English to Armenian Meaning of yield - բերք


Yield :
բերք

բերք, արտադրանք, աճ

նվիրել, բերք, հանձնարարել, հրաժարում, գովել, ավանդել, պետք է կարճ, բադ, գնա ներքեւ, առաքել, տալ, առաջարկ, շնորհել, վճարել, թույլ տալ, հարմարեցնել, համաձայնվել, ենթադրել, շտկումներ համար, Դուրս արի, դուրս բերել, հնարել, երեվանբերել, ստանալ, բացահայտել, հրատարակել, դնել, արտահայտել, հայտնաբերել, մատակարարում, ծառայել, մթերել, տեղավորել մինչեւ, արտադրել, առաջացնել, տարածել, ծնել, բարձրացնել, խորհրդակցել, տեղադրել, պատգամավոր, հանձնել, հրաժարվել, ուրանալ, պայուսակ, ներկայացնել, կռանալ, ծիածան, անձնատուր լինել, հրաժարվի իրեն, տալ - ին, օժտել, գտնել

բերքզիջելզիջողyieldingsզիջում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of yield in English
Noun(1) production of a certain amount(2) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(3) an amount of a product(4) the quantity of something (as a commodity, usually within a given period of time
Verb(1) be the cause or source of(2) end resistance, as under pressure or force(3) give or supply(4) give over; surrender or relinquish to the physical control of another(5) give in, as to influence or pressure(6) move in order to make room for someone for something(7) cause to happen or be responsible for(8) be willing to concede(9) be fatally overwhelmed(10) bring in(11) be flexible under stress of physical force(12) cease opposition; stop fighting(13) consent reluctantly
Examples of yield in English
(1) Becoming a real landlady is a lot of work and the apartment market is only returning an annual yield of about 2.5%, barely enough to cover inflation.(2) the milk yield was poor(3) The same data submitted to different clustering methods can yield different results.(4) The weight of each arrow reflects the relative yield of each dissipative process, in a non-proportional manner.(5) Although his methods could never yield accurate results, they did show that the sun was much further from the earth than was the moon.(6) Milk yield is dependent on a good energy intake and a crude protein of 16.5% in the diet.(7) His grass farm had begun to yield a new product: profits.(8) an annual dividend yield of 20 per cent(9) It will also yield valuable manure, provided it is not mixed with inorganic waste like plastic.(10) They are still refusing to yield up their weapons.(11) US shares returned a total yield for the period of less than zero, giving the lie to the often-heard pronouncement that long-term stock market returns are always healthy.(12) There are more direct and quicker methods that yield similar results.(13) In the case of cereals, grain is the primary yield and total production depends on the number of plants per area, tillers per plant, number of ears per tiller, grains per ear and mass per grain.(14) He said Government had spent enough resources in the agricultural sector which should produce a good yield .(15) they might yield up their secrets(16) Since that land would not be totally barren or completely isolated, it would yield some product.
Related Phrases of yield
(1) to yield ::
զիջել
(2) high yield ::
բարձր եկամտաբերություն
(3) yield strength ::
եկամտաբերությունը ուժը
(4) yield point ::
եկամտաբերությունը կետն
(5) yield curve ::
եկամտաբերությունը կորի
(6) dividend yield ::
DIVIDEND եկամտաբերությունը
(7) yield to maturity ::
զիջում է հասունության
(8) yield management ::
եկամտաբերության կառավարման
(9) crop yield ::
բերքատվությունը
(10) yield to ::
զիջում է
Synonyms
Noun
1. profit ::
շահույթ
2. take ::
վերցնել
3. fruit ::
միրգ
4. output ::
արտադրանք
5. production ::
արտադրություն
Verb
6. produce ::
արտադրել
7. relinquish ::
հրաժարվել
8. surrender ::
հրաժարում
9. give in to ::
տալիս է
10. bend ::
ծունկ
11. generate ::
առաջացնել
12. pay ::
վճարել
13. succumb ::
չդիմանալ
14. give way ::
տալիս ճանապարհը
15. give ::
տալ
16. concede ::
զիջել
17. give in ::
տալ - ին
18. cede ::
հրաժարվել
19. relent ::
մեղմանալ
Antonyms
1. resist ::
դիմադրել
Different Forms
yield, yielded, yielding, yieldings, yields
Word Example from TV Shows
The only yield I get is sex.

The only YIELD I get is sex.

Money Heist Season 3, Episode 5

I yield!

I YIELD!

Game of Thrones Season 2, Episode 3

Every stronghold will yield to us,
one by one.

Every stronghold will YIELD to us, one by one.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

You'll yield to keep them safe,

You'll YIELD to keep them safe,

Game of Thrones Season 2, Episode 6

and the police yield, handing over Cortés.

and the police YIELD, handing over Cortés.

Money Heist Season 3, Episode 7

English to Armenian Dictionary: yield

Meaning and definitions of yield, translation in Armenian language for yield with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of yield in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'yield'

What yield means in Armenian, yield meaning in Armenian, yield definition, examples and pronunciation of yield in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History