English to Armenian Meaning of justice - արդարություն


Justice :
արդարություն

արդարություն, արդար խաղալ, անաչառություն, դատավոր, Հաքիմ, ճիշտ, ճշմարտություն, ազնվություն, դիալեկտիկան, մրցավարը, կեռ, իրավարար, Syndic, ճիշտ դատողությունը, օրինականություն, խիղճ, սկզբունք, բարոյախոսություն, բարոյական, քանոն, խնամակալ, կառավարիչ, դիկտատոր, կրոն, հավատ, դավանանք, օրենք, սեփականություն, ամբողջություն, պատիվ, սրբությունն, չեզոքություն, ոչ հավասարեցում, Նեմեսիս, քավություն, նեղ ճանապարհ, սպիտակ ձեռքերը

արդարությունդատավորները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of justice in English
Noun(1) the quality of being just or fair(2) judgment involved in the determination of rights and the assignment of rewards and punishments(3) a public official authorized to decide questions brought before a court of justice(4) the United States federal department responsible for enforcing federal laws (including the enforcement of all civil rights legislation
Examples of justice in English
(1) If the population can see that there is an institution that delivers fair justice within a reasonable time, then it can make a certain contribution.(2) Instead, he has pushed the church away from social justice and peace concerns.(3) Civil rights campaigners believe any change would do serious damage to the quality of British justice .(4) If the Court pleases, what the first issue of general importance for the administration of justice is is this.(5) He said the commission deals with human rights abuse cases which were difficult to bring to justice because of technical reasons, such as a lack of evidence.(6) Or is the Court simply stalling for time until a new chief justice is appointed?(7) We identify both personal morality and social optimism and justice with the self-control needed for dieting.(8) But it's not all about compensation, Mr Kelly said, as most people just want a fair hearing and justice .(9) Sane people know the scales of justice really do exist and demand balance.(10) But we should be clear that we are doing so for reasons of justice and not in the delusive hope of greater security.(11) The effect that the admission or exclusion of the evidence would have on the repute of the administration of justice is more problematic.(12) Well, huge undertaking or not, something is definitely tipping the scales of justice in the favor of celebrities lately.(13) The group will look at health, social justice, criminal justice and other issues.(14) But the sword of justice should not be used to force me to compensate those with less talent.(15) Plainly, if a fair trial is not possible, then it is not in the interests of the administration of justice to allow any action to proceed.(16) These recognitions, in one sense, balanced the scales of environmental justice with respect to gender.
Related Phrases of justice
(1) criminal justice ::
քրեական արդարադատության
(2) social justice ::
սոցիալական արդարության
(3) poetic justice ::
բանաստեղծական արդարություն
(4) court of justice ::
դատարանը արդարության
(5) miscarriage of justice ::
դատական ​​սխալի առկայությունը
(6) distributive justice ::
բաշխիչ արդարադատության
(7) do justice ::
անել արդարություն
(8) sense of justice ::
արդարության զգացումը
(9) criminal justice system ::
քրեական արդարադատության համակարգը
Synonyms
Noun
2. punishment ::
պատիժ
3. judge ::
դատավոր
4. justice department ::
արդարադատության բաժին
6. jurist ::
իրավաբան
Antonyms
1. inequity ::
անարդարամտություն
2. injustice ::
անարդարություն
3. wrong ::
սխալ
Different Forms
justice, justices
Word Example from TV Shows
Justice.

Justice.

Game of Thrones Season 6, Episode 10

Where is the king's justice?

Where is the king's JUSTICE?

Game of Thrones Season 1, Episode 6

I want to bring those who have wronged me
to justice.

I want to bring those who have wronged me to JUSTICE.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

Fuck justice, then. We'll
get revenge. Drink.

Fuck JUSTICE, then. We'll get revenge. Drink.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

you told me
there's no justice in the world.

you told me there's no JUSTICE in the world.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

English to Armenian Dictionary: justice

Meaning and definitions of justice, translation in Armenian language for justice with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of justice in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'justice'

What justice means in Armenian, justice meaning in Armenian, justice definition, examples and pronunciation of justice in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History