English to Armenian Meaning of labour - աշխատանքային


Labour :
աշխատանքային

աշխատանքային, լարում, աշխատասիրություն, Արդյունաբերություն, հոգնածություն, աշխատել, երկունք, աշխատանք, գործողություն, նշանակում, ցավ, բաժին, տառապանք, հյուծում, Զգացմունք, աշխատուժի ցավ, ջանք, դժբախտություն, բերք, պարտք, պարտավոր, պարտականություն, ֆունկցիա

աշխատանքային, աշխատել, աշխատանք, ջանալ, երկունք, իրականանալ, սազել, տեղավորել, գլխացավանք, անհանգստություն, վերցնել դժվարությունների, կրել, մեծացնել, մշակի, ընդարձակել, զարգանալ, հստակեցնել, զտել, լուսաբանել, աշխատուժի calss, բանվոր դասակարգի

antilabourաշխատանքայինբռնազբոսիկբանվորբանվորներաշխատելովգործերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of labour in English
Noun(1) a social class comprising those who do manual labor or work for wages(2) concluding state of pregnancy; from the onset of contractions to the birth of a child(3) a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries(4) productive work (especially physical work done for wages
Verb(1) work hard(2) strive and make an effort to reach a goal(3) undergo the efforts of childbirth
Examples of labour in English
(1) Low dose mobile epidurals are generally more attractive to women in labour than traditional epidural techniques.(2) Those who were less keen to compete for migrants could resort to convicts as casual labour .(3) Using casual labour has become a key means by which many employers seek to evade established standards.(4) It also aims to replace a number of full-time workers with casual and part-time labour .(5) He said there would be real implications for his company when he employed casual or part-time labour , and brought staff in and out.(6) they hire labour through agencies(7) Today there is a growing acceptance of illegal casual labour and a strong demand for it.(8) the price of repairs includes labour, parts, and VAT(9) He looks to struggles independent of political parties, the official labour movement, or any other organised forces.(10) The pregnancy went smoothly and Mrs Filer gave birth after being in labour for five hours.(11) Coming to the London docks he was shocked at the misery and poverty of casual labour and organized a docker's union.(12) The answer came when one delegate rose to address the notion of political action by the labour movement.(13) The result is that since the mid-1980s the organized labour movement was no longer a major social and political factor.(14) Both women spent four hours in labour and both gave birth to baby daughters.(15) The death of Glen Branagh is a warning to the labour movement and the working class that bloody sectarian conflict is not a thing of the past in Northern Ireland.(16) The tile company had callously sacked 29 regular workers and replaced them with casual labour supplied by Skilled.
Related Phrases of labour
(1) labor union ::
արհմիությունը
(2) labor force ::
աշխատուժ
(3) labor pains ::
երկունքի ցավերից
(4) labor market ::
աշխատանքի շուկա
(5) manual labor ::
մեխանիկական աշխատանքի
(6) labor cost ::
աշխատուժի արժեքը
(7) child labor ::
մանկական աշխատուժ
(8) forced labor ::
հարկադիր աշխատանքի
(9) cheap labor ::
էժան աշխատուժի
(10) direct labor ::
ուղղակի աշխատուժի
Synonyms
Noun
1. work ::
աշխատանք
3. task ::
խնդիր
4. childbirth ::
ծննդաբերություն
5. labor department ::
Աշխատանքի բաժին
6. parturiency ::
parturiency
7. labor movement ::
աշխատուժի շարժում
8. toil ::
աշխատել
Verb
10. work ::
աշխատանք
11. strive ::
ձգտում
12. overemphasize ::
overemphasize
13. suffer from ::
տառապում
14. grind ::
ծամել
15. push ::
հրում
Different Forms
antilabour, labour, laboured, labourer, labourers, labouring, labours
English to Armenian Dictionary: labour

Meaning and definitions of labour, translation in Armenian language for labour with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of labour in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'labour'

What labour means in Armenian, labour meaning in Armenian, labour definition, examples and pronunciation of labour in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History