English to Armenian Meaning of split - պառակտում


Split :
պառակտում

բաժանում, հորանջ, վախճան, խզում, պառակտում, տարաձայնություն, երեքով, տարբերություն, փոփոխություն, Միասնականության

բաժանել, պառակտում, ընդհատել, խզել, միջնորմ, կարճացնել, տարբերել, ծակել, ճղվել, խոցել, շաղափել, ընդմիջում, ցրել, ոտնահարել, վիրավորել, ճաք, փչացնել, կատարել զայրացած, ճեղքել, արտասուք, գործել, տեսավ, կտոր, քորում, մաս, կտրել, է բաժանվում, վիրավորված է, է կոտրվել, բարկանալ

տարբեր, այլ, բազմազան, մեկուսացված, պառակտում, պատռված, կոտրված, ծեծել են, ճեղքվածք, ծեծված, անաշխատունակ, պատռվածք

պառակտումճեղքվում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of split in English
Noun(1) extending the legs at right angles to the trunk (one in front and the other in back(2) a bottle containing half the usual amount(3) a promised or claimed share of loot or money(4) a lengthwise crack in wood(5) an opening made forcibly as by pulling apart(6) an old Croatian city on the Adriatic Sea(7) a dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts(8) (tenpin bowling(9) an increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity(10) the act of rending or ripping or splitting something(11) division of a group into opposing factions
Verb(1) separate into parts or portions(2) separate or cut with a tool, such as a sharp instrument(3) discontinue an association or relation; go different ways(4) go one's own way; move apart(5) come open suddenly and violently, as if from internal pressure
Adjective(1) having been divided; having the unity destroyed(2) (especially of wood
Examples of split in English
(1) And, of course, there were those who said they would split away from the church when they decided to ordain women.(2) But now, suddenly, we can't tell whether a split is a real division or just an honest difference of opinion.(3) the party was deeply split over its future direction(4) Tweeling is produced by increasing the number of threads in each split of the reed.(5) The family won an appeal in February, ruling that the family should not be split up.(6) If you're worried that by telling someone you risk the chance of your family being split up and you being taking into care it's worth remembering that this rarely happens and is actually really unusual.(7) I thought it was a pretty useful word that allowed New Zealanders to talk about how they would look after their kids in the event of a relationship split .(8) Later, it was learned that the largest faction in the House was split over the issue.(9) The kernels split lengthwise so the white inside of the kernel is visible.(10) However, the scientific community is split over the issue.(11) Along with the split came a new licensing agreement.(12) And yesterday, in a rusty performance by both teams after a month layoff, even their exhibition game ended in a split with a 5-5 draw.(13) Conservation groups are also split , the Ramblers Association calling on the park authority to reject the plans.(14) One member who attended a special general meeting on the plan earlier this month, said the split had developed along classic generational lines.(15) The above split of proceeds excludes the moneys of pre-delivery instalments already paid by the company and received by the Yard.(16) When New Zealand split away from the supercontinent Gondwana some 80 million years ago, its flora and fauna were left to develop in isolation.
Related Phrases of split
(1) banana split ::
բանան պաղպաղակի հետ
(2) to split ::
բաժանել
(3) split off ::
անջատվել
(4) split into ::
բաժանվում է
(5) split end ::
պառակտում վերջը
(6) split personality ::
պառակտում անհատականություն
(7) split screen ::
ճաքած, վնասված էկրան
(8) split out ::
պառակտել դուրս
(9) split second ::
կարճ վայրկյան
Synonyms
Adjective
1. fragmented ::
մասնատված
Noun
2. crack ::
ճաք
3. rip ::
օղորմի
4. division ::
բաժին
5. breakup ::
բաժանվել
7. schism ::
հերձված
Verb
8. break ::
ընդմիջում
9. break apart ::
կոտրել բացի
10. tear ::
արտասուք
11. divide ::
բաժանել
13. fork ::
պատառաքաղ
16. rive ::
պատռվածք
17. part ::
մաս
18. burst ::
պայթել
Antonyms
1. join ::
միանալ
2. link ::
կապ
3. unify ::
միավորել
4. unite ::
միավորել
Different Forms
split, splits
Word Example from TV Shows
Dude, my parents just split up.

Dude, my parents just SPLIT up.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9

I lay here, my face split in half,

I lay here, my face SPLIT in half,

Game of Thrones Season 3, Episode 1

You're gonna split the eights?
Skyler, please.

You're gonna SPLIT the eights? Skyler, please.

Breaking Bad Season 4, Episode 4

is whether or not to split
or to surrender.

is whether or not to SPLIT or to surrender.

Breaking Bad Season 4, Episode 4

F-Fine, how about we split up

F-Fine, how about we SPLIT up

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

English to Armenian Dictionary: split

Meaning and definitions of split, translation in Armenian language for split with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of split in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'split'

What split means in Armenian, split meaning in Armenian, split definition, examples and pronunciation of split in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History