English to Armenian Meaning of just - պարզապես


Just :
պարզապես

արդար, պարզապես, ճիշտ, ողջամիտ, օրինական, անաչառ, շիտակ, պատվավոր, բարոյական, արդարացի, բարեպաշտ, կրոնական, գունդ, հավասար, ազնիվ, բարեխիղճ, ճշգրիտ, ամուր ֆիքսված, ամուր բնակություն, արժանի, դառնալով, տեղավորել, կատարյալ, անսխալ, կանոնական, առաքենի, ցանց, իսկական, իմաստուն, չեզոք, անդեմ, Չմիավորման, խելամիտ, վավերական, առողջ, հարմար, համատեղելի, իրազեկ, իրավական, օրինականից, դատական, արդար եւ քառակուսի, ճշմարիտ-hearted, ՃԻՇՏ, հաճախակի, ռիթմիկ

ճիշտ, պարզապես, բավականին, Նամակում նշված է, միայն, հազիվ թե, բայց, մենակ, գրեթե, մեծ մասը, մոտ, փակել, հենց այս, հազիվ, կատարելապես, լավ, այն կետում,, ժամանակին, անմիջապես, առանց աջակցության, առանց պատճառի, ոչնչի համար, առանց վճարման

պարզապեսjusterjustestJustineարդարացիորենարդարությունը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of just in English
Adjective(1) used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting(2) fair to all parties as dictated by reason and conscience(3) free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules(4) of moral excellence
Adverb(1) and nothing more(2) indicating exactness or preciseness, or exactly(3) only a moment ago(4) (used for emphasis(5) only a very short time before(6) possibly (indicating a slight chance of something being true(7) exactly at this moment or the moment described(8) by a little
Examples of just in English
(1) It was just past lunchtime and Pete Astor had nothing to do for the next few hours.(2) I am just looking at what it says for a straight robbery or attempt with actual bodily harm.(3) He was not pompous at all and did not look worried as if he had just come straight from court.(4) Those arrested included Mr Rihal, on his way home to look after his wife who had just left hospital.(5) Maybe not just yet, but it might be the only way for some, that things can really get better.(6) De Villiers said at the time he felt he was up to it, and it looks like he may just get that chance.(7) No doubt by now everything is perfected, but today Lederer has just come from rehearsals.(8) they want to create a just society(9) When she was gone, Ari said, " Let's just head upstairs.(10) The fact that I will never get to meet my mystery admirer just makes things all the more romantic.(11) The view is sublime: we are looking straight back down the loch whence we have just come.(12) I thought just the same(13) I had no idea who he was, but I could feel it just as strongly as everyone else around me.(14) He said they were very good and D agreed, which just shows that virtue is its own reward.(15) The soft midsummer evening was just right for a romantic stroll around Malham Tarn.(16) So many of the characters and dialogue in this movie are just one cliche after another.
Related Phrases of just
(1) just now ::
հենց հիմա
(2) just as ::
ճիշտ այնպես, ինչպես
(3) just like you ::
պարզապես սիրում եմ քեզ
(4) just in case ::
միայն այն դեպքում,
(5) just in time ::
ճիշտ ժամանակին
(6) just for fun ::
պարզապես հաճույքի համար
(7) just like ::
ճիշտ այնպես, ինչպես
(8) just because ::
միայն այն պատճառով
(9) just a little ::
մի փոքր
(10) just like that ::
հենց այդպես
Synonyms
Adjective
1. fair ::
արդար
2. deserved ::
արժանի
3. valid ::
վավերական
4. upright ::
շիտակ
5. equitable ::
անաչառ
Adverb
6. a moment ago ::
մի պահ առաջ
7. exactly ::
ճիշտ
9. only ::
միայն
10. really ::
իրոք
11. just now ::
հենց հիմա
12. simply ::
պարզապես
13. scarcely ::
հազիվ
Different Forms
just, juster, justest, justine, justly, justness
Word Example from TV Shows
Another wildling lover
just like his friend Jon Snow.

Another wildling lover JUST like his friend Jon Snow.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

Just trying to do the right thing.

Just trying to do the right thing.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

Just the ones that might be plunged
in my thorax.

Just the ones that might be plunged in my thorax.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23

that just don't fit
into the world, neatly.

that JUST don't fit into the world, neatly.

Westworld Season 3, Episode 8

That I'm like the old queen of the hive,
and it's just time for me to go?

That I'm like the old queen of the hive, and it's JUST time for me to go?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 19

English to Armenian Dictionary: just

Meaning and definitions of just, translation in Armenian language for just with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of just in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'just'

What just means in Armenian, just meaning in Armenian, just definition, examples and pronunciation of just in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History