English to Armenian Meaning of pick - ընտրել


Pick :
ընտրել

ընտրել, ընտրություն, վերացումը, խտրականություն, իդեալական, էլիտար, հիմնական

ընտրել, ընտրել դուրս, քաշել, հավաքել, վաճառահավաք, վերադարձ, հավաքվել, զորակոչ, ժողովել, զանգված, փայտ, խոցել, բացել, առաջացնում է դուրս գալ, Ստանալու ազատ արձակել, բաժանել, բաց անել, բացահայտել, բաց, ուսումնասիրել, հետապնդել, Փնտրել, որոնում, հետազոտություն, հարցում, հետաքննել, հափշտակել, առեվանգել, գողանալ, կողոպուտ, ուտել, թակոց, հեռացնել, առաջադրել

ընտրելՀավաքվածջոկելըփնովումpickyunpickunpickedunpickingխզում է մտցնում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pick in English
Noun(1) the person or thing chosen or selected(2) the quantity of a crop that is harvested(3) the best people or things in a group(4) the yarn woven across the warp yarn in weaving(5) a small thin device (of metal or plastic or ivory(6) a thin sharp implement used for removing unwanted material(7) a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends(8) a basketball maneuver; obstructing an opponent with one's body(9) the act of choosing or selecting
Verb(1) select carefully from a group(2) look for and gather(3) harass with constant criticism(4) provoke(5) remove in small bits(6) remove unwanted substances from, such as feathers or pits(7) pilfer or rob(8) pay for something(9) pull lightly but sharply with a plucking motion(10) attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example(11) hit lightly with a picking motion(12) eat intermittently; take small bites of
Examples of pick in English
(1) Soon he learnt to recognise, simply from looking at a dried patch of mud, whether it was worth breaking its crust with his pick .(2) Laura patted her pockets, finally coming up with her guitar pick and one of Carrie's colored pencils.(3) You can take your pick - lawyers, police or reporters.(4) The newer combination entrenching tool added a pick , which helped break up hard soil.(5) The ice at this stage had fused into one large mass and had to be broken with a pick before it could be used.(6) Champagne is the pick of the crop in the wine market.(7) Tousle the hair with a styling pick before finishing with a holding spray.(8) Laura should have first pick(9) he was the pick of the bunch(10) Her rooms were decorated with every sort of fabric you could think of and she had the pick of the jewels of England as well.(11) that's my pick of the songs(12) You share brief, frugal meals with the monks in the refectory, then it's back to your cell to pray - for salvation, inspiration, or deliverance, take your pick .(13) Using a hair pick or the tail of a rattail comb separate out a strand of hair from the front section of the hairline near the forehead.(14) Take your pick , but either way it's quite irrational.(15) an ebony hair pick(16) She said it was painful that as a woman she had had to work so hard with a pick .
Related Phrases of pick
(1) pick out ::
ընտրել դուրս
(2) ice pick ::
սառույց ընտրել
(3) pick on ::
ընտրել է
(4) to pick ::
վերցնել
(5) pick up the phone ::
վերցնել հեռախոսը
(6) pick off ::
ընտրել դուրս
(7) pick-up ::
վերցնել
(8) guitar pick ::
կիթառ գագաթը
Synonyms
Noun
1. choice ::
ընտրություն
2. best ::
լավագույն
3. woof ::
միջնաթել
4. selection ::
ընտրություն
6. pickax ::
քլունգ
7. cream ::
կրեմ
8. plectron ::
plectron
Verb
9. harvest ::
բերք
10. choose ::
ընտրել
12. strum ::
ծնգծնգոց ճնկճնկոց
13. provoke ::
գրգռել
14. foot ::
ոտք
15. beak ::
կեռ
16. nibble ::
կիսաբայտ
17. pluck ::
արիություն
19. clean ::
մաքուր
20. find fault ::
փնովենք
Different Forms
pick, picked, picks, picky, unpick, unpicked, unpicks
Word Example from TV Shows
Yes, I'’m here to pick up
our Hamiltontickets.

Yes, I'’m here to PICK up our Hamiltontickets.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 4

It was so nice of you
to come to the airport to pick me up.

It was so nice of you to come to the airport to PICK me up.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

Yeah, just move your stupid scooter before
I pick it up and throw it in the dumpster.

Yeah, just move your stupid scooter before I PICK it up and throw it in the dumpster.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 8

Did we just see you pick up
a girl in a comic book store?

Did we just see you PICK up a girl in a comic book store?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

Pick a card, put it back,
and prepare to be amazed.

Pick a card, put it back, and prepare to be amazed.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

English to Armenian Dictionary: pick

Meaning and definitions of pick, translation in Armenian language for pick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pick in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pick'

What pick means in Armenian, pick meaning in Armenian, pick definition, examples and pronunciation of pick in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History