English to Armenian Meaning of plumb - զոդել


Plumb :
զոդել

զոդել, անկման

ուղղահայաց, զոդել, ուղղաձիգ, առույգ, մշտական, շիտակ, շեղվել, ուղղակի, կատարյալ, շլացուցիչ, հիմնավոր, անդրդվելի, բացարձակ, խոչընդոտները հաղթահարող, ամբողջական, լի, ամբողջը

շեղվել, ուղիղ, զոդել, ծայրը դեպի առաջ, ճիշտ, նույնիսկ, լիովին, ամբողջովին, բացարձակապես, բացառապես, շատ, մեռած, ընդհանրապես, հասկանալ

ուղղահայացplumbedջրմուղplumbs
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of plumb in English
Noun(1) the metal bob of a plumb line
Verb(1) measure the depth of something(2) weight with lead(3) examine thoroughly and in great depth(4) adjust with a plumb line so as to make vertical
Adjective(1) exactly vertical
Adverb(1) completely; used as intensifiers, or plum(2) conforming to the direction of a plumb line(3) exactly
Examples of plumb in English
(1) Use a hand level frequently to keep the wall plumb and the rows of brick level.(2) If the wall ties are adequate, the brickwork should be rebuilt plumb .(3) Next place a level against the edge of the panel to check that it is plumb , making certain your panel is in a correct position before nailing it into the studs.(4) You need to be able to hang your wallpaper plumb , even if the corners are not.(5) Hank was plumb out of breath helping him up, but was very happy to see that Ted was all right.(6) Forget the normal fly fishing gear if you plan a trip after these monsters; the only effective method is to plumb the depths with a trolled and heavily - weighted spinner or live bait.(7) Do not cut at an angle, or into a v-shape, which makes it far more difficult to hold the tree plumb in the stand, and reduces the amount of water available to the tree.(8) Raise the short wall sections into place, plumb them as you have done previously, and secure the corners.(9) I suppose I had been naive to think that he was making himself available to me so I could spar with him or plumb the depths of his thought processes.(10) So, needless to say, just about everyone was plumb out of breath when they stopped a hundred yards from their target.(11) It's important to forgive yourself if you're just too plumb tired to get in a workout.(12) If the instrument is set up directly on a control point, carefully check to be sure that the instrument is plumb over the control point and that the control points have not been disturbed.(13) There was no significant deterioration of the surface of the brick; no evidence of falling bricks, and the walls were plumb .(14) Their willingness to plumb new depths surprised even me.(15) He seeks to plumb the subtle sources of change on all those fronts.(16) The problem is that the corners are seldom true plumb or vertical, and this is where the difficulty lies.
Related Phrases of plumb
(1) plumb bob ::
զոդել Bob
(2) plumb line ::
զոդել գիծ
(3) plumb in ::
ուղղալարվում է
(4) plumb-line ::
զոդել-line
Synonyms
Adjective
1. vertical ::
ուղղահայաց
2. perpendicular ::
ուղղահայաց
3. straight ::
ուղիղ
Adverb
4. right ::
ճիշտ
5. exactly ::
ճիշտ
6. precisely ::
ճիշտ
7. directly ::
անմիջապես
8. dead ::
մեռած
9. straight ::
ուղիղ
10. bang ::
մեծ աղմուկ
Noun
11. plumb bob ::
զոդել Bob
12. plummet ::
անկման
Verb
13. explore ::
ուսումնասիրել
14. probe ::
հետաքննություն
15. delve into ::
խորանալու են
16. search ::
որոնում
17. examine ::
քննել
18. investigate ::
ուսումնասիրել
19. fathom ::
խորամուխ լինել
20. penetrate ::
թափանցել
21. understand ::
հասկանալ
Different Forms
plumb, plumbed, plumbs
English to Armenian Dictionary: plumb

Meaning and definitions of plumb, translation in Armenian language for plumb with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of plumb in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'plumb'

What plumb means in Armenian, plumb meaning in Armenian, plumb definition, examples and pronunciation of plumb in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History