English to Armenian Meaning of love - Սեր


Love :
Սեր

Սեր, դիմակահանդեսի, սեր, սիրող, կապվածություն, քաղցրություն, շնորհ, բարություն, կարեկցություն, Զգացմունք, փաղաքշել, պատիվ, արժեւորումը, թեքում, գրավչություն, նկարել, քաշում, կախարդանք, նկարչություն, արարք, աշխատանք, գործողություն, աչքածակություն, ագահություն, գունավորում, անվճռականություն, մտահղացումը, գաղափար, միտքը, ողորմածություն, համակրանք, ներողամտություն, խղճի խայթ, Ruth, զույգ, ամուսնություն, բարեկամություն, նվիրվածություն, իսկություն, հակում, ուշադրություն, կոնտեքստ, հավատարմություն, միացում, ծանոթություն, ներածություն, համբավ, տպավորություն, գործ, կնամեծարություն, սեռական հարաբերություն, ընկերություն, միություն, փորձություն, ընչաքաղցություն

Սեր, կախվածություն, թմրամոլ, պետք է սիրում, պետք է շահագրգիռ է, տարուիք, փայփայել, դիմակահանդեսի, փաղաքշել, շոյել, ամրացնել, բամբակ, երկար, խղճահարություն, երես տալ

Սերսիրեցանսերսիրումloveyloveys
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of love in English
Noun(1) a strong positive emotion of regard and affection(2) any object of warm affection or devotion(3) a beloved person; used as terms of endearment(4) a deep feeling of sexual desire and attraction(5) a score of zero in tennis or squash(6) sexual activities (often including sexual intercourse
Verb(1) have a great affection or liking for(2) get pleasure from(3) be enamored or in love with(4) have sexual intercourse with
Examples of love in English
(1) It's alright my love you are safe with me.(2) I send her all my love , I know what it feels like, remember Debbie- me and my mum are always here for you.(3) he's in love with her(4) He lived on a farm in the country and grew up with an appreciation and love for nature.(5) people who love democracy(6) His love for children and affection for the sick have endeared him to all.(7) I'd absolutely love to hear what you have to say!(8) their love for their country(9) babies fill parents with intense feelings of love(10) Everyone who knew David sends condolences and love to Janet at this sorrowful time.(11) There is no questioning his enthusiasm and love for the game and you are always off to a good start when you have that kind of passion.(12) we love Ireland(13) he has a great love of cooking(14) If your recent post is anything to go by, her love for you is as strong as ever!(15) Brotherly love comes at a price, it seems.(16) Passionate mutual love does not outweigh the imperatives of the class structure as they are presented in the novel.
Related Phrases of love
(1) fall in love ::
սիրահարվել
(2) in love ::
սիրահարված
(3) make love ::
կատարել սերը
(4) love story ::
սիրո պատմությունը
(5) with love ::
սիրով
(6) falling in love ::
սիրահարվել
(7) pure love ::
մաքուր սեր
Synonyms
Noun
1. deep affection ::
խոր ազդեցութիւնը
3. compassion ::
կարեկցություն
4. beloved ::
սիրելի
5. relationship ::
հարաբերությունները
6. best wishes ::
լավագույն մաղթանքները
7. passion ::
կիրք
8. sexual love ::
սեռական սերը
9. lovemaking ::
lovemaking
Verb
10. care very much for ::
հոգատարությունը համար
11. like very much ::
նման շատ
12. bed ::
մահճակալ
13. enjoy ::
վայելել
Antonyms
1. abomination ::
զզվանք
2. hate ::
ատելություն
3. hatred ::
ատելություն
Different Forms
love, loved, loveless, loves, lovey, loveys
Word Example from TV Shows
You have to love yourself more.

You have to LOVE yourself more.

Money Heist Season 3, Episode 5

What? You're going to make me
choose between the woman I love

What? You're going to make me choose between the woman I LOVE

The Big Bang Theory Season 5, Episode 4

I also love how you never use swear words.

I also LOVE how you never use swear words.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

For you, I can become a vegan, love.

For you, I can become a vegan, LOVE.

Money Heist Season 3, Episode 6

Because of love, do you hear me?\NBecause of love.

Because of LOVE, do you hear me?
Because of LOVE.

Money Heist Season 1, Episode 12

English to Armenian Dictionary: love

Meaning and definitions of love, translation in Armenian language for love with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of love in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'love'

What love means in Armenian, love meaning in Armenian, love definition, examples and pronunciation of love in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History