English to Armenian Meaning of power - ուժ


Power :
ուժ

կարողություն, ուժ, իշխանություն, չափ, կարող է, խիզախություն, հերոսություն, ազդեցություն, տպավորություն, տիրապետություն, ռեժիմ, կանոն, կառավարում, կառավարելը, կառավարություն, խոց, իմպուլս, կաթված, հարված, ծեծ, սխրագործություն, գովելի կատարումը, Փառք, խրոխտանք, հսկողություն, սահման, գնդակ, խոզ, հեղինակություն, պատիվ, ապացույց, կրակ, վառում, Հրդեհը աստված, մարսողական իշխանությունը, էներգիա, քշել, առույգություն, որակ, բազմապատկում, հատկություն, Exorcism, առաքինություն, պահել, անցկացման, ձեռք, հեռացում, գերակշռություն, փառահեղ feat, հմտություն, արդյունավետությունը, ինտենսիվացնել, կենսունակություն, շոգ, շնորհ, դեմք, հովանավոր, հետք թողնել, նշանակություն, գնալ, վավերացում, համախոհ, ճիշտ, պնդում, սեփականություն, շեշտ, վերարկու, պիջակ, ամրոց, լիազորագիրը

ուժթեմաpoweringլիազորությունները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of power in English
Noun(1) possession of controlling influence(2) (physics, = joules/second(3) possession of the qualities (especially mental qualities(4) (of a government or government official(5) one possessing or exercising power or influence or authority(6) a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself(7) physical strength(8) a state powerful enough to influence events throughout the world(9) energy made available by the flow of electric charge through a conductor(10) a very wealthy or powerful businessman
Verb(1) supply the force or power for the functioning of
Examples of power in English
(1) The main ocular determinants of refraction are the focusing power of the cornea and crystalline lens and the length of the eye.(2) When its energy runs out it is simply rewound, producing an infinite supply of power at no cost.(3) That would neutralise the power player enough that the shorter-hitter could compete.(4) Gold might bring power , wealth and influence, but it has wrecked as many lives as it has made.(5) Excess power is supplied externally, and heat from the system may be supplied in the form of hot water.(6) He can make himself more of a worry if he continues to progress as a power player.(7) the Labour Party was in power at that time(8) It was battery operated, and would not rely on a malfunction in the main power supply.(9) she's a major power in this district(10) The question is, did she exercise her power under the constitution of the state.(11) An electrician surreptitiously hooks up our hero to the main power supply.(12) The parliament that emerged from this vote has been as yet unable to form a government and exercises no power .(13) He raises you up to the highest highs and drags you down to the lowest lows to exert his power over you.(14) We'll push it as long as we can before cutting the sails and going to engine power .(15) The man was knocked somersaulting backwards on the ground from the force of my power .(16) power cables
Related Phrases of power
(1) power supply ::
էներգամատակարարման
(2) power of attorney ::
լիազորագիրը
(3) power plant ::
ուժասարք
(4) power point ::
Power Point
(5) power off ::
անջատել
(6) power up ::
միացնել
(7) solar power ::
արեւային Power
(8) power consumption ::
էլեկտրաէներգիայի սպառում
(9) power source ::
Սնուցման աղբյուր
Synonyms
Noun
1. ability ::
կարողություն
2. control ::
հսկողություն
3. authority ::
իշխանություն
4. state ::
պետական
5. strength ::
ուժ
7. driving force ::
առաջ մղող ուժ
8. energy ::
էներգիա
9. a great deal of ::
մեծ գործարք
10. mogul ::
մոնղոլական
11. force ::
ուժ
12. office ::
գրասենյակ
13. powerfulness ::
հզորության
14. mightiness ::
զորությունը
15. superpower ::
գերտերություն
16. exponent ::
մեկնաբան
Antonyms
Different Forms
power, powered, powering, powers
Word Example from TV Shows
The Lannisters gave you wealth, power.

The Lannisters gave you wealth, POWER.

Game of Thrones Season 4, Episode 4

I understand that you will use
everything in your power

I understand that you will use everything in your POWER

Breaking Bad Season 5, Episode 15

(Klaxon sounds)
Power failure.

(Klaxon sounds) Power failure.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

...so he was gonna power
the entire town for free.

...so he was gonna POWER the entire town for free.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

Even a queen doesn't have that power.

Even a queen doesn't have that POWER.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

English to Armenian Dictionary: power

Meaning and definitions of power, translation in Armenian language for power with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of power in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'power'

What power means in Armenian, power meaning in Armenian, power definition, examples and pronunciation of power in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History