English to Armenian Meaning of rest - մնացածը


Rest :
մնացածը

մնացածը, հանգչել, խաղաղություն, հանգիստ, մնացորդ, սուզակ, տականքներ, քուն, քնել, թրմփալ, դիմում, աջակցություն, հենման կետ, ապաստան, հենակ, դեռ, անշարժություն, ֆիքսում, խստություն, ընդարմացում, ազատ

մնալ, սուտ, լինել, կանգնել, մնացածը, հանգստացում, մահճակալ, հանգստանալ, պառկել, վայելել, տնակ, վստահել, ապավինել, հույս դնել, կրունկ, կայունացնել, հանգչել, սառեցնել, քարանալ, հանգչել է, Մնացած ընդմիջումից, կոտրել է սպասարկման, հետաձգում

մնացածըrestedհանգիստհանգստավայրանհանգիստհանգստանում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rest in English
Noun(1) something left after other parts have been taken away(2) freedom from activity (work or strain or responsibility(3) a pause for relaxation(4) a state of inaction(5) euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb(6) a support on which things can be put(7) a musical notation indicating a silence of a specified duration
Verb(1) not move; be in a resting position(2) take a short break from one's activities in order to relax(3) give a rest to(4) have a place in relation to something else(5) be at rest(6) stay the same; remain in a certain state(7) be inherent or innate in(8) put something in a resting position, as for support or steadying(9) sit, as on a branch(10) rest on or as if on a pillow(11) be inactive, refrain from acting
Examples of rest in English
(1) She stormed off somewhere and I didn't see her the rest of the night.(2) The rest of the novel remains intact for audiences who like the movie and want to know what happens to these characters.(3) By the end of last year, he had nothing left in the tank, and he was planning a complete rest until he felt the urge to pick up a racquet.(4) he needed to rest after the feverish activity(5) However you view it, you can rest assured that this is one day which wasn't dreamed up as a cynical marketing ploy to part us from our money.(6) I was feeling heavy and tired and would have had to rest up anyway.(7) Most of the rest of the night was sadly uneventful, the friend and I got home and watched a movie.(8) His tan face flushed with embarrassment as the rest of the ten remaining guests egged him on.(9) Where there was one, you can rest assured that the other wasn't too far away, such was their close bond.(10) The District Attorney said last week that the prosecution would rest today.(11) This is a stylish and very practical telephone rest , which comes with a handy desk pen.(12) He had removed his gloves but the rest of the uniform remained, clinging tightly to the sculptured muscles of his physique.(13) I am going to rest up today in preparation for the upcoming working week, and catch up on reading your blogs.(14) she needs to give her ankle a rest(15) I spend the rest of the night in a TV room with a hundred or so others watching CNN.(16) There were campsites in these areas, but the rest of the park remained safe for tourists.
Related Phrases of rest
(1) rest in peace ::
Հանգչիր խաղաղությամբ
(2) to rest ::
հանգստանալ
(3) the rest ::
Մնացածը
(4) take a rest ::
հանգստանալ
(5) have a rest ::
հանգստանալ
(6) at rest ::
հանգստի
(7) rest assured ::
մնացածը հավաստիացրել է
(8) lay to rest ::
պառկել է հանգստի
(9) rest of ::
Մնացած
(10) a rest ::
հանգստի
Synonyms
Noun
1. repose ::
հանգչել
2. break ::
ընդմիջում
3. stand ::
կանգնել
4. a standstill ::
լճացում
5. remainder ::
մնացորդ
6. respite ::
հետաձգում
7. residual ::
մնացորդ
8. quietus ::
Quietus
Verb
10. relax ::
հանգստանալ
11. lie ::
սուտ
12. support ::
աջակցություն
13. be based on ::
հիմնված լինի
14. remain ::
մնալ
15. breathe ::
շնչել
16. roost ::
թառ
17. repose ::
հանգչել
18. pillow ::
բարձ
Different Forms
rest, rested, restful, resting, restless, rests
Word Example from TV Shows
No more drug talk
for the rest of this trip.

No more drug talk for the REST of this trip.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

What? So... You thought I was
going to be alone for the rest of my life?

What? So... You thought I was going to be alone for the REST of my life?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

Joffrey is my king.
The rest doesn't interest me.

Joffrey is my king. The REST doesn't inteREST me.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

following her around for
the rest of her life?

following her around for the REST of her life?

Game of Thrones Season 3, Episode 2

Should last the rest of your life.

Should last the REST of your life.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

English to Armenian Dictionary: rest

Meaning and definitions of rest, translation in Armenian language for rest with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rest in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'rest'

What rest means in Armenian, rest meaning in Armenian, rest definition, examples and pronunciation of rest in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History