English to Armenian Meaning of limit - սահման


Limit :
սահման

սահման, սահմանափակում, գիծ, վերջ, կապանքներ, սահմանամերձ, շուրթ, եզր, շարք, չափ, հասնել, կողմնացույց, նահանգ, օմեգա, ժամկետ, տեւողությունը, արգելք, արգելակում, արգելել, բռնագրավել, տաբու, ավարտ, նշագծել, միջոցառում, հսկողություն, կանոն, ուժ, կառավարում, պարագծային, շրջան, սահմանագլուխ, լեռնագագաթ, հեռացող, հայտարարություն անելը, գլուխ, Բաժին, մաս, բաժին, նեցուկ, գավառ, դաշտ, Սալոնի, անցյալ, վերջացրած, եզրափակիչ, խոչընդոտ, բունկեր, խցանում, թաղամաս, բանկ, Ափ, լողափ, հատված, միջնորմ, հասցե, թել, Որտեղից, բնակավայր, հետք, շրջապատող, շրջագիծ

սահման, պահել ներքեւ, չափավոր, սահմանագծել, սահմանափակել, որոշել, կապանքներ, տիրապետել, կառավարել, սանձ, սանձահարել

սահմանսահմանափակlimiterսահմանափակիչներսահմանափակելովlimitingsանսահմանսահմանաչափերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of limit in English
Noun(1) the greatest possible degree of something(2) final or latest limiting point(3) as far as something can go(4) the boundary of a specific area(5) the mathematical value toward which a function goes as the independent variable approaches infinity(6) the greatest amount of something that is possible or allowed
Verb(1) place limits on (extent or amount or access(2) restrict or confine within limits(3) decide upon or fix definitely
Examples of limit in English
(1) At one stage we hit 90 mph in a thirty-mile limit .(2) ÔÇÿWe have not put any restrictions on the age limit ,ÔÇÖ says V.K. Jayan, of Terracrafts, who leads the workshop.(3) try to limit the amount you drink(4) The next four hours were pushing her mental skills to the limit .(5) a 30 mph limit(6) Despite ever-growing public abhorrence of this most antisocial crime, numbers of drivers caught over the limit are rising.(7) there's no limit on the amount you can spend(8) the 10-minute limit on speeches(9) The current prescribed Blood Alcohol Concentration limit in China is 0.03.(10) The survey also found that a lot of people thought the alcohol limit for drivers would be higher than at home.(11) Around this time he discovered conditions under which a function is a limit of a sequence of continuous functions.(12) there was no limit to his imagination(13) a weight limit(14) an age limit(15) Legislation is now in place to collect fines at one mph over the limit - yet in law there has always been a 10% allowance for wear and tear of the speedometer.(16) Mr Brown's car had been videoed travelling at 42 mph in a 30 limit and he had gone to the police office to view the video.
Related Phrases of limit
(1) speed limit ::
սահմանապակ արագություն
(2) no limit ::
ոչ մի սահմանափակում
(3) limit switch ::
սահմանափակում անջատիչ
(4) upper limit ::
վերին սահմանը
(5) to limit ::
է սահմանափակել
(6) credit limit ::
վարկային սահմանաչափը
(7) lower limit ::
ստորին սահմանը
(8) age limit ::
տարիքային սահմանափակում
(9) to the limit ::
դեպի սահմանաչափի
Synonyms
Noun
1. boundary ::
սահման
2. maximum ::
առավելագույնը
3. utmost ::
ամեն հնարավորը
5. terminus ad quem ::
վերջնակետ գովազդ Quem
6. limit point ::
սահմանափակում կետն
7. bound ::
սահման
8. demarcation line ::
սահմանազատում գիծ
9. limitation ::
սահմանափակում
Verb
10. restrict ::
սահմանափակել
11. circumscribe ::
սահմանագծել
12. restrain ::
զսպել
13. define ::
սահմանել
Different Forms
limit, limited, limiter, limiters, limiting, limitings, limitless, limits
Word Example from TV Shows
Five times the limit of (laughs)
'E' to the upsilon as...

Five times the LIMIT of (laughs) 'E' to the upsilon as..."

The Big Bang Theory Season 5, Episode 16

It's because of people like you
people like me can limit our human contact.

It's because of people like you people like me can LIMIT our human contact.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 7

And l promise to always go
the speed limit. Or below.

And l promise to always go the speed LIMIT. Or below.

Breaking Bad Season 4, Episode 6

Which is still no excuse
for going over the posted speed limit.

Which is still no excuse for going over the posted speed LIMIT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

so sky's the limit.

so sky's the LIMIT.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

English to Armenian Dictionary: limit

Meaning and definitions of limit, translation in Armenian language for limit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of limit in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'limit'

What limit means in Armenian, limit meaning in Armenian, limit definition, examples and pronunciation of limit in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History