English to Armenian Meaning of loose - չամրացված


Loose :
չամրացված

չամրացված, շպրտելով, փոխանցումներով, նետում, կաղապարում, ամաչկոտ, ազատություն, ազատում, փրկություն, ետգնում, անկախություն, անկախացման, որ բաց, մերկ, բացօթյա, կղմինդր, անփույթ, պարկանման, ընդարձակ

չամրացված, մեկուսացված, անուշադիր, անկապ, անգործություն, անփույթ, ալարկոտ, չկապված, անվճար, բաց, պարզ, ազատված, փոփոխամիտ, անկախ, մեծ է, պղտոր, անհասկանալի, անորոշ, խուճուճ, առեղծվածային, դանդաղ, դանդաղկոտ, գզգզված, հոգնած, անվերահսկելի, անզուսպ, ինքնակամ, անսահմանափակ, արդար, անխափան, կախվել loosely, լուսացել եւ սենյակում, չկապակցված, անհամապատասխան, անստույգ, սխալ, դուրս տեղը, չսահմանված, երկիմաստ, չկարգավորվող, գռեհիկ, բոհեմացի, կամակոր, վայրագ, ցոփ, անառակ մարդ, սանձարձակ, անբարո, անզգույշ, անհոգ, ծույլ, իներտ, դըժգույն, մոռացկոտ

չամրացվածարձակեցlooselyloosenessկորցնումկորցնելու
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of loose in English
Verb(1) grant freedom to; free from confinement(2) turn loose or free from restraint(3) make loose or looser(4) become loose or looser or less tight
Adjective(1) not compact or dense in structure or arrangement(2) (of a ball in sport(3) not tight; not closely constrained or constricted or constricting(4) not officially recognized or controlled(5) not literal(6) emptying easily or excessively(7) not affixed(8) not tense or taut(9) (of textures(10) lacking a sense of restraint or responsibility(11) not carefully arranged in a package(12) having escaped, especially from confinement(13) casual and unrestrained in sexual behavior, or light
Adverb(1) without restraint
Examples of loose in English
(1) ÔÇÿThe sheep look as though they are loose , but they're not really,ÔÇÖ he said.(2) The film is a loose interpretation of the final years of Sade's life.(3) His hair was long and wild, with loose strands and long bangs that covered his menacing eyes.(4) You can give the loose stone as a gift and choose the setting at a later stage, if you wish.(5) Fight the tendency by keeping your elbows loose and upper body relaxed.(6) I turned to see Aya leaning in the corner, arms folded and dressed in loose shirt and tight shorts.(7) A loose paper floats from within the bag and floats to the ground.(8) What you want for singing is, first of all, a loose relaxed neck.(9) These have a rather loose weave construction which helps the flavour to release.(10) Have the confidence to let the shot go where you know it will, with a loose relaxed grip.(11) The Spaniards also let loose a big dog on shore which chased the terrified Arawaks and bit several of them savagely.(12) I did it in four days and it's a country recordÔǪ my loose interpretation of what country music is.(13) Tom claims that his sore toe is infected and that his tooth, which is loose , aches.(14) The farmer had three loose teeth and another three that were missing.(15) And I so badly want to surrender, desperate to loose myself but there is nothing.(16) Such epic historical recreations in film have in the past left themselves open to severe criticism with their somewhat loose , sometimes ignorant interpretations of fact.
Related Phrases of loose
(1) hang loose ::
կախել չամրացված
(2) let loose ::
կ'արձակուի
(3) get loose ::
ստանալ չամրացված
(4) break loose ::
կոտրել չամրացված
(5) on the loose ::
վրա չամրացված
(6) loose change ::
չամրացված փոփոխությունը
(7) loose coupling ::
չամրացված զուգավորում
(8) loose ends ::
ազատ ծայրերը
(9) too loose ::
չափազանց թույլ
(10) loose end ::
չամրացված վերջը
Synonyms
Adjective
1. not fixed in place ::
ոչ ֆիքսված տեղում
3. free ::
անվճար
4. vague ::
անորոշ
5. baggy ::
պարկանման
6. promiscuous ::
տարասեռ
7. indiscreet ::
անհամեստ
8. slack ::
անգործություն
9. informal ::
ոչ պաշտոնական
12. open ::
բաց
13. lax ::
անփույթ
14. idle ::
պարապ
Verb
15. free ::
անվճար
16. relax ::
հանգստանալ
17. unleash ::
սանձազերծել
18. loosen ::
թուլացնել
19. unloose ::
unloose
Adverb
20. free ::
անվճար
Antonyms
1. taut ::
մաքրասեր
2. tense ::
լարված
3. tight ::
ամուր
Different Forms
loose, loosed, loosely, looseness, looses, loosing
Word Example from TV Shows
In fact, when I was young,
my neighbor's chicken got loose...

In fact, when I was young, my neighbor's chicken got LOOSE...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

We inside here leave many loose ends,

We inside here leave many LOOSE ends,

Money Heist Season 1, Episode 7

- Loose!
- Loose!

- Loose! - Loose!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

Loose!

Loose!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

- Loose, not bagged?
- Yes.

- Loose, not bagged? - Yes.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

English to Armenian Dictionary: loose

Meaning and definitions of loose, translation in Armenian language for loose with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of loose in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'loose'

What loose means in Armenian, loose meaning in Armenian, loose definition, examples and pronunciation of loose in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History