English to Armenian Meaning of last - անցյալ


Last :
անցյալ

վերջ, Սալոնի, անցյալ, վերջացրած, եզրափակիչ, եզրափակում, քար, հացահատիկ, բեռ, բեռնել, քաշ, խոչ

ապրել, անցյալ, համբերել, պահել դուրս, հագնել, պետք է ներկա, շարունակել, ստանալ, սնվել, տոկալ, փրկվել, մնալ, կանգնել, մաշել

անցյալ, եզրափակիչ, հիմնական, ամեն հնարավորը, հրաժեշտ, վերջնական, Ultima, տեղի, մեռած, մեկնեցաւ, ավարտված, նախկին, ամենաետին, վճռական, առավելագույնը, մեծ մասը, առավելագույն, այլ, ուրիշ, հակադիր, լրացուցիչ, ավելի ուշ, արտակարգ, բացարձակ, արեվմտյան, ցածրորակ, բազա, լի, տերմինալ, մեռնող

անցյալ, մինչ այժմ, նախկինում, արդեն

անցյալտեւեցկայունվերջապեստեւում է
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of last in English
Noun(1) the temporal end; the concluding time(2) the last or lowest in an ordering or series(3) a person's dying act; the final thing a person can do(4) the time at which life ends; continuing until dead(5) a unit of weight equal to 4,000 pounds(6) a unit of capacity for grain equal to 80 bushels(7) the final stage or concluding parts of an event or occurrence(8) holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes
Verb(1) persist for a specified period of time(2) continue to live and avoid dying
Adjective(1) immediately past(2) coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining(3) occurring at or forming an end or termination(4) most unlikely or unsuitable(5) occurring at the time of death(6) conclusive in a process or progression(7) highest in extent or degree(8) not to be altered or undone(9) lowest in rank or importance
Adverb(1) most recently(2) the item at the end
Examples of last in English
(1) the last bus is gone(2) Two great Test players of the past made quite a scene on a television show last night.(3) his condition is so serious that he won't last the night(4) So really quite late last night, perhaps even after half past ten, I went into the kitchen.(5) The last she heard from him was a goodbye note, telling her that by the time she had the letter he would already be at sea.(6) over the last few days(7) Buy now while stocks last because property prices in Bradford are set to soar over the next decade.(8) A French woman who was the victim of a vicious assault in Cork said last night her life is in ruins.(9) Except the last my parents heard from the dealership was an invoice for the annual service.(10) last year(11) There is also a fear that their children will be taken away from them which is the last thing anyone wants.(12) last week(13) you were the last person to leave(14) Got sent home early since the place was dead, a nice change to actually get the last bus.(15) The last hope was the space under boulders into which our little stream sank.(16) The deceased was last seen and heard of when he said he was going to meet the appellant.
Related Phrases of last
(1) last name ::
Ազգանուն
(2) last night ::
նախորդ գիշեր
(3) at last ::
ի վերջո
(4) last year ::
անցած տարի
(5) last week ::
անցած շաբաթ
(6) last time ::
Վերջին անգամ
(7) last weekend ::
Անցյալ շաբաթավերջին
(8) last month ::
անցած ամիս
(9) last but not least ::
Վերջին, սակայն ոչ պակաս,
(10) last resort ::
վերջին առողջարանային
Synonyms
Adjective
1. rearmost ::
ամենաետին
2. closing ::
եզրափակիչ
3. least likely ::
ամենաքիչ հավանական է
4. the previous ::
որ նախորդ
5. final ::
եզրափակիչ
7. utmost ::
ամեն հնարավորը
Adverb
8. at the end ::
վերջում
Noun
10. end ::
վերջ
11. death ::
մահվան
12. finish ::
Սալոնի
Verb
13. continue ::
շարունակել
14. survive ::
փրկվել
15. endure ::
տոկալ
16. live on ::
շարունակել ապրել
Different Forms
last, lasted, lasting, lastly, lasts
Word Example from TV Shows
Sex last night, pancakes this morning.
Am I dying?

Sex LAST night, pancakes this morning. Am I dying?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

This is your last life.

This is your LAST life.

Game of Thrones Season 7, Episode 6

I knew last night they were
gonna come try and bust me.

I knew LAST night they were gonna come try and bust me.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

the last dragon had died a century ago.

the LAST dragon had died a century ago.

Game of Thrones Season 6, Episode 2

- Sounds good.
- I have a video of me singing last night.

- Sounds good. - I have a video of me singing LAST night.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

English to Armenian Dictionary: last

Meaning and definitions of last, translation in Armenian language for last with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of last in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'last'

What last means in Armenian, last meaning in Armenian, last definition, examples and pronunciation of last in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History