decorate or furnish with something suspended(13) be placed in position as by a hinge(14) place in position as by a hinge so as to allow free movement in one direction(15) suspend (meat
Examples of hang in English
(1) we could just hang the pictures on the walls(2) if you're using lining paper, hang it horizontally(3) His wife told the jury she thought she was going to die after he wrapped electric cable around her neck, pulled it tight and then tried to hang her.(4) There was one man a while back who had murdered and raped a nine year old girl who seemed certain to hang , but a mob invaded his prison and killed him themselves.(5) But that loss is more than made up for by attention to the hang , the single area which can make or break a show by this most quicksilver of artists.(6) the room in which the pictures will hang(7) They just sentenced this woman to hang for killing her boyfriend, who she says routinely abused her.(8) the hang of one's clothes(9) Wilkes had stabbed Christie while resisting arrest, for which he was indicted, tried, convicted, and sentenced to hang .(10) This article has all you need to know about issues with internal modems that may hang your system.(11) both men were sentenced to hang(12) At Tate Modern, the result was a momentously confusing opening hang , where nothing had a place in the greater scheme of things because there was no greater scheme of things.(13) Lining makes the vest hang better over your other clothes and also makes it easier to slip on and off.(14) Not only does the drainpipe leg hang badly with most footwear but it emphasises the fuller hips and rear.(15) Off in the dining room Graham was sanding down the walls in hope that he'll be able to paint them straight rather than hang lining paper first.(16) He was sentenced to hang for the murder of his step son.
Related Phrases of hang
(1) hang on ::
կախել
(2) hang around ::
կախել շուրջ
(3) hang over ::
կախվեն
(4) hang loose ::
կախել չամրացված
(5) to hang ::
կախել
(6) to hang up ::
կախել
(7) hang down ::
կախել ներքեւ
Synonyms
Noun
1. knack ::
հնար
Verb
2. be suspended ::
է կասեցվել
4. decorate ::
զարդարել
5. string up ::
լարային մինչեւ
6. hover ::
սավառնել
7. fall ::
անկում
9. cling ::
կառչել
10. attend ::
հաճախել
Antonyms
1. settle ::
լուծել
2. sink ::
լվացարան
Different Forms
hang, hanged, hangs
Word Example from TV Shows
doesn't want a big birthday,
just wants to hang out with friends,

doesn't want a big birthday, just wants to HANG out with friends,

Breaking Bad Season 4, Episode 9

Hang on. I don't think
it's fair to use something

Hang on. I don't think it's fair to use something

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21

Escort Lord Karstark
to the dungeon. Hang the rest.

Escort Lord Karstark to the dungeon. Hang the rest.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

- I'm really sorry.
- Hang on, you've had her for hours?

- I'm really sorry. - Hang on, you've had her for hours?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 22

Hang on!

Hang on!

Game of Thrones Season 4, Episode 10

English to Armenian Dictionary: hang

Meaning and definitions of hang, translation in Armenian language for hang with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hang in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'hang'

What hang means in Armenian, hang meaning in Armenian, hang definition, examples and pronunciation of hang in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History