English to Armenian Meaning of issue - թողարկում


Issue :
թողարկում

արտահայտություն, հայտնաբերում, արտահայտում, թողարկում, մերկացում, զեղում, բեռ, ուղարկում, առաքելություն, արտանետումների, ռեկլամ, իրազեկման, հռչակելը, շրջանառություն, բազմացում, համագումար, արժույթ, սովորություն, վերանայում, փախուստ, հայտնվելը, արտահոսել, վերելք, փաստարկ, պատճառ, մրցակցություն, պատճառը, ճակատագիր, արդյունք, շարունակություն, վախճան, եզրափակում, ծնունդ, արտադրություն, աճ, ճառագայթում, դուրս գալ, արտահոսք, ելք, կափույր, ներում, հոսում, թափել, զեղել, ժառանգ, ցեղ, շահ, շահույթ, օգուտ, հասնել, միրգ, հետեւանք, մատակարարում, գտնել

բացահայտել, հրատարակել, դնել, արտահայտել, հայտնաբերել, թողարկում, ներկայացնել, հայտարարել, տարածել, հրապարակել, ծանուցել, է արտադրվել, ծնվել, աճել, բուրել, բարձրացում, առաջանալ, փախուստ, վազք, գարուն, գալիս, ծագել, աճեցնել, ապստամբել, շիթ, ժայթքել, լավ, շարունակել, Մոտեցեք, հայտնվել, փոխանցել, ուղարկել, արտադրել, դեպուտատ ընտրել, հաղորդագրություն, վանել, նետում, մատակարարում, ծառայել, մթերել, տեղավորել մինչեւ, ցնդել, հանոցել, ցամաքեցնել

թողարկումթողարկվածհարցերթողարկող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of issue in English
Noun(1) an important question that is in dispute and must be settled(2) one of a series published periodically(3) some situation or event that is thought about(4) the act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity(5) supplies (as food or clothing or ammunition(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon(8) the immediate descendants of a person(9) the becoming visible(10) an opening that permits escape or release(11) the act of issuing printed materials
Verb(1) prepare and issue for public distribution or sale(2) circulate or distribute or equip with(3) bring out an official document (such as a warrant(4) come out of(5) make out and issue
Examples of issue in English
(1) I don't have an issue with that(2) the struggles of history issue from the divided heart of humanity(3) A full report on the launch of the festival will be published in next week's issue .(4) In question is whether an issue of shares constitutes a supply for VAT purposes.(5) The Seychelles Government was not amused and cancelled the complete note issue .(6) the chance of carrying such a scheme to a successful issue was small(7) the December issue of the magazine(8) a share issue has been launched(9) With an issue of blood she was cut off from the worship of God in the formal sense.(10) However, plans for the unit sales and bond issue remain at an early stage, he added.(11) One of the editorial board told Socialist Worker that it is on course for 9,000 sales of its latest issue .(12) the issue of racism(13) Resolving the abduction issue is an urgent matter.(14) it's still a point of issue(15) The findings are being published in this week's issue of the journal Nature.(16) Sports Illustrated will publish its world-famous swimsuit issue next month.
Related Phrases of issue
(1) date of issue ::
տրման ամսաթիվը
(2) issue date ::
հարցը ամսաթիվը
(3) current issue ::
ընթացիկ հարց
(4) hot issue ::
Hot Issue
(5) at issue ::
ժամը հարցում
(6) first issue ::
առաջին հարցը
(7) special issue ::
հատուկ հարցը
(8) main issue ::
գլխավոր հարցը
(9) security issue ::
անվտանգության խնդիրը
(10) controversial issue ::
վիճահարույց հարց
Synonyms
Noun
1. matter ::
հարց
4. offspring ::
ժառանգ
5. discharge ::
արտահոսել
7. publication ::
հրատարակություն
8. take ::
վերցնել
9. number ::
թիվ
10. consequence ::
հետեւանք
11. emergence ::
հայտնվելը
12. government issue ::
զինվոր
Verb
13. send out ::
ուղարկել
14. supply ::
մատակարարում
15. emanate ::
բուրել
16. result from ::
արդյունք է
17. publish ::
հրատարակել
18. egress ::
ելք
19. cut ::
կտրել
Antonyms
1. antecedent ::
նախորդող
2. causation ::
պատճառաբանությամբ
3. cause ::
պատճառը
4. occasion ::
առիթ
5. reason ::
պատճառ
Different Forms
issue, issued, issues, issuing
Word Example from TV Shows
to bring up
such a sensitive issue!

to bring up such a sensitive ISSUE!

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

If the issue is settled,

If the ISSUE is settled,

Vikings Season 1, Episode 8

...against your Flash 123,
the classic

...against your Flash 123, the classic "Flash of Two Worlds" ISSUE.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

But first,
I will raise a Sixth Amendment issue.

But first, I will raise a Sixth Amendment ISSUE.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

The only other retraction
I ever had to issue

The only other retraction I ever had to ISSUE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

English to Armenian Dictionary: issue

Meaning and definitions of issue, translation in Armenian language for issue with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of issue in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'issue'

What issue means in Armenian, issue meaning in Armenian, issue definition, examples and pronunciation of issue in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History