English to Armenian Meaning of man - մարդ


Man :
մարդ

մարդ, մահկանացու, միկրոկոսմոս, խայթել, անհատ, անհատականություն, հոգի, պերսոնա, արական, սերունդ, ծագում, մարդկությունը, ամուսին, ծեր մարդ, ամուսնյակ, վարպետ, Swami, գիծ, տուրուդմփոց, խաշել, անոթ, նավ, կաթսա, բաժակը, սպասք, զուգավորել, ուղեկից, ընկեր, թղթակից անդամ, երեւալ, Buddy, եղբայր, ծաղկել, առնական, սեռին, ծառա, ծառայող, բանվոր, արգելափակում, անկողնակից, զինծառայող, հետեվող, աշխատավոր, շարքային, մարդկություն, մահացություն, գլխավոր, վարձակալ, առարկա, կուսակցության անդամ, կոճկել, հավաստել, ամրացնել, ուղղել, լարային, խստացնել, քարանալ

conmanմարդնաՄանեսMansmansesփոստարարUnmanunmans
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of man in English
Noun(1) an adult person who is male (as opposed to a woman(2) someone who serves in the armed forces; a member of a military force(3) the generic use of the word to refer to any human being(4) any living or extinct member of the family Hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect carriage(5) a male subordinate(6) an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent(7) a manservant who acts as a personal attendant to his employer(8) a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend(9) one of the British Isles in the Irish Sea(10) game equipment consisting of an object used in playing certain board games(11) all of the living human inhabitants of the earth
Verb(1) take charge of a certain job; occupy a certain work place(2) provide with workers
Examples of man in English
(1) he worked as an ice-cream man(2) it's awesome, man!(3) Some historians claim this is the most graphic example of man's inhumanity to man .(4) CNN's man in India(5) I'll get a man in to do it(6) It's great country this. A man could live well here and raise a family.(7) Cro-Magnon man(8) A man could get used to that sort of lifestyle.(9) She was instrumental in raising people's awareness of man 's impact on the environment.(10) Ben is also a kind and decent man who is held in high regard by all those who have worked with him.(11) It should be the sort of manly thing I get my man to do, but he leaves computers to me.(12) Their driver was a burly, bearded man in his forties.(13) As soon as we established that Elener was a former Securicor employee, we were fairly sure he was our man .(14) an army man(15) Having been trained at Harvard both as a medical man and an anthropologist, you'd think his take on scientific issues of our day would be worth noting.(16) I don't have a problem with women hitting on my man  why wouldn't they?
Related Phrases of man
(1) old man ::
ծեր մարդ
(2) young man ::
երիտասարդ տղամարդ
(3) the man ::
այն մարդը,
(4) best man ::
լավագույն մարդ
(5) handsome man ::
գեղեցիկ տղամարդ
(6) wise man ::
Իմաստուն մարդ
(7) a man ::
մի մարդ
(8) real man ::
իսկական տղամարդ
(9) my man ::
իմ տղամարդը
(10) man-made ::
տեխնածին
Synonyms
Noun
1. male ::
արական
2. human being ::
մարդ արարած
3. the human race ::
մարդկային ցեղը
4. worker ::
բանվոր
5. boyfriend ::
ընկերոջ
6. military personnel ::
ռազմական անձնակազմի
8. gentleman's gentleman ::
ջենթլմենական ջենտլմեն
9. human ::
մարդ
10. piece ::
կտոր
Verb
11. staff ::
անձնակազմ
12. operate ::
գործել
Different Forms
conman, man, mans, postman, unman, unmans
Word Example from TV Shows
[MAN & WOMAN SPEAKING
IN SPANISH ON TV]

[MAN & WOMAN SPEAKING IN SPANISH ON TV]

Breaking Bad Season 2, Episode 2

MAN: Fight, Ragnar!

MAN: Fight, Ragnar!

Vikings Season 1, Episode 6

Barrels, man. You know,
plastic, black, 55-gallon type.

Barrels, MAN. You know, plastic, black, 55-gallon type.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

You're a good man, Lord Tyrell,

You're a good MAN, Lord Tyrell,

Game of Thrones Season 5, Episode 2

...where a man would take
another man's battle ostrich?

...where a MAN would take another MAN's battle ostrich?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

English to Armenian Dictionary: man

Meaning and definitions of man, translation in Armenian language for man with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of man in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'man'

What man means in Armenian, man meaning in Armenian, man definition, examples and pronunciation of man in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History