English to Armenian Meaning of powerful - հզոր


Powerful :
հզոր

հզոր, զորավոր, ուժեղ, ընդունակ, պոտենցիալ, հերոսական, ճնշիչ, բարձրաձայն, բռնի, առողջ, էսկիմոսերեն, մկանային, դժվար, թունդ, պինդ, ամրակազմ, կատաղի, կտրուկ, ինտենսիվ, գազազած, հսկայական, մեծ, ընդարձակ, համարձակ, վառ, կրքոտ, խոր, սրտանց, հետաքրքիր, ճոռոմ, մկանուտ, ազդեցիկ, եռանդուն, կենսական, վայելելով պատիվ, լավ ստեղծվել, տաղանդավոր, կարող, ճնշող, տիրական, տուն, հմուտ, գովելի, փառավոր, ճարպիկ, սրածայր, պատմում, ազդու

հզորզորավոր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of powerful in English
Adjective(1) having great power or force or potency or effect(2) strong enough to knock down or overwhelm(3) having great influence(4) (of a person(5) displaying superhuman strength or power
Adverb(1) (Southern regional intensive
Examples of powerful in English
(1) The hope of water was such a powerful motivator, it kept me going.(2) she's a powerful runner(3) A quarter of a century on, the clergyman remains a powerful and influential figure even in death.(4) Or else the world influences in those times were very powerful , and they were.(5) Her voice is calming and almost hypnotic at times, and really strong and powerful at others.(6) Scientific and technical progress of the latter half of the twentieth century made them extremely powerful .(7) Second, there is a bipolar structure of control, with the system controlled by two powerful states.(8) Women may live longer than men because they have a more powerful immune system, it was reported yesterday.(9) The law is an incredibly powerful tool for shaping social perceptions, as well as controlling behavior.(10) Westin was now quite convinced that his country was the most powerful in the world.(11) There is, Richard says, a subtler but no less powerful influence at work too.(12) It was extremely theatrical, which made the effects more dramatic and powerful .(13) she can put across a powerful message(14) Yet the result is mesmeric: it shows how little you actually need to make powerful dramatic radio.(15) The incidence also explains the powerful placebo effect of some treatments.(16) However they are very powerful tools for company identification in the mind of users.
Related Phrases of powerful
(1) all-powerful ::
բոլոր հզոր
(2) very powerful ::
շատ հզոր
(3) the most powerful ::
ամենահզոր
(4) powerful man ::
հզոր մարդ
(5) powerful leader ::
հզոր առաջնորդ
Synonyms
Adjective
1. strong ::
ուժեղ
3. violent ::
բռնի
4. intense ::
ինտենսիվ
5. influential ::
ազդեցիկ
6. cogent ::
ճնշիչ
7. potent ::
զորավոր
8. muscular ::
մկանային
10. knock-down ::
knock-down
Adverb
11. mighty ::
հզոր
Antonyms
1. impotent ::
անզոր
2. insignificant ::
աննշան
3. little ::
քիչ բան
4. powerless ::
անզոր
5. weak ::
թույլ
Different Forms
powerful, powerfully
Word Example from TV Shows
You've got real powerful magic
to figure that out.

You've got real POWERFUL magic to figure that out.

Game of Thrones Season 7, Episode 1

Knowledge has made you powerful.

Knowledge has made you POWERFUL.

Game of Thrones Season 6, Episode 5

My... My house is rich and powerful.

My... My house is rich and POWERFUL.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

Powerful.

Powerful.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

Do you have powerful allies in Westeros?

Do you have POWERFUL allies in Westeros?

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Armenian Dictionary: powerful

Meaning and definitions of powerful, translation in Armenian language for powerful with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of powerful in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'powerful'

What powerful means in Armenian, powerful meaning in Armenian, powerful definition, examples and pronunciation of powerful in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History