English to Armenian Meaning of mean - նկատի ունեմ


Mean :
նկատի ունեմ

միջին, նկատի ունեմ, կառուցել, Genuflection, ամրոց, ներսում, միջինը, կենտրոն, ընդմիջում, փոխադրամիջոց, գործիք, սարք, մեքենա, շարժիչ

նկատի ունեմ, զզվելի, անարգ, ցածր, չնչին, քոսոտ, միջանկյալ, միջնորդ, միջին, մեջտեղի, կենտրանական, վրդովեցուցիչ, անիծված, սարսափելի, Սատանա, քիչ բան, փոքր, աղքատ, մանր, աննշան, էժանագին, արհամարհելի, ատելի, անպետք, շահամոլական, այլ, ճչան, կենտրոնական, ինտերիեր, ցածրորակ, վատ, ցածր ծագումով, ռամիկ, ստահակ, չար, բազա, ավելի ցածր, կրտսեր, ենթակա, խոնարհած, անհարմար, տգեղ, անասնական, էժան, ճնշված, անկարեւոր, անկշիռ, թուլակազմ, ոչ էական, թշվառ, սովորական երեւույթ, սովորական, գռեհիկ, բնական, ֆիզիկական, մանրանկարչություն, հարմար, անփող, Անարտոնյալ, միջակ, թեթեւ, ցածր մտածող, կարճ, պստլիկ, կեղտոտ, խոնավ, անպարկեշտ, անվստահելի, նպատակ, մտադիր, միտքը, մտածել, ցանկություն, վկայել, ենթադրել, լրացուցիչ իմաստ ունենալ, բացահայտել, մեկնաբանել, ուղղակի, դիմել, նշանակել, ներկայացնել, նշել, վկայություն, նախաբան, նախադրյալ, նշելու դուրս, ճանաչել, նշանակելու, բաժանել, լուծել, պլան, Quarterback, սխեմա, գրաֆիկ, հաղորդել, ծանուցել, ծանոթացնել, փոխանցել, տեղեկացնել, կայունություն, հարաբերակցություն, համապատասխանություն, Երրորդ մակարդակը

նկատի ունեմmeanermeanestmeaniesիմաստնշանակություններըստորաբարստորությունմիջոցMeany
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mean in English
Noun(1) an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n
Verb(1) mean or intend to express or convey(2) have as a logical consequence(3) denote or connote(4) have in mind as a purpose(5) have a specified degree of importance(6) intend to refer to(7) destine or designate for a certain purpose
Adjective(1) approximating the statistical norm or average or expected value(2) characterized by malice(3) having or showing an ignoble lack of honor or morality(4) excellent(5) marked by poverty befitting a beggar(6) (used of persons or behavior(7) (used of sums of money(8) of no value or worth
Examples of mean in English
(1) he didn't mean anything by it(2) That was probably why he had been so horribly mean to Conner in his room earlier.(3) Sows housed in pens and stalls had similar mean values across all measures with each analysis that was used.(4) do you mean me?(5) I don't know what you mean(6) She was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper.(7) The median is a more conservative estimate of WTP than the mean , since it gives less weight to extreme observations on the high side.(8) coal stoves mean a lot of smoke(9) that will mean the closure of small shops(10) Such conditions produce overdispersion, wherein the variance exceeds the mean .(11) he was mean to her(12) It was mean to laugh at her when she went but I didn't care.(13) That is expected to mean a license fee of just shy of Ôö¼├║200 early next decade once inflation is taken into account.(14) I hope the other children aren't being mean to her.(15) a mean little house(16) There are two ways to calculate WTP from the estimated logistic function: its mean and its median.
Related Phrases of mean
(1) mean person ::
նշանակում է անձ,
(2) mean to ::
նշանակում է
(3) mean value ::
Միջին արժեք
(4) a mean ::
ա նշանակում
(5) in the mean time ::
ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ժամանակ
Synonyms
Adjective
1. unkind ::
անգութ
2. miserly ::
ժլատ
3. inferior ::
ցածրորակ
4. lowly ::
խոնարհ
5. average ::
միջին
8. beggarly ::
աղքատ
9. hateful ::
ատելի
10. mingy ::
mingy
Noun
11. middle course ::
միջին, իհարկե
12. mean value ::
Միջին արժեք
Verb
13. signify ::
նշանակել
14. intend ::
մտադիր
15. entail ::
հանգեցնել
16. matter ::
հարց
17. presage ::
կանխազգացում
18. think of ::
մտածել
19. imply ::
ենթադրել
20. think ::
մտածել
Different Forms
mean, meaner, meanest, meanies, meaning, meanings, meanly, meanness, meany
Word Example from TV Shows
I mean, look, if I was
to build something to spec,

I MEAN, look, if I was to build something to spec,

Westworld Season 2, Episode 2

You mean, like,

You MEAN, like, "good" good?

Breaking Bad Season 2, Episode 10

I can meet the girl
who was always mean to me.

I can meet the girl who was always MEAN to me.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

It just might mean wading in the muck,
getting your boots dirty,

It just might MEAN wading in the muck, getting your boots dirty,

Game of Thrones Season 5, Episode 3

I mean, my God, where we are now
with Hank and Marie

I MEAN, my God, where we are now with Hank and Marie

Breaking Bad Season 5, Episode 12

English to Armenian Dictionary: mean

Meaning and definitions of mean, translation in Armenian language for mean with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mean in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'mean'

What mean means in Armenian, mean meaning in Armenian, mean definition, examples and pronunciation of mean in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History