English to Armenian Meaning of profit - շահույթ


Profit :
շահույթ

շահույթ, շահ, օգուտ, հասնել, շնորհ, լավ, Stead, հարմարություն, առավելություն, բարգավաճում, բարելավում, առաջխաղացում, աճ

շահ, շահույթ, ստանալ, անել, հասնել, բարին անել, օգուտ, լինի մեկի օգտին, ծառայել, բարգավաճել, բարձրացնել, ծաղկել, հավաքածու, աջակցել, պատրաստում

շահույթ չհետապնդողԽոնարհ Հերոսներշահույթօգուտprofitingպրոֆիտլեսսշահույթը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of profit in English
Noun(1) the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses(2) the advantageous quality of being beneficial
Verb(1) derive a benefit from(2) make a profit; gain money or materially
Examples of profit in English
(1) Despite assurances from major financial institutions that they would not seek to profit from the situation, there were growing concerns this morning that the Dow Jones would fall on opening.(2) Long-time corporate sponsors from the defence, construction and petroleum industries will likewise profit enormously.(3) Having missed out on the housing boom, I'd like to profit from the coming bust.(4) not all children would profit from this kind of schooling(5) They exist to serve rather than to profit from people's financial needs or indeed to support what is ultimately unsustainable spending.(6) it would profit us to change our plans(7) If you really want to stop it, you follow the trail of dollars and go after the money bosses who finance and profit from the ring.(8) there's no profit in screaming at referees from the bench(9) Results should profit and serve the profession and people for which they are intended.(10) Virtually everyone endeavors to profit from the insurance boom.(11) Certain government departments are clearly using their control of government policy to profit themselves via nominated private business.(12) Special interests can profit from providing much of the campaign financing in return for programs that transfer wealth to them.(13) Also, I think they could profit enormously from Amy Welborn's common sense perspective.(14) The U.S. economy as a whole continues to profit from burgeoning agricultural exports.(15) his eyes brightened at the prospect of profit(16) We don't profit from the lower borrowing costs.
Related Phrases of profit
(1) gross profit ::
համախառն շահույթը
(2) net profit ::
զուտ շահույթը
(3) profit margin ::
շահույթը մարժա
(4) operating profit ::
Օպերացիոն շահույթը
(5) non-profit ::
շահույթ չհետապնդող
(6) profit and loss ::
շահույթ եւ կորուստ
(7) profit sharing ::
շահույթի բաշխումները
(8) profit and loss account ::
շահույթի եւ վնասների հաշիվը
(9) make a profit ::
կատարել շահույթ
(10) profit center ::
առեւտրային կենտրոն
Synonyms
Noun
2. advantage ::
առավելություն
3. gain ::
շահ
Verb
5. make money ::
փող աշխատել
6. benefit ::
օգուտ
Different Forms
nonprofit, nonprofits, profit, profited, profiting, profitless, profits
Word Example from TV Shows
Perhaps we'd profit from some sleep.

Perhaps we'd PROFIT from some sleep.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

You're turning a profit?
We're coming close.

You're turning a PROFIT? We're coming close.

Breaking Bad Season 4, Episode 9

Jimmy figured out how he could
use his talents to turn a profit.

Jimmy figured out how he could use his talents to turn a PROFIT.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

And how much profit do you make
per Penny Blossom?

And how much PROFIT do you make per Penny Blossom?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

That's your entire profit margin.

That's your entire PROFIT margin.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

English to Armenian Dictionary: profit

Meaning and definitions of profit, translation in Armenian language for profit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of profit in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'profit'

What profit means in Armenian, profit meaning in Armenian, profit definition, examples and pronunciation of profit in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History