English to Armenian Meaning of sum - գումար


Sum :
գումար

գումար, ժողովել, խումբ, լրություն, հաշվել, ամփոփում, Բնահյութ, վերացական, կվինտէսենցիա, նյութ, քանակ, ծավալ, չափ, պարունակություն, թիվ, անձ, թվերի ներկայացնելը որեվէ դիսկրետ եղանակով, նիշ, Վենտերը, լափ, միրգ, արդյունք, հետեւանք, համառոտագիր, մարմնացում, կոնսպեկտ, կարճ, գիծ, նշագծել, խնդիր, ընդհանուր, միասնություն, ամբողջ գումարը

կազմել, վաճառահավաք, հավաքել, ավելացնել, գումար, աղյուսակների ձեվով դասավորել, վերացական, հաշվել, փորձել, տոկոսադրույքը, քարշել, միավորել, խառնել, ընդհանուր

գումարգումարները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sum in English
Noun(1) a quantity of money(2) a quantity obtained by the addition of a group of numbers(3) the final aggregate(4) the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience(5) the whole amount(6) a set containing all and only the members of two or more given sets
Verb(1) be a summary of(2) determine the sum of
Examples of sum in English
(1) In addition to this sum , the loan borrowings of Stoneworth are guaranteed by often-maligned Fitzwilton.(2) A master brings the total sum of his experience, knowledge and training to his audience when he feels that the timing and expertise is in harmony with the message which he wishes to convey.(3) Through your generosity the sum of ├ö├®┬╝870 was raised.(4) they could not afford such a sum(5) If you win by getting rid of all of your cards, you score a bonus of 25 in addition to the sum of the points in the other players' hands.(6) In any event Mr Graham, it is a reasonable figure and I am going to order that your client pay the costs in the sum of Ôö¼├║3,748.(7) As about 905% of the radiolabel was found in the soluble fraction, data given in the graph are the sum of both fractions.(8) The Bellini is an idea not the sum of its content.(9) the sum of his own knowledge(10) Fermat had asked for a cube n such that the sum of the divisors of n is a square, and a square n such that the sum of the divisors of n is a cube.(11) the sum of two prime numbers(12) The worse problem, as I see it, however, is not that people don't realize that choosing the lesser evil will increase the overall sum of evil; the problem is in people routinely choosing evils that they do not recognize to be evil.(13) When a community of inquirers shares their information openly, the sum of their knowledge approaches the ideal of pragmatic truth.(14) if we sum these equations we obtain X(15) He stated that any even integer can be written as the sum of two primes and every odd integer is either a prime or the sum of three primes.(16) Wikipedia cofounder Jimmy Wales is committed to bringing the sum of all human knowledge to everybody on the planet.
Related Phrases of sum
(1) to sum up ::
ամփոփել
(2) in sum ::
ի գումարի
(3) dim sum ::
dim գումարը
(4) sum of money ::
գումար է
(5) sum total ::
Գումարի ընդհանուր
(6) sum insured ::
Ապահովագրական գումարը
(7) sum of squares ::
քառակուսիների գումարը
(8) a sum of money ::
դրամական գումար
Synonyms
Noun
1. amount ::
գումար
2. amount of money ::
որոշակի գումար
4. entirety ::
լրություն
6. union ::
միություն
7. summation ::
summation
8. marrow ::
ոսկրածուծ
9. sum of money ::
գումար է
10. aggregate ::
ժողովել
Verb
Different Forms
sum, sums
Word Example from TV Shows
The month squared equals the
square of the sum of the members

The month squared equals the square of the SUM of the members

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

All right, well to sum up,
focus on science,

All right, well to SUM up, focus on science,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 16

If serving as a glorified bodyguard
is the sum of your ambition, go serve.

If serving as a glorified bodyguard is the SUM of your ambition, go serve.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

So to sum up, improper instruction...

So to SUM up, improper instruction...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

I was blown away that the square of the
hypotenuse was the sum of the squares

I was blown away that the square of the hypotenuse was the SUM of the squares

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

English to Armenian Dictionary: sum

Meaning and definitions of sum, translation in Armenian language for sum with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sum in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sum'

What sum means in Armenian, sum meaning in Armenian, sum definition, examples and pronunciation of sum in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History