English to Armenian Meaning of mind - միտքը


Mind :
միտքը

միտքը, սիրտ, ուշադրություն, կարծել, հիշողություն, գաղափար, մտածելով,, անհանգստություն, մտահոգությունը, կարծիք, տեսարան, քվեարկել, խելք, փոխըմբռնում, պատճառ, ուղեղ, ընդմիջում, վերջ, ներսում, խորություն, ողջույն, վերհուշ, պահելը, գրառում, գունավորում, անվճռականություն, մտահղացումը, ոգի, բնություն, խառնվածք, վարքագիծ, բորբոս, որակ, գիտակցություն, ծանոթություն, սենսացիա, իմաստ, ճշգրտություն, քննարկում, հայեցողություն, դատողություն, տրամադրություն, ջղայնություն, հումոր, դիմահարդարում, գլուխ, շարժառիթ, նպատակ, մտադրություն, բանականություն, ցանկություն, անհատականություն, անձ, ինքնությունը, ինքնակառավարման, լուծել, որոշում, դաշտ, մակերես, անցկացման վայրը, հիմք, հոտառություն, խնայողություն, երեքով, իմաստություն, փորձառություն, խելամտություն, հիշատակում, հույզ, իմպուլս, հակում, միտում, հակվածություն, վերաբերմունք, ուրախացնել, պատկեր, դիրքորոշումը մտքի, ծանուցում, Զգուշացէք, դիտում, հոգի, խիղճ, միջուկը

հիշեք,, մտապահեք, միտքը, պահպանել, մտաբերել, հիշել, մարտահրավեր, վերցնել բացառություն է, օբյեկտ, առարկություն, բողոք, նպատակ, մտադիր, նկատի ունեմ, մտածել, կետ, ուշադրություն ենք դարձնում, զսպել, ստուգում, պաշտպանել, ժամապահ, հաճախել, հակված, հիշեցնել, ցանկություն, վկայել, կամք, պետք է շահագրգիռ է, ուզում, Խնդրում եմ, հարգանք, ձեռնարկել, զզվանք, շնորհազրկություն, զգույշ եղիր, զգուշանալ, Զգուշացէք, Նշում, ծանուցում, նայել

միտքըտրամադրվածMindermindersմտածելըմտքերըMindy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mind in English
Noun(1) that which is responsible for one's thoughts, feelings, and conscious brain functions; the seat of the faculty of reason(2) recall or remembrance(3) an opinion formed by judging something(4) an important intellectual(5) attention(6) your intention; what you intend to do(7) knowledge and intellectual ability
Verb(1) be offended or bothered by; take offense with, be bothered by(2) be concerned with or about something or somebody(3) be in charge of or deal with(4) pay close attention to; give heed to(5) be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to(6) keep in mind
Examples of mind in English
(1) I can't get her out of my mind(2) And mind you lock your door.(3) he set his mind on getting good exam results(4) I don't mind them knowing what happened(5) Just mind out, there's an ants' nest there, just move over.(6) don't mind her(7) she was afraid she was going out of her mind(8) You need to mind me because I love you and know what is best for you.(9) my grandfather's mind is failing(10) a bureaucratic mind(11) don't mind that lot(12) it went clean out of my mind(13) Most importantly, mind the language that you choose to use when speaking with others.(14) I mind the time when he lost his false teeth(15) I don't mind if they know what happened(16) that's a huge weight off my mind
Related Phrases of mind
(1) never mind ::
Ոչինչ
(2) keep in mind ::
մտապահեք
(3) bear in mind ::
է մոռանալ,
(4) open mind ::
բաց միտքը
(5) in my mind ::
Իմ մտքում
(6) peace of mind ::
խաղաղություն մտքի
(7) state of mind ::
հոգեվիճակ
(8) in mind ::
մտքում
Synonyms
Noun
1. brain ::
ուղեղ
2. attention ::
ուշադրություն
3. sanity ::
առողջամտություն
4. memory ::
հիշողություն
5. intellect ::
խելք
6. inclination ::
թեքում
7. opinion ::
կարծիք
8. idea ::
գաղափար
10. judgment ::
դատողություն
11. nous ::
nous
Verb
12. care ::
խնամք
13. be careful of ::
պետք է զգույշ լինել
15. look after ::
խնամել
16. pay attention to ::
ուշադրություն դարձնել
17. listen ::
լսել
18. beware ::
զգուշանալ
19. bear in mind ::
է մոռանալ,
20. take care ::
խնամել
Antonyms
1. dementia ::
թուլամտություն
2. insanity ::
խելացնորություն
3. lunacy ::
խելագարություն
4. mania ::
մոլուցք
Different Forms
mind, minder, minders, minding, minds, mindy
Word Example from TV Shows
all of the sudden it crossed my mind:

all of the sudden it crossed my MIND:

Money Heist Season 1, Episode 9

Sorry. I'm sorry, I'm sorry.
Never mind, we're cool.

Sorry. I'm sorry, I'm sorry. Never MIND, we're cool.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

And you need to drive the car
and mind your business.

And you need to drive the car and MIND your business.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

What did you
have in mind?

What did you have in MIND?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

It brings to mind
the work of Jenny of Oldstones,

It brings to MIND the work of Jenny of Oldstones,

Game of Thrones Season 7, Episode 5

English to Armenian Dictionary: mind

Meaning and definitions of mind, translation in Armenian language for mind with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mind in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'mind'

What mind means in Armenian, mind meaning in Armenian, mind definition, examples and pronunciation of mind in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History