English to Armenian Meaning of long - երկար


Long :
երկար

ցանկություն, երկար, ուզում, խնդրել, ընտրել, մեռնել, փորձել, փորձ, ջանալ, գնա մասին, հրում, երկար վանկ, քրոնիկ, կյանքի երկար, շատ

երկար, բարձրահասակ, խոր, ձգձգված, վեհ, գետնատարած, ողջ, երկարացված, կայուն, դարավոր, բարձր, հոյակապ, լայն, ընդարձակ, վիթխարի, բազմակողմանի, հեռու, շատ, բազմաթիվ, բազմազան, լեգեոնի զինվոր, զանգված, հոգնեցուցիչ, հոգնեցնող, ձանձրալի

երկարlongedավելի երկարամենաերկարձգտումlongingslongishկարոտ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of long in English
Verb(1) desire strongly or persistently
Adjective(1) primarily temporal sense; being or indicating a relatively great or greater than average duration or passage of time or a duration as specified(2) primarily spatial sense; of relatively great or greater than average spatial extension or extension as specified(3) of relatively great height(4) good at remembering(5) holding securities or commodities in expectation of a rise in prices(6) (of speech sounds or syllables(7) involving substantial risk(8) planning prudently for the future(9) having or being more than normal or necessary
Adverb(1) for an extended time or at a distant time(2) for an extended distance
Examples of long in English
(1) He has long thin sideburns and was wearing silver oblong small-frame silver glasses.(2) A long woman standing nearby was staring at us.(3) In January 1642 the king left London and began a long journey round the Midlands and the north.(4) The attacks are the latest in a long list of violent crimes to have blighted Yorkshire in the last month.(5) I met a German lady who sat in the piazza with a dictionary so that she could write a long letter to me.(6) ÔÇÿThis is an awfully long walk,ÔÇÖ he said casually.(7) The long list of activities includes boxing training, snooker and computer games.(8) I haven't seen Liam for a while but when I do it'll probably be a very long night!(9) We turned into bed early that night, readying ourselves for what we expected would be a long day.(10) I packed for Scotland with long sleeves and waterproofs but had to buy a t-shirt in the golf shop.(11) Find out how long it will last and what type of questions you will be asked so you can track the progress of the interview.(12) He has channelled his emotional pain into a vigorous and passionate account that will live long in my memory.(13) Normally, cabbies asked to take clients on long journeys ask for the money up-front.(14) It's had a great spirit all season long and everybody came through for everybody else.(15) The strikes continue today and bosses are warning claimants and job seekers to expect long queues.(16) Buy-ins are generated by a long broker to close out an open fail with a counterparty.
Related Phrases of long
(1) as long as ::
քանի դեռ
(2) how long ::
ինչքան երկար
(3) so long ::
շատ երկար
(4) for a long time ::
երկար ժամանակով
(5) long-term ::
երկարաժամկետ
(6) long time ago ::
վաղուց
(7) a long time ago ::
երկար ժամանակ առաջ
Synonyms
Adjective
1. lengthy ::
ձգձգված
2. retentive ::
պահպանող
3. farsighted ::
հեռատես
Verb
4. yearn for ::
կարիք
5. hanker ::
տենչալ
Antonyms
1. brief ::
կարճ
2. curt ::
կարճ
3. short ::
կարճ
Different Forms
long, longed, longer, longest, longing, longings, longish, longs
Word Example from TV Shows
as long as I can.

as LONG as I can.

Game of Thrones Season 6, Episode 10

It's long, isn't it?

It's LONG, isn't it?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

As long as he's ruling them.

As LONG as he's ruling them.

Game of Thrones Season 5, Episode 3

Well, you stay
as long as you'd like.

Well, you stay as LONG as you'd like.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

The weirwoods there were all
cut down a long time ago.

The weirwoods there were all cut down a LONG time ago.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

English to Armenian Dictionary: long

Meaning and definitions of long, translation in Armenian language for long with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of long in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'long'

What long means in Armenian, long meaning in Armenian, long definition, examples and pronunciation of long in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History