English to Armenian Meaning of invalid - հաշմանդամ


Invalid :
հաշմանդամ

անվավեր, անօգուտ, հաշմանդամ, անպետք, առոչինչ, պայթեց, դատարկ, ավելորդ, կաղ, GAMMY, Հում, անկատար, թերի, անհաջող, հնացած, ամուր, ստատիկ, ծաղկած, ունայն, ոչինչ, չհասունացած, հաշմանդամ,, անկարող, անընդունակ, անաշխատունակ, թուլակազմ, անառողջ, թույլ, հիվանդ, վատ, հիվանդագին, հիվանդոտ, անուժ

հաշմանդամառաջին կարգի հաշմանդամinvalidinginvalidisminvalidlyհաշմանդամները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of invalid in English
Noun(1) someone who is incapacitated by a chronic illness or injury
Verb(1) force to retire, remove from active duty, as of firemen(2) injure permanently
Adjective(1) having no cogency or legal force(2) no longer valid
Examples of invalid in English
(1) If an argument is invalid , there is no deduction for it in the system.(2) No need to be surprised - a theory is invalid if shown to be so beyond reasonable doubt.(3) The Corporation announced that an invalid SSL certificate that web sites use is required to be installed on the user computer to use the https protocol.(4) To the extent that Part 14 of the regulations falls within the zone of exclusive federal legislative power, the State regulation must be invalid .(5) Now anything I put in the CD drive or floppy drive comes up with an invalid system disk error.(6) But when they tried to claim they were told their policy - for which they had paid a monthly premium over a four-year period - was invalid .(7) However, these cards are otherwise ordinary and follow all the rules regarding valid and invalid plays.(8) her invalid husband(9) In simple words this means they do not have licences at all because an invalid document is not a licence to drive.(10) He glared at him daring him to pursue this as an invalid argument.(11) Traffic officials would conduct random roadblocks, cracking down on offences such as vehicle overloading, drunken driving and invalid licences.(12) I believe that it was perfectly legitimate to pursue a belief, as Tony did, that there was something improper or invalid about the party's registration.(13) If it is the latter then the protests are invalid simply because pen to paper would restore the balance.(14) The vast majority were returned for being invalid .(15) It's not an invalid view, but it's not the only view.(16) Eighty years after Wallace's book, our universe could not be more radically different, yet human hope continues to impose the same invalid argument upon it.
Related Phrases of invalid
(1) become invalid ::
դառնալ անվավեր
Synonyms
Adjective
1. ill ::
հիվանդ
2. sick ::
հիվանդ
3. sickly ::
հիվանդոտ
4. ailing ::
հիվանդ
5. unwell ::
տկար
6. infirm ::
անուժ
7. in poor health ::
վատառողջ
8. indisposed ::
indisposed
10. bedridden ::
անկողնին գամված
11. housebound ::
տնից դուրս գալ
12. frail ::
թուլամորթ
13. feeble ::
տկար
14. weak ::
թույլ
Noun
16. ill person ::
հիվանդ մարդը
17. sick person ::
հիվանդ մարդ
18. valetudinarian ::
իր առողջությամբ մտահոգված մարդ
19. patient ::
համբերատար
21. shut-in ::
չորս պատի մեջ փակված
Verb
22. handicap ::
խոչընդոտ
23. disable ::
անջատել
24. incapacitate ::
շարքից դուրս բերել
Different Forms
invalid, invalided, invaliding, invalidism, invalidly, invalids
Word Example from TV Shows
Because I am neither an invalid
nor a woman celebrating Mother's Day.

Because I am neither an INVALID nor a woman celebrating Mother's Day.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

English to Armenian Dictionary: invalid

Meaning and definitions of invalid, translation in Armenian language for invalid with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of invalid in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'invalid'

What invalid means in Armenian, invalid meaning in Armenian, invalid definition, examples and pronunciation of invalid in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History