English to Armenian Meaning of movement - շարժում


Movement :
շարժում

շարժում, քայլել, զբոսնել, քայլվածք, շարժվող, վարքագիծ, վարք, շփում, գործունեություն, տեմպ, տոկոսադրույքը, քայլ, դասընթաց, նորաձեվություն, սովորություն, մոդա, հուզմունք, գնալ, անցում, պատրաստվում, մեկնում, Տրանզիտ, դրեյֆ, կառավարում, վարժություն, բրինձ, մանյովր, տանիք, հնարք, նահանջ, անջատում, խոտորում, շրջադարձային, արագություն, ընդարձակում տարածում, չափ, շարք, պրոցես, թափահարում, գործունյա, աղավաղում, փոփոխություն, շեղում, անփութություն, չպահպանելը, առաջնորդություն, դիմում, վայրահաչություն, իրարանցում, խանգարում, պայծառության, Vibrance

շարժումշարժումները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of movement in English
Noun(1) a change of position that does not entail a change of location(2) the act of changing location from one place to another(3) a natural event that involves a change in the position or location of something(4) a group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals(5) a major self-contained part of a symphony or sonata(6) a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end(7) an optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object(8) a euphemism for defecation(9) a general tendency to change (as of opinion(10) the driving and regulating parts of a mechanism (as of a watch or clock(11) the act of changing the location of something
Examples of movement in English
(1) As a matter of fact, nothing was paved and a cloud of dust followed the movement of every aircraft.(2) I'm trying to build a progressive political reform movement .(3) By day the main paved road seems to buzz with the constant activity and movement of people, vehicles and livestock.(4) What's more important right now for the embattled labor movement , politics or organizing?(5) So we must begin globalizing a nonviolent movement to end the poisoning of Mother Earth.(6) Bruch's violin concerto was on, and it took me the entire first movement to assemble the thing.(7) Such tagging will make it possible for Wal-Mart to more accurately track the movement of goods and reduce inventory.(8) the slow movement of his violin concerto(9) It describes the energy we expend in physical movement other than planned exercise.(10) the principle of the free movement of goods between member states(11) These kinds of students need plenty of physical movement and novelty, said Golay.(12) Without context we end up on a merry-go-round of activity and movement that never seems to get us to where we want to be.(13) there was no movement in my legs(14) The cause of gender equality was advanced by the women's movement of the 1960s.(15) * Why is the upliftment of the trade union movement in developing countries often such a painfully slow process?(16) In the context of Linux development, such movement of motives is clearly visible.
Related Phrases of movement
(1) bowel movement ::
աղիք շարժում
(2) sudden movement ::
հանկարծակի շարժում
(3) upward movement ::
վեր շարժումը
(4) freedom of movement ::
տեղաշարժի ազատությունը
(5) labor movement ::
աշխատուժի շարժում
(6) forward movement ::
սպասում շարժում
(7) free movement ::
ազատ շարժում
(8) mass movement ::
զանգվածային շարժում
(9) feminist movement ::
ֆեմինիստական ​​շարժում
(10) resistance movement ::
դիմադրություն շարժում
Synonyms
Noun
1. motion ::
շարժում
2. transportation ::
փոխադրում
3. political group ::
քաղաքական խումբ
4. campaign ::
արշավ
5. development ::
զարգացում
6. trend ::
թեքվել
7. progress ::
առաջխաղացում
8. part ::
մաս
9. bowel movement ::
աղիք շարժում
11. effort ::
ջանք
12. front ::
ճակատ
13. drift ::
դրեյֆ
Different Forms
movement, movements
Word Example from TV Shows
Ha! The last time the scouts assured us
of Stark's movement,

Ha! The last time the scouts assured us of Stark's MOVEMENT,

Game of Thrones Season 2, Episode 8

My mother calls me at work to see
if I had a healthy bowel movement.

My mother calls me at work to see if I had a healthy bowel MOVEMENT.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5


There's movement in the building.

There's MOVEMENT in the building.

Money Heist Season 1, Episode 4

"Attention, there’s some MOVEMENT.
There are people walking out.

Money Heist Season 1, Episode 12

English to Armenian Dictionary: movement

Meaning and definitions of movement, translation in Armenian language for movement with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of movement in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'movement'

What movement means in Armenian, movement meaning in Armenian, movement definition, examples and pronunciation of movement in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History