English to Armenian Meaning of note - Նշում


Note :
Նշում

պատվաստանյութ, անոտացիա, Նշում, փայլ, մեկնաբանություն, վակցինացում, դիտողություն, դիտում, ասել, ակնարկ, սայթաքել, հուշագիր, պիտակ, մանկիկ, առողջ, տոնուս, աղմուկ, ձայն, սուր, նամակ, մասնիկն ձեռքը, պարտքի հանձնառություն, գրավ, նշան, խորհրդանիշ, բնավորություն, վկայություն, մեղեդի, երաժշտություն, տեմբր, առանձնահատկություն, Առանձնահատկությունն այն, սեփականություն, բնութագիր, ուղենիշ, աչք, նայել, ուշադրություն, հեռանկար, տեսարան, տոմսակ, ցանկ, Memo, նշագծել, համբավ, սերտում, հռչակ, հեղինակություն, երգ, երգել, կպչունություն, գիծ, տուրուդմփոց, ոճ, եղանակ, թղթադրամը, թուղթ գումար, հռչակելը, կթվոր, հայտարարություն, թուղթ

նշել, դիմել, Նշում, ակնարկել, ծանուցում, խոսել, նշում կատարել, պահպանել, գրառել հիշելու համար, դիտողություն, նշագծել, նշանակել, ցուցադրում, հաճախել, Զգուշացէք, խնամել, թակել, մազաչափ անգամ ներքեւ, արտագրել, գրի,

Նշումնշել էnoteletnoteletsնոտաներնշելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of note in English
Noun(1) a brief written record(2) a short personal letter(3) a notation representing the pitch and duration of a musical sound(4) a tone of voice that shows what the speaker is feeling(5) a characteristic emotional quality(6) a piece of paper money (especially one issued by a central bank(7) a comment or instruction (usually added(8) high status importance owing to marked superiority(9) a promise to pay a specified amount on demand or at a certain time
Verb(1) make mention of(2) notice or perceive(3) observe with care or pay close attention to(4) make a written note of
Examples of note in English
(1) Bulgaria has filed an official note on the case to the Russia's foreign ministry.(2) The voice was soft and calm, like a musical note in a classical piece right when the exposition ends.(3) The PNG government sent a second diplomatic note on April 7, again demanding an apology.(4) All agreed it was a good idea to make a note of what they had eaten if they noticed their baby seemed more gassy or fussy.(5) You wrote a short handwritten note , which explained to me how, where and when to deliver the feedback to the external examiner.(6) the decade could have ended on an optimistic note(7) a ten-pound note(8) a credit note(9) If you put a vertical photo in the template, you can use the left-over black space for a title or a note of explanation.(10) All members please note all meetings will be held every second Wednesday of each month.(11) So it is with some sadness I note the passing of Right To Reply.(12) The essential oil which can be distilled from them contains cineole, which is responsible for a eucalyptus-like note in the flavour.(13) The couple did not have time to note the registration number.(14) He had his own reasons to strike a note of caution against the media references.(15) Any form of discrepancy on the delivery note will result in the whole invoice disallowed.(16) And it's nice to end on an optimistic note after the conversation you had with Andy.
Related Phrases of note
(1) delivery note ::
Ծանուցման թերթիկ
(2) credit note ::
վարկային ավիզո
(3) promissory note ::
մուրհակի
(4) take note ::
նկատի ունենալ
(5) please note ::
Խնդրում ենք հաշվի առնել
(6) note down ::
նշում կատարել
(7) debit note ::
դեբետային նոտա
(8) note taking ::
նշում են
(9) sticky note ::
կպչուն նոտա
(10) of note ::
նշում
Synonyms
Noun
1. record ::
գրառում
3. annotation ::
անոտացիա
4. message ::
հաղորդագրություն
5. bill ::
օրինագիծ
6. attention ::
ուշադրություն
7. distinction ::
տարբերություն
8. tone ::
տոնուս
9. musical note ::
երաժշտական ​​նոտա
10. billet ::
տոմսակ
11. bank bill ::
բանկը օրինագիծը
12. preeminence ::
գերակայությունը
13. note of hand ::
մասնիկն ձեռքը
Verb
14. bear in mind ::
է մոռանալ,
15. mention ::
նշել
16. write down ::
գրի,
17. notice ::
ծանուցում
19. observe ::
պահպանել
Antonyms
1. disregard ::
անուշադրություն
2. ignore ::
անտեսել
Different Forms
note, noted, notelet, notelets, notes, noting
Word Example from TV Shows
and the love note Mónica\Nhad thrown into the sea was lost

and the love NOTE Mónica
had thrown into the sea was lost

Money Heist Season 1, Episode 6

I looked it up. New Mexico says
all I need is a note from a doctor.

I looked it up. New Mexico says all I need is a NOTE from a doctor.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

- Well, where'd she go?
- I don't know. She didn't leave a note.

- Well, where'd she go? - I don't know. She didn't leave a NOTE.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 22

And there was a note inside
that said,

And there was a NOTE inside that said, "Go get 'em""

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

- Sheldon, what do you want?
- Oh, good, you got my note.

- Sheldon, what do you want? - Oh, good, you got my NOTE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

English to Armenian Dictionary: note

Meaning and definitions of note, translation in Armenian language for note with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of note in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'note'

What note means in Armenian, note meaning in Armenian, note definition, examples and pronunciation of note in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History