English to Armenian Meaning of new - նոր


New :
նոր

նոր, երիտասարդ, ժամանակակից, անանուխ վիճակում, թարմ, կանաչ, վեպ, նորածին, ապրել, կյանք, ընթացիկ, վերջին, ակնթարթ, առաջին, աղջիկ, վարչապետը, հիմնական, մեկ, քաղցր, տարբեր, այլ, բազմազան, մեկուսացված, լրացուցիչ, հավելյալ, պահեստային, ավելի շատ, ավելորդ, աննախադեպ, ամբողջ ժամանակ, անծանոթ, անհայտ, տարօրինակ, անքաղաքավարի, կրտսեր, անխոհեմ, ետ, չվարժված, չօգտագործված, նախաձեռնել, արտասովորհազվագյուտ, մոտ, ձագուկ, պատանեկան, դեռահաս, նոր հայտնագործված

նորԱվելի նորնորագույնվերջերսnewnessնորություններ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of new in English
Adjective(1) not of long duration; having just (or relatively recently(2) original and of a kind not seen before(3) lacking training or experience(4) having no previous example or precedent or parallel(5) other than the former one(s(6) unaffected by use or exposure(7) in use after medieval times(8) used of a living language; being the current stage in its development(9) (of crops(10) (often followed by `to'
Adverb(1) very recently
Examples of new in English
(1) On the day Shesh packed his bags and kissed his mom goodbye, he felt like a whole new person.(2) Finding the key to making this foam would be like discovering a new planet.(3) Life after cricket will involve working in corporate PR and new business at Surrey.(4) a new planet(5) Serve with buttered, boiled new potatoes, using the remainder of the mint as a garnish for the lamb.(6) Children would also be allowed to take toys away with them when they make a fresh start in a new home.(7) My father ended up with my brother, sister Fifi and the impending new addition.(8) The new year has brought some dramatic changes at the loch with the addition of three new fisheries.(9) They make it possible to introduce millions of new numbers over the coming years.(10) The company is also introducing new innovations to members to retain their loyalty.(11) Very new Modern art has become a little too cool and popular for its own good, he admits.(12) His actions make no sense especially in the week when a new range of highly advanced robots is unleashed.(13) Indeed, this week, we might well be standing on the threshold of a new era of violence.(14) The poor old thing was purchased new , and now has a rather worn binding and some book tape holding it together.(15) He saw his new flat as a fresh start but if it came to that, he would accept the decision of the court.(16) So is it now time to sit back and watch the arrival of a new phase in the industry?
Related Phrases of new
(1) new moon ::
Նորալուսին
(2) new life ::
նոր կյանք
(3) new look ::
նոր տեսք
(4) new deal ::
նոր գործարքը
(5) something new ::
մի նոր բան
(6) brave new world ::
համարձակ նոր աշխարհը
(7) new job ::
նոր աշխատանք
(8) new car ::
նոր մեքենա
(9) new style ::
Նոր ոճ
Synonyms
Adjective
1. recently developed ::
վերջերս զարգացած
2. novel ::
վեպ
3. unused ::
չօգտագործված
4. different ::
տարբեր
5. additional ::
լրացուցիչ
7. newfangled ::
նորելուկ
8. young ::
երիտասարդ
9. unexampled ::
խոստումնալից
10. raw ::
հում
11. fresh ::
թարմ
12. modern ::
ժամանակակից
Adverb
13. newly ::
վերջերս
Antonyms
1. original ::
օրիգինալ
Different Forms
new, newer, newest, newly, newness
Word Example from TV Shows
So sleep with the new girl
and lie to Priya.

So sleep with the NEW girl and lie to Priya.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

New Star Wars in three days! (CHUCKLES)

New Star Wars in three days! (CHUCKLES)

The Big Bang Theory Season 9, Episode 11

From this day, you'll be my new fool.

From this day, you'll be my NEW fool.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

will put you
in a new Mercedes.

will put you in a NEW Mercedes.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

...with new equipment
and research trips.

...with NEW equipment and research trips.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 16

English to Armenian Dictionary: new

Meaning and definitions of new, translation in Armenian language for new with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of new in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'new'

What new means in Armenian, new meaning in Armenian, new definition, examples and pronunciation of new in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History