English to Armenian Meaning of live - ապրել


Live :
ապրել

ապրել, կենալ, բնակվել, մնալ, բույն, ծախսել, մեռնել, ավելորդ, ժամանակ, սնվել, փախուստ, վերակենդանացնել, դառնալ հավելուրդը, սպունգ, առաջնորդել, անցյալ, համբերել, ժամանակ անցկացնել, կանգնել, անել, պատկանել, անցնել, գոյություն ունենալ, շնչել, փրկվել, բնակեցվել, ներկա եղիր, հայտնվել, է գտնվում, կտեղադրվի, է նստած, շարունակել, սուտ, դիմանալ, տոկալ, պահել դուրս

ապրել, կյանք, կենդանի, շնչառություն, գոյություն ունեցող, աշխույժ, կենսական, արագ, վառ, առաձգական, թարմ, նոր, կանաչ, երիտասարդ, ակտիվ, արդյունավետ, եռուզեռ, օպերատիվ, արձագանքող, արագաշարժ, պրագմատիկ, վառում, եռանդուն, տաքարյուն, բոցավառ, տաք, պարզ, ակնհայտ, հայտնի

ապրելապրեցկյանքըlivewarelivewares
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of live in English
Verb(1) be an inhabitant of or reside in(2) lead a certain kind of life; live in a certain style(3) continue to live and avoid dying(4) support oneself(5) have life, be alive(6) have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations(7) pursue a positive and satisfying existence
Adjective(1) actually being performed at the time of hearing or viewing(2) exerting force or containing energy(3) possessing life(4) highly reverberant(5) charged with an explosive(6) elastic; rebounds readily(7) abounding with life and energy(8) in current use or ready for use(9) of current relevance(10) charged or energized with electricity(11) capable of erupting
Adverb(1) not recorded
Examples of live in English
(1) Three hundred people staged a rally at Dover yesterday over the export of live animals.(2) The batter is poured into a banana-leaf-lined container and baked in a clay oven on live coals.(3) I also remember watching his resignation speech live , another great performance.(4) you have to live your faith(5) Even though I'd only written my first song then, I'd been playing live for years.(6) He will live on in our memories.(7) Carnivorous animals will eat live insects and some will eat mice and rats.(8) they live by hunting and fishing(9) Instead of enjoying the fact that we can live comfortably, we spend our time looking to see who is living just that little bit more comfortably than us.(10) Several diseases cause rings of dead grass with live green grass in the center.(11) they live by preying on other animals(12) Crowded round a radio listening to the live broadcast from Parliament, we all felt that a change was going to come, something old was dying.(13) the game is brought to you live from Croke Park(14) Is this because it was simply oral, or was it because it was a live vaccine?(15) John will also report live from the major events in the political calendar.(16) By the following morning doctors had told Lorraine that she had a rare form of cervical cancer and only six months to live .
Related Phrases of live
(1) to live ::
ապրել
(2) live on ::
շարունակել ապրել
(3) live alone ::
ապրում է մենակ
(4) live it up ::
ապրել այն
(5) live with ::
ապրում եմ ... հետ
(6) live up ::
ապրել մինչեւ
(7) long live ::
երկար կյանք
Synonyms
Adjective
1. living ::
կյանք
2. in the flesh ::
այդ մարմինին
4. hot ::
տաք
5. unexploded ::
չպայթած
6. unrecorded ::
չգրանցված
7. alive ::
կենդանի
8. springy ::
առաձգական
Verb
9. exist ::
գոյություն ունենալ
10. reside in ::
ապրում է
12. experience ::
փորձառություն
13. survive ::
փրկվել
14. enjoy oneself ::
վայելել իրեն
15. live on ::
շարունակել ապրել
16. be ::
լինել
17. know ::
իմանալ
18. populate ::
բնակեցնել
Antonyms
1. depart ::
հեռանալ
2. die ::
մեռնել
3. expire ::
վերջանալ
4. perish ::
մեռնել
5. succumb ::
չդիմանալ
Different Forms
live, lived, liveware, livewares
Word Example from TV Shows
When you live with someone
there's gonna be conflict.

When you LIVE with someone there's gonna be conflict.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5

Better to live free than die a slave.

Better to LIVE free than die a slave.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

They had to live in secret.

They had to LIVE in secret.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

I'll give them land to live on.

I'll give them land to LIVE on.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

LEONARD: And We live with Sheldon,

LEONARD: And We LIVE with Sheldon,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

English to Armenian Dictionary: live

Meaning and definitions of live, translation in Armenian language for live with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of live in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'live'

What live means in Armenian, live meaning in Armenian, live definition, examples and pronunciation of live in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History