English to Armenian Meaning of pain - ցավ


Pain :
ցավ

ցավ, աշխատանքային, դժբախտություն, տառապանք, ինքնահոս գրիչ, բորբոքում, աշխատուժի ցավ, երկունք, դժվարություն, խեղճություն, սրտնեղում, բաժին, հյուծում, Զգացմունք, պատիժ, տուգանք, դատողություն, կարգապահություն, աղետ, հոգեվարք, անհանգստություն, զրկանք, հիվանդություն, ախտ, կսկիծ, վիշտ, լարվածություն, հոգնածություն, ջանք, նիզակ, ցից, եռաժանի, ուտել, թեթեւ նախաճաշիկ, խայթել, բիտ, ցավոտ, տխրություն, թախիծ, ցրվածություն, հուզմունք, ճնշելը

ցավ, խռովել, զայրանալ, շեղել, հուզել, հյուծում, խոշտանգումները, անհանգստություն, վնաս, նեղել, բռնում, խայթել, թախիծ, վշտացնել, տաղտկացնել, կրծոտել, աշխատուժի ցավ

ցավդառնացածցավոտգեղանկարիցավ չպատճառողցավերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pain in English
Noun(1) a symptom of some physical hurt or disorder(2) emotional distress; a fundamental feeling that people try to avoid(3) a somatic sensation of acute discomfort(4) a bothersome annoying person(5) something or someone that causes trouble; a source of unhappiness
Verb(1) cause bodily suffering to and make sick or indisposed(2) cause emotional anguish or make miserable
Examples of pain in English
(1) mental pain(2) Some of the people in the elders' ward are obviously in physical pain .(3) She was in constant pain and her physical movements were restricted.(4) Since being refused compensation Rosie has appealed and applied for a payment based on the family's pain and suffering.(5) are you in pain?(6) The family is in pain or in distress, and the therapist is called upon to help them and to find a way out of their dilemma.(7) We are not saying that feelings of sadness and pain over the loss of life is inappropriate.(8) But he has been left in agonising pain with serious injuries to his back, head and legs.(9) For example, I was in a great deal of confusion, distress and pain over the weekend.(10) This vandalism has caused much distress and pain to the families of those whose graves were destroyed.(11) I was so used to emotional pain right now that I hadn't known physical pain could be just as bad.(12) She added as an ex-nurse she believed it was hard to find the cause of pain or injury without an examination.(13) sometimes my right hand would pain(14) The accident dissolved my life into illness, weakness, pain and exhaustion, cold and hunger.(15) But forcing everyone to take part in research would bring substantial pain and distress for some people.(16) the pain of loss
Related Phrases of pain
(1) no pain no gain ::
ոչ ցավ, ոչ շահ
(2) no pain ::
ոչ ցավ
(3) back pain ::
մեջքի ցավ
(4) chest pain ::
կրծքավանդակի ցավ
(5) in pain ::
ցավի մեջ
(6) pain of love ::
ցավ սիրո
(7) pain in the ass ::
ցավ է էշի
(8) abdominal pain ::
որովայնային ցավ
(9) pain in the neck ::
ցավ է պարանոցի
(10) sharp pain ::
սուր ցավ
Synonyms
Noun
1. suffering ::
տառապանք
2. ache ::
ցավ
3. sorrow ::
վիշտ
4. care ::
խնամք
6. nuisance ::
տհաճություն
7. painful sensation ::
ցավոտ սենսացիա
9. annoyance ::
սրտնեղում
Verb
10. hurt ::
վնաս
11. sadden ::
տխրել
12. ail ::
նեղել
Antonyms
1. negligence ::
անփութություն
Different Forms
pain, pained, painful, paining, painless
Word Example from TV Shows
The ones who only know one way\Nto get rid of pain:

The ones who only know one way
to get rid of PAIN:

Money Heist Season 3, Episode 8

How is the pain, my lord?

How is the PAIN, my lord?

Game of Thrones Season 3, Episode 7

(HORSE WHINNIES IN PAIN)

(HORSE WHINNIES IN PAIN)

Game of Thrones Season 7, Episode 4

You know, I ran
from the pain, too.

You know, I ran from the PAIN, too.

Westworld Season 2, Episode 9

I’m talking about the pain,\Nthe pain we’re causing you.

I’m talking about the PAIN,
the PAIN we’re causing you.

Money Heist Season 1, Episode 13

English to Armenian Dictionary: pain

Meaning and definitions of pain, translation in Armenian language for pain with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pain in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pain'

What pain means in Armenian, pain meaning in Armenian, pain definition, examples and pronunciation of pain in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History