English to Armenian Meaning of move - քայլ


Move :
քայլ

քայլ, Pas, տքնել, փոխհարաբերություն, ոտնաձայն, շարժում, տեմպ, տոկոսադրույքը, դասընթաց, նշել, շարժվող, աստիճան, աստիճանավորում, թռիչք, հեռացնել, հեռացում, խոտորում, հեռացնելը, հանելը, առաջնորդություն, վարժություն, դիմում, դրեյֆ, կառավարում, նորաձեվություն, վարքագիծ, սովորություն, արթուն հսկելը, բարձրացում, սպասում շարժում, առաջխաղացում, առաջընթաց, խաղ, պայծառության, իրարանցում, Vibrance

քայլ, առաջ շարժվել, անցնել, կռանալ, ճոճվել, թափահարում, տեղից շարժել, իրարանցում, անհարթություն, հրում, գնալ, բավականացնել, վազք, քայլել, շարունակել, հրոց, հեռացնել, փարատել, հերթափոխություն, փոխանցել, բացառությամբ, դուրս գալ, նահանջել, ճանապարհորդություն, շրջանառել, պարել, ոտք, սմբակ, տեմպ, բաժանվել, նահանջ, գնալ հետ միասին, լեզու գտնել, առաջ ընթանալ, անել, վերացնել, քշել, համոզել, տիրապետել, կառավարել, սաղավարտ, թափել, առաջնորդել, դիմել, խաղալ, վարք, օդաչու, զբոսանք, հեռանալ, Տրանզիտ, թուլացնել, փոխել, սրտին, արթնացնել, վառել, հուզել, արթուն, առաջարկել, բերել, նշել, բարձրացնել, առաջ բերել, առաջադրել, քաշված, հայթայթել, շողոքորթել, ազդել, դիպչել, խռովել, Waggle, ալիք, ժայռ, կոճ, դրդել, գրգռել, հրահրել, գործել, վարել

քայլտեղափոխվելշարժվումշարժվող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of move in English
Noun(1) the act of deciding to do something(2) the act of changing your residence or place of business(3) a change of position that does not entail a change of location(4) the act of changing location from one place to another(5) (game
Verb(1) change location; move, travel, or proceed, also metaphorically(2) cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense(3) move so as to change position, perform a nontranslational motion(4) change residence, affiliation, or place of employment(5) follow a procedure or take a course(6) be in a state of action(7) go or proceed from one point to another(8) perform an action, or work out or perform (an action(9) have an emotional or cognitive impact upon(10) give an incentive for action(11) arouse sympathy or compassion in(12) dispose of by selling(13) progress by being changed(14) live one's life in a specified environment(15) have a turn; make one's move in a game(16) propose formally; in a debate or parliamentary meeting
Examples of move in English
(1) We were stuck in the middle of a large crowd and could not move to a better position to see the fireworks, even if there had been time to do so.(2) We now have the stability and confidence to move forward and develop the site.(3) The government has also threatened to move against the power workers.(4) So, you would be having to move the Full Court for special leave to cross-appeal.(5) If Blackburn is to move forward, quality development of this nature is required.(6) We must move firmly beyond a passive politics in which people are simple recipients of policies decided for them.(7) The business has also undergone major changes, with a move to new premises and the creation of new jobs.(8) David had wanted to move to Spain.(9) The city council had promised to help us, that they understood our position following the move from Clarence Street.(10) It is not until you move upstairs that the true potential of the building is evident.(11) I love stories that move us and that remind us of what it is to be human.(12) they failed to move the government on this(13) He was told the volume of work for the body shop side of the business had increased in anticipation of a move to new premises.(14) what's the next move?(15) she didn't move for a while(16) he's considering a career move
Related Phrases of move
(1) move on ::
առաջ շարժվել
(2) move to ::
տեղափոխվել
(3) to move ::
շարժվել
(4) move up ::
տեղափոխել մինչեւ
(5) move out ::
տեղափոխել են
(6) move along ::
տեղափոխել երկայնքով
(7) move forward ::
առաջ ընթանալ
(8) move in ::
տեղափոխվել
(9) move away ::
հեռացիր
(10) move it ::
տեղափոխել այն
Synonyms
Noun
1. movement ::
շարժում
3. initiative ::
նախաձեռնություն
4. turn ::
հերթը
5. motion ::
շարժում
Verb
7. go ::
գնալ
8. carry ::
կրել
10. take action ::
գործողություններ ձեռնարկել
11. relocate ::
տեղափոխվել
12. affect ::
ազդել
13. inspire ::
ներշնչել
14. change ::
փոփոխություն
15. circulate ::
շրջանառել
16. propose ::
առաջարկել
17. prompt ::
արագ
18. act ::
գործ
19. make a motion ::
կատարել միջնորդությունը
20. displace ::
փոխարինել
21. impress ::
տպավորվել
22. be active ::
պետք է ակտիվ
Antonyms
1. freeze ::
սառեցնել
2. still ::
դեռ
Different Forms
move, moved, moves, moving
Word Example from TV Shows
l'm thinking about
making the move
up to management.

l'm thinking about making the MOVE up to management.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

RIOT OFFICER: We request
 your cooperation. Move back.

RIOT OFFICER: We request your cooperation. Move back.

Westworld Season 3, Episode 8

at this time of glory to ask my daughter\Nif she wants to move in with him.

at this time of glory to ask my daughter
if she wants to MOVE in with him.

Money Heist Season 1, Episode 8

Come on, the blonde one, move along.\NCome on, you too. Move.

Come on, the blonde one, MOVE along.
Come on, you too. Move.

Money Heist Season 1, Episode 10

That's a classic
Edison move.

That's a classic Edison MOVE.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

English to Armenian Dictionary: move

Meaning and definitions of move, translation in Armenian language for move with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of move in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'move'

What move means in Armenian, move meaning in Armenian, move definition, examples and pronunciation of move in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History