English to Armenian Meaning of broken - կոտրված


Broken :
կոտրված

կոտրված, ծեծել են, պառակտում, հատվածական, կտրված, ճնշված, առանձին, պատռված, հեռավոր, պատառոտված, ժայռոտ, կոպիտ, գզգզված, խորդուբորդ, անհավասար, սնանկ, անվճարունակ, չեզոք, զուսպ, հեռացված, հաշմանդամ,, անկարող, անընդունակ, անաշխատունակ, տարբեր, այլ, բազմազան, մեկուսացված, բաժանված, ծեծված, փոշոտ, նոսրանալ, անշնորհք, ահավոր, ալիքավոր, ծածանել

կոտրվածընդմիջելովբրոկեննեսս
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of broken in English
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Adjective(1) physically and forcibly separated into pieces or cracked or split(2) not continuous in space, time, or sequence or varying abruptly(3) subdued or brought low in condition or status(4) (especially of promises or contracts, or unkept(5) tamed or trained to obey(6) topographically very uneven(7) imperfectly spoken or written(8) thrown into a state of disarray or confusion(9) weakened and infirm(10) destroyed financially(11) out of working order (`busted' is an informal substitute for `broken'(12) discontinuous(13) lacking a part or parts
Examples of broken in English
(1) Everyone survived but the poor girl has her arm broken and several stitches.(2) Two ambulances had appeared from somewhere behind the tanks and were bumping and bucking as fast as their drivers dared take them across the broken ground.(3) The complainant, Cappelli, is an Italian gentleman, speaking in broken English.(4) As the contemporary story begins it's that broken kid, Dave, we first focus on, now a damaged adult.(5) The only people she would be able to talk to in English would be Ovidiu, and marginally to Rica with the broken language he was still trying to learn.(6) This is the story of how a broken person forms his identity and forges his armour.(7) About 750 of its residents are homeless, and many are sick, some with broken bones.(8) El Saico's life story is the tale of a struggle to construct an identity in the context of a broken family devoid of affection.(9) After thirteen broken peace agreements and fourteen years of brutal war, will this deal hold?(10) Spin and bull aside, Iraq is shattered, broken , and divided, weaker than it was before and more unstable.(11) The broken line has arrows pointing to both B and C; this indicates that the similarity relation may also go in both ways.(12) Just short of the summit of the bealach climb the broken and craggy slopes west to a ridge high above the Garbh Coire of Ben Alder.(13) I can't speak French so I started yelling back at him in broken German.(14) Whether confronting the pain of a broken family or singing about girls, this is music to bounce to.(15) Data points for control plants are joined by broken lines for clarity.(16) It is often not easy to mend a broken relationship in a women's group.
Related Phrases of broken
(1) break ::
ընդմիջում
(2) broken heart ::
կոտրված սիրտ
(3) broken up ::
կոտրվել է
(4) broken-hearted ::
կոտրված սրտով
(5) broken bone ::
կոտրված ոսկոր
(6) broken home ::
քանդված տուն
(7) it's broken ::
դա կոտրված
(8) broken into ::
ներխուժել
Synonyms
Adjective
1. smashed ::
smashed
2. fractured ::
կտրտված
3. inoperative ::
չգործող
4. cut ::
կտրել
8. interrupted ::
ընդհատվել
9. uneven ::
անհավասար
10. halting ::
հարթ
12. rugged ::
խորդուբորդ
13. unkept ::
դրժած
14. wiped out ::
wiped դուրս
15. low ::
ցածր
16. confused ::
խճճված
Antonyms
1. unbroken ::
անխախտ
Different Forms
broken, brokenly, brokenness
Word Example from TV Shows
DOLORES ABERNATHY:
They've broken my father.

DOLORES ABERNATHY: They've BROKEN my father.

Westworld Season 2, Episode 5

If you're so broken
that there's no coming back,

If you're so BROKEN that there's no coming back,

Game of Thrones Season 6, Episode 7

- The Golden Company?
- They've never broken a contract.

- The Golden Company? - They've never BROKEN a contract.

Game of Thrones Season 4, Episode 3

Many an army has broken against our walls.

Many an army has BROKEN against our walls.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

Her apartment's on the fourth floor,
elevator is broken, you're gonna...

Her apartment's on the fourth floor, elevator is BROKEN, you're gonna...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2

English to Armenian Dictionary: broken

Meaning and definitions of broken, translation in Armenian language for broken with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of broken in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'broken'

What broken means in Armenian, broken meaning in Armenian, broken definition, examples and pronunciation of broken in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History