English to Armenian Meaning of lock - կողպեք


Lock :
կողպեք

կողպեք, կախովի կողպեք, թատերահարկ, հատակ, տախտակամած, փաթաթվել, գրկում, լոկաուտ, հատիկ, կում, կիսաբայտ, թակոց, ջրարգելակ, ֆլեշ, փական gate, կեռ, փոխադարձ գրկախառնված, ձի, ձգան, ասպետ, նժույգ, մի տեղանի բաց ավտոմեքենա

կողպեք, ժխոր, բանալի, կրել, օրորոց, պարտավորեցնել, փետուր, փողկապը, զբաղեցնել, պետք է կողպված, խոպոպիկ, love-փական

կողպեքփակվողկողպվածփականփական
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lock in English
Noun(1) a fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed(2) a strand or cluster of hair(3) a mechanism that detonates the charge of a gun(4) enclosure consisting of a section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it(5) a restraint incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key(6) any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured
Verb(1) fasten with a lock(2) keep engaged(3) become rigid or immoveable(4) hold in a locking position(5) become engaged or intermeshed with one another(6) hold fast (in a certain state(7) place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape(8) pass by means through a lock in a waterway(9) build locks in order to facilitate the navigation of vessels
Examples of lock in English
(1) They want to build a lock to keep the River Colne artificially high so boats can use the marina.(2) He reached out and curled a lock of hair behind her ear.(3) A protective husband accused of beating a man to death with a steering lock after his wife's car was damaged acted in self-defence, a court heard yesterday.(4) My attention had been momentarily distracted by a lock of hair curling over his eye.(5) One year is the year of the half guard; another is the year of the ankle lock .(6) I twisted a lock of hair around my finger, a nervous habit of mine.(7) The outer doors lock automatically at 8:00 p.m., three hours after the retail section has shut down.(8) If you experiment with using the top arm and the bottom arm you will typically find that it is easier for you opponent to rotate his leg out of the lock if you use the bottom arm.(9) Emily flicks a lock of her red hair with her fingers.(10) The new look Armentieres Square, with its continental-style piazza and canal lock with boats passing through, is the centrepiece of Stalybridge.(11) Most of Lindsay's injuries were a direct result of her method of affixing herself to the billboard - she put a bicycle lock around her neck and attached it to part of the billboard.(12) Instead they can apply the principle of an elbow lock , and let the technique form itself.(13) What's more, when he enters, the doors lock automatically and he's trapped inside.(14) all of this makes him a lock to make the Hall of Fame(15) He took a lock of my hair and brought it to his lips.(16) He released the steering lock and switched on the ignition.
Related Phrases of lock
(1) lock out ::
կողպեք դուրս
(2) lock in ::
կողպեք է
(3) lock on ::
կողպեք վրա
(4) lock the door ::
կողպել դուռը
(5) caps lock ::
caps lock
(6) lock away ::
փակի
(7) steering lock ::
Վերստուգող փական
(8) lock code ::
փական կոդը
(9) combination lock ::
համակցությունը փական
Synonyms
Noun
1. bolt ::
մաղ
2. ignition lock ::
բռնկում փական
3. lock chamber ::
փական կամերային
4. whorl ::
whorl
Verb
5. bolt ::
մաղ
6. join ::
միանալ
7. become stuck ::
դառնալ խրված
8. clasp ::
կոճկել
9. interlock ::
փոխադարձ բլոկավորում
10. operate ::
գործել
11. shut up ::
լռիր
Different Forms
lock, lockable, locked, locking, locks
Word Example from TV Shows
CREWMEMBER:
All right, lock it up and shoot.

CREWMEMBER: All right, LOCK it up and shoot.

Westworld Season 3, Episode 8

A lock of Maggie's
flaming auburn hair.

A LOCK of Maggie's flaming auburn hair.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 6

Let me just lock up here.

Let me just LOCK up here.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

- (LOCK CLICKING)
- (GASPS)

- (LOCK CLICKING) - (GASPS)

Game of Thrones Season 4, Episode 9

Lock spears!

Lock spears!

Game of Thrones Season 6, Episode 6

English to Armenian Dictionary: lock

Meaning and definitions of lock, translation in Armenian language for lock with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lock in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'lock'

What lock means in Armenian, lock meaning in Armenian, lock definition, examples and pronunciation of lock in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History