English to Armenian Meaning of single - միայնակ


Single :
միայնակ

մեկ, միայնակ, Monad, միավոր, միասնություն, առանձին, ընտրել, ընտրել դուրս, քաղվածք, ջոկել, հեռացնել, աբստրահել, զանգահարեք դուրս, հատկորոշել, առանձնացնել, վերացական, մաս, բաժանել, անջատել

միայնակ, անհատ, մենակ, եզակի թիվ, առանց ուղեկցողի, տարօրինակ, չամուսնացած, թախծոտ, միակ, միայն, սոլո, լքված, եզակի, կենտրոնացված, անօրինակ, նույնական, միասնական, ամբողջական, ամբողջը, ամուրի, պարզ, անխախտ, անբաժանելի, անկեղծ, սիրտ-զգացի, ջերմ, իսկական

միայնակառանձնացրեցմիայնակությունսինգլներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of single in English
Noun(1) a base hit on which the batter stops safely at first base(2) the smallest whole number or a numeral representing this number
Verb(1) hit a single
Adjective(1) being or characteristic of a single thing or person(2) used of flowers having usually only one row or whorl of petals(3) existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual(4) not married or related to the unmarried state(5) characteristic of or meant for a single person or thing(6) having uniform application(7) not divided among or brought to bear on more than one object or objective
Examples of single in English
(1) The bedroom accommodation consists of two double bedrooms and a single .(2) At first, a single room is used as living, sleeping and working space.(3) It was generally not a case of persons or families making a single move.(4) We removed the walls between the rooms, creating a single living and dining space.(5) As mentioned before, it's hard enough for single mothers to raise their children.(6) The focus is narrowed further in typical Spielberg terms to a single dysfunctional family.(7) Yet when I tried to follow it up with a series of letters I never received a single reply.(8) The main exhibition space occupies two of these boxes, but reads as a single room inside - it's a lot of effort for not much result.(9) Who decided that a new organisation would be best for single mothers to enable them to claim upkeep and support from missing fathers?(10) there's no single solution to this problem(11) The authors also were careful to exclude examples of activity unique to a single chimpanzee.(12) Unfortunately, if a dorm room is not available during your stay, you have to fork over extra cash for a single room.(13) Finally they find a dodgy motel that has some space, but the proprietor tells them the only room left contains one single bed.(14) It grew from a single room with one doctor to a medical centre on three floors.(15) Not a single member of my family, as far as I know, has travelled outside of Australia.(16) I am a single mother who raised three boys and then went back to school.
Related Phrases of single
(1) single room ::
սենյակ մի հոգու համար
(2) single out ::
Մեկ դուրս
(3) every single day ::
ամեն օր
(4) single bed ::
Մեկ մահճակալ
(5) single player ::
միայնակ խաղացող
(6) single-minded ::
նպատակասլաց
(7) single ticket ::
մեկ տոմս
Synonyms
Adjective
2. individual ::
անհատ
3. unmarried ::
չամուսնացած
4. exclusive ::
բացառիկ
Noun
5. bingle ::
bingle
Verb
7. select ::
ընտրել
Antonyms
1. attached ::
ամրացված
2. married ::
ամուսնացած
Different Forms
single, singled, singleness, singles
Word Example from TV Shows
-What...\N-We're both single now.

-What...
-We're both SINGLE now.

Money Heist Season 3, Episode 8

(chimes)
Are you single?

(chimes) Are you SINGLE?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

a single drop of blood,\Nthis is very important,

a SINGLE drop of blood,
this is very important,

Money Heist Season 1, Episode 1

Every single one of them
is in here. Alive.

Every SINGLE one of them is in here. Alive.

Westworld Season 2, Episode 6

Twenty men rode into our camp
without a single guard sounding the alarm?

Twenty men rode into our camp without a SINGLE guard sounding the alarm?

Game of Thrones Season 5, Episode 9

English to Armenian Dictionary: single

Meaning and definitions of single, translation in Armenian language for single with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of single in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'single'

What single means in Armenian, single meaning in Armenian, single definition, examples and pronunciation of single in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History