English to Armenian Meaning of release - ազատում


Release :
ազատում

ազատում, փրկություն, ետգնում, ազատություն, օգնություն, իմունիտետ, արդարացում, արտահոսել, համազարկ, վերականգնում, փախուստ, ազատելը, պատրվակ, անպատժություն, նվազեցում, կորուստ, թուլացումհանդարտեցում, անկում, փրկել, հատուցում, հրաժարվելու իրավունքի, թողում, վազք, անփութություն, ֆիլե, դասամիջոց, ազատ, անցում, դուրս գալ, հայտնվելը, տարբերություն, հեռավորություն, հակասություն, բաժանում, հայտնաբերում

լքել, թողնել, ազատում, չառնել, անվճար, ազատագրել, ազատ է արձակվել, ազատել, ազատվել, հատուցել, առաքել, արտահոսել, թող դուրս, արձակել, միտքը փոխել, թուլացնել, քերթել, պոկել, հերթափոխություն, ազատված, նվազեցնել, փոքրացնել, նվազեցում, ցածրացնել, հանձնվել, ուրանալ, չնկատել, հրաժարվել, փախուստ, զորացրել, թեթեւացնել, ներում, պահեստային, բեռնաթափել, նետում դուրս, անվավեր, բաց, հայտնաբերել, բանալ, դուրս գալ, գալիս off, վազք, թափել, թռչել, բացահայտել, հանդիսավոր կերպով բացել, կ'արձակուի, թողում

ազատումազատ է արձակվելհաղորդագրություններազատելու
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of release in English
Noun(1) merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film(2) the act of liberating someone or something(3) a process that liberates or discharges something(4) an announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation(5) the termination of someone's employment (leaving them free to depart(6) euphemistic expressions for death(7) a legal document evidencing the discharge of a debt or obligation(8) a device that when pressed will release part of a mechanism(9) activity that frees or expresses creative energy or emotion(10) the act of allowing a fluid to escape(11) a formal written statement of relinquishment(12) (music
Verb(1) release, as from one's grip(2) grant freedom to; free from confinement(3) let (something(4) prepare and issue for public distribution or sale(5) eliminate (a substance(6) generate and separate from cells or bodily fluids(7) make (information(8) part with a possession or right(9) release (gas or energy(10) make (assets
Examples of release in English
(1) They are ready for talks provided the distributors lift the ban on release of films on or before February 7.(2) Never having ceased to release albums, his comeback is more in terms of style than presence.(3) I am all about maintaining the rights and freedoms of Canadians but why isn't treatment a condition of his release ?(4) On the 42nd hour, I spoke with a court-appointed lawyer who told me the courts were deliberately slowing the process of our release .(5) Next, point the camera at the other extreme and once again half press the release .(6) Zwick laid down this track just days after the film's initial U.S. release .(7) The too objective script leaves audiences not knowing whether Madeleine was a murderess or not, and this fact contributed to the film's failure on release .(8) The materiality of the paint and the sticky pull and release of the printing process showed a rough and ready formalism at work.(9) He has not complied with the court order for production of the notes and records nor has he signed a release to permit Ms. N.L. direct access to the documents.(10) press and release the reset button quickly(11) But when you think of it, it allows you to start the engine, get into gear and release the brake with one hand.(12) Mr Browne said they were told there was no question of an announcement on their release until certain conditions had been met.(13) The funny thing is that this film feels more like an independent film than a studio release .(14) One trailer available on the original release of the film is not included here, but to no great loss.(15) As for all the bugs that were found after the release, again this is management's fault for NOT having a proper testing process before release .(16) But that does not release me, in the future, from the moral obligation of telling the truth.
Related Phrases of release
(1) release date ::
թողարկման ամսաթիվ
(2) to release ::
ազատ արձակել
(3) release notes ::
թողարկման նշումներ
(4) release candidate ::
արձակել թեկնածուն
(5) catch and release ::
բռնել եւ ազատ արձակել
(6) news release ::
նորություններ արձակել
(7) release agent ::
ազատ արձակել գործակալ
(8) release button ::
զատման կոճակը
(9) release time ::
արձակել անգամ
(10) conditional release ::
պայմանական ազատ արձակել
Synonyms
Noun
3. announcement ::
հայտարարություն
5. liberation ::
ազատագրում
6. discharge ::
արտահոսել
7. acquittance ::
ստացական
8. departure ::
մեկնում
9. vent ::
կափույր
10. sacking ::
պարկացու
11. press release ::
մամլո հաղորդագրությունում
12. button ::
կոճակ
13. spill ::
թափել
Verb
14. free ::
անվճար
15. untie ::
արձակել
16. make available ::
մատչելի դարձնել
17. excuse ::
պատրվակ
18. make public ::
դարձնել հրապարակային
19. launch ::
սկսել
20. exhaust ::
ծծել
21. turn ::
հերթը
22. publish ::
հրատարակել
23. secrete ::
արտազատել
24. let go of ::
թող գնա
25. liberate ::
ազատագրել
26. unloose ::
unloose
Antonyms
1. bridle ::
սանձ
2. check ::
ստուգում
3. constrain ::
ստիպել
4. contain ::
պարունակել
5. control ::
հսկողություն
6. curb ::
սանձել
7. govern ::
կառավարել
8. hold ::
պահել
9. inhibit ::
արգելակել
10. regulate ::
կարգավորել
11. restrain ::
զսպել
12. smother ::
կոծկել
13. tame ::
մեղմացնել
Different Forms
release, released, releases, releasing
Word Example from TV Shows
We will release Sofía.

We will RELEASE Sofía.

Money Heist Season 3, Episode 8

Release the Imp.
Wed your daughter to Joffrey.

Release the Imp. Wed your daughter to Joffrey.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Go get yourself
a little rebound stress release.

Go get yourself a little rebound stress RELEASE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

In total, we'll release 140 million euros.

In total, we'll RELEASE 140 million euros.

Money Heist Season 3, Episode 2

Police have yet
to release a statement...

Police have yet to RELEASE a statement...

Breaking Bad Season 3, Episode 12

English to Armenian Dictionary: release

Meaning and definitions of release, translation in Armenian language for release with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of release in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'release'

What release means in Armenian, release meaning in Armenian, release definition, examples and pronunciation of release in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History