English to Armenian Meaning of tight - ամուր


Tight :
ամուր

ամուր, մոտ աշխատունակ, կիպ նստած, խմած, Lit, հարբած, փակել, սեղմ, քննադատական, նրբազգաց, դժվար, աղքատ, դժվար մինչեւ, հիվանդ-off, սերտորեն կապված, հատուկ, ապահովել, անխոցելի, անանցանելի, ապացույց, սերտորեն փակ, հազվադեպ, սակավ, պատահական, սիրելի, մաքրասեր, հաստատուն, խիստ

ամուրձգելխստացրեցխստացումընեղացնումՕղակըtightestսերտորենtightnessտրիկո
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tight in English
Adjective(1) closely constrained or constricted or constricting(2) pulled or drawn tight(3) set so close together as to be invulnerable to penetration(4) pressed tightly together(5) (used of persons or behavior(6) affected by scarcity and expensive to borrow(7) of such close construction as to be impermeable(8) of textiles(9) securely or solidly fixed in place; rigid(10) (of a contest or contestants(11) very drunk(12) exasperatingly difficult to handle or circumvent(13) demanding strict attention to rules and procedures(14) packed closely together
Adverb(1) firmly or closely(2) in an attentive manner
Examples of tight in English
(1) I felt very uneasy, as if my stomach was tight and tense, yet it was sloshing about and very empty.(2) Vick doesn't have a lot of experience in tight games in difficult surroundings.(3) It was also necessary to learn how to program incredibly efficiently and write extraordinarily tight code.(4) I refused to wear tight skirts, waistbands, or uncomfortable shoes.(5) He shot a large ball of light and I shut my eyes tight .(6) It was hard at times, like when money was tight , but all in all, he was great.(7) We sand-rakers are a tight group and while we could rake a mean sand pit in ten seconds, we could never throw anything.(8) He returned the tight grip causing my gaze to turn up to him.(9) Remember, short, tight turns are essential to controlling your speed on the steeps.(10) She also threw on a pair of black slacks that stretched tight over her thin legs.(11) If money is tight and restricting you from having the flowers you dream of then why not consider making your own bouquet.(12) My arms were almost turning purple, the rope was so tight .(13) The fighters of Alpha Squadron and Daemon Squadron roared through the void in a tight formation.(14) ÔÇÿWith Zidane coming back, France will play a tight midfield to allow him to be free and do his own thing,ÔÇÖ he noted.(15) She tried to turn, but the man's grasp on her body was too tight .(16) It's just ideal for ÔÇÿbringing onÔÇÖ delicate seedlings where garden space is too tight to allow a proper green house to be built.
Related Phrases of tight
(1) hold tight ::
ամուր բռնել
(2) tight-fisted ::
կծծի
(3) very tight ::
շատ ամուր
(4) tight jeans ::
քիփ ջինս
(5) tight schedule ::
ամուր խաղացանկ
(6) tight junction ::
ամուր հանգույցի
(7) sit tight ::
նստել ամուր
(8) tight-lipped ::
կառույցները փակ
(9) tight fit ::
քիփ տեղավորվում
(10) tight spot ::
ամուր տեղում
Synonyms
Adjective
1. firm ::
ամուր
2. taut ::
մաքրասեր
3. tight-fitting ::
ամուր, էլեկտրամոնտաժային
4. compact ::
սեղմ
5. small ::
փոքր
6. strict ::
խիստ
7. busy ::
զբաղված
8. difficult ::
դժվար
9. succinct ::
սեղմ
10. close ::
փակել
11. limited ::
սահմանափակ
12. sozzled ::
sozzled
13. rigorous ::
խիստ
14. compressed ::
սեղմված
15. mingy ::
mingy
16. nasty ::
զզվելի
Adverb
17. fast ::
արագ
Antonyms
1. penetrable ::
թափանցելի
2. permeable ::
permeable
Different Forms
tight, tighten, tightened, tightening, tightens, tighter, tightest, tightly, tightness
Word Example from TV Shows
This one's a little tight
under the arms.

This one's a little TIGHT under the arms.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23

l'll make a phone call. Just sit tight.

l'll make a phone call. Just sit TIGHT.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

- Hold tight
- Hold tight

- Hold TIGHT - Hold TIGHT

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

Those pants I wore to make fun
of you were so tight,

Those pants I wore to make fun of you were so TIGHT,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

Oh, you know, tight pants,
huge biceps, magic hammer.

Oh, you know, TIGHT pants, huge biceps, magic hammer.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

English to Armenian Dictionary: tight

Meaning and definitions of tight, translation in Armenian language for tight with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tight in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'tight'

What tight means in Armenian, tight meaning in Armenian, tight definition, examples and pronunciation of tight in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History