English to Armenian Meaning of load - բեռնել


Load :
բեռնել

գանձել, հանդիսավորություն, բեռնել, քաշ, բեռ, տրեխ, խնդիր, հանձնաժողով, շատ, գունդ, ծակել, զբաղվել, բուրգ, արտահայտություն, քանակ, նշան, կույտ, փաթեթ, Քարթրիջ, այբբենարան, վահանակ, խոչ, անցյալ, նավաբեռ

լրացնել, կուլ տալ, բեռնել, գանձել, հումք, դասավորել, ակտիվացնելու, սեղմել, սուտ, մամուլ, քոթակել, քաշ, ճախրել, վստահել, կշռել, կրել, տրեխ, նեղել, բարձրացնել, հարմարեցնել, աճ, ուղղել, կազդուրել, դիպչել, հարկադրել, բեռ, դնել, նշանակել, ծանրաբեռնել, գերածախս, թամբ, բարձել

բեռնելloadableբեռնվածլիցքավորողբեռնիչներբեռնումբեռների
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of load in English
Noun(1) weight to be borne or conveyed(2) a quantity that can be processed or transported at one time(3) goods carried by a large vehicle(4) an amount of alcohol sufficient to intoxicate(5) the power output of a generator or power plant(6) an onerous or difficult concern(7) a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks(8) the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents(9) electrical device to which electrical power is delivered
Verb(1) fill or place a load on(2) provide (a device(3) transfer from a storage device to a computer's memory(4) put (something(5) corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones
Examples of load in English
(1) But looking at the potential load on the server, here are some numbers with that.(2) Michael immediately began to load boxes and bags of food and supplies into the van.(3) Some of the sediment load was trapped within the meanders, forming extended point-bars.(4) she was talking a load of rubbish(5) It is possible he will be asked to drop some of the weight to ease the load on his left knee, in which he tore the ACL in 1998.(6) a tractor-trailer load of new appliances(7) consumers will find it difficult to service their heavy load of debt(8) This is a mammoth task by any criteria, and the more hands there are the lighter the work load for each individual.(9) the increased load on the heart caused by a raised arterial pressure(10) Joints move and bear a load : your weight, in other words.(11) If you must use an extension cord, use a cord that's rated for the electrical load and no longer really needed.(12) Changing the length of a transmission line will change the input impedance if the load isn't properly matched to the line.(13) Alicia's fervent hope was that her love and support would make his painful load easier to bear.(14) Perhaps this is, in part, a lesson learned from forgetting to load film into my camera as a junior.(15) To conserve water and energy, wait until you have a full load before running your dishwasher or washing machine.(16) following breakfast we clear the table and load the dishwasher
Related Phrases of load
(1) load up ::
բեռնել մինչեւ
(2) load cell ::
բեռը բջջային
(3) heavy load ::
ծանր բեռը
(4) full load ::
լրիվ բեռնվածության
(5) load balancing ::
բեռը հավասարակշռումը
(6) load capacity ::
բեռնատարողություն
(7) full container load ::
լրիվ կոնտեյներ բեռը
(8) dead load ::
մեռած բեռը
(9) load factor ::
բեռնվածության գործակիցը
(10) peak load ::
գագաթը բեռը
Synonyms
Noun
1. cargo ::
բեռ
2. a lot of ::
շատ
3. commitment ::
հանձնառություն
4. loading ::
բեռնում
5. shipment ::
բարձում
6. warhead ::
Warhead
8. lode ::
հանքաշերտ
Verb
9. fill ::
լրացնել
10. pack ::
փաթեթ
11. burden ::
բեռ
12. reward ::
պարգեւատրում
13. prime ::
հիմնական
14. insert ::
տեղադրել
15. bias ::
հակում
16. charge ::
գանձել
17. load up ::
բեռնել մինչեւ
18. debase ::
ստորացնել
Antonyms
1. ace ::
մեկնոց
2. bit ::
բիտ
3. dab ::
տափակաձուկ
4. dram ::
դրամ
5. driblet ::
driblet
6. glimmer ::
շող
7. hint ::
ակնարկ
8. lick ::
լիզում
9. little ::
քիչ բան
10. mite ::
լումա
11. nip ::
թռցնել
12. ounce ::
ունցիա
13. pinch ::
գողություն
14. pittance ::
չնչին նպաստ
15. scruple ::
վարանում
16. shade ::
ստվեր
Different Forms
load, loadable, loaded, loader, loaders, loading, loads
Word Example from TV Shows
Come on, let's get the next load.

Come on, let's get the next LOAD.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

Give it a
second to load.

Give it a second to LOAD.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

He entrusts some small matters to us
that we might lighten the load.

He entrusts some small matters to us that we might lighten the LOAD.

Game of Thrones Season 1, Episode 3

The file load is way too heavy.

The file LOAD is way too heavy.

Westworld Season 2, Episode 10

Setting maximum load.

Setting maximum LOAD.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Armenian Dictionary: load

Meaning and definitions of load, translation in Armenian language for load with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of load in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'load'

What load means in Armenian, load meaning in Armenian, load definition, examples and pronunciation of load in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History