English to Armenian Meaning of process - պրոցես


Process :
պրոցես

պրոցես, մեթոդ, ընթացակարգ, գործողություն, ռեժիմ, համակարգ, ճանապարհ, սխեմա, եղանակ, նեղուց, դասընթաց, շարժում, բայ, ֆունկցիա, գործ, դատական ​​ծանուցագիր, ծանուցագիր, կանչ, հանձնաժողով, ճառ, գլխում գրքի, մի մասը գրքի, կոնտեքստ, աստիճանական աճ, աստիճանական զարգացում, աճ, դեպի վեր, լանջին, զարգացում

պրոցեսվերամշակվածգործընթացներմշակումպրոցեսորպրոցեսորները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of process in English
Noun(1) a particular course of action intended to achieve a result(2) (psychology(3) a writ issued by authority of law; usually compels the defendant's attendance in a civil suit; failure to appear results in a default judgment against the defendant(4) a mental process that you are not directly aware of(5) a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant(6) a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states
Verb(1) subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition(2) deal with in a routine way(3) perform mathematical and logical operations on (data(4) institute legal proceedings against; file a suit against(5) march in a procession(6) shape, form, or improve a material(7) deliver a warrant or summons to someone
Examples of process in English
(1) He successfully dodged Earthlink's process servers for several months until they caught up with him in February 2003.(2) As is so often the case, each individual step in a decision-making process seems to be completely logical and obvious.(3) In some jurisdictions, the writ has to be served or the process has to be served before the action is brought.(4) That process was served on Dow Jones in the United States under the two limbs of the Supreme Court Rules.(5) process inks(6) This would be achieved by a transparent process whereby the bills in issue would be made clear to the voters at election time.(7) Kraft Foods is likely to set the standard for process cheese innovations.(8) The first commitment must be to the dialogue process and to achieve the possible.(9) the aging process(10) Bobbitt takes the process one step further, using his analysis of the past to predict the future.(11) Today's PCs process more information faster than anything imagined in the early days of computing.(12) Make sure you fully understand every step of the building process and don't let jargon put you off.(13) He breaks every step of the process into a series of questions.(14) It was impossible for Council officials to process that amount of work in one month.(15) I am not persuaded the provinces do have the constitutional or legislative authority to serve a process commenced by summons beyond the borders of Canada.(16) He invented the process of four-colour process printing onto flexible plastics.
Related Phrases of process
(1) in process ::
ընթացքում
(2) in the process ::
այդ գործընթացում
(3) due process ::
պատճառով գործընթացը
(4) in the process of ::
ընթացքի մեջ է
(5) process control ::
գործընթացը հսկող
(6) manufacturing process ::
արտադրական գործընթացը
(7) production process ::
արտադրության գործընթացը
(8) work in process ::
աշխատանքներ են տարվում
(9) process management ::
գործընթացների կառավարման
(10) application process ::
դիմումը գործընթացը
Synonyms
Noun
1. procedure ::
ընթացակարգ
2. method ::
մեթոդ
3. summons ::
կանչ
4. appendage ::
հավելում
5. mental process ::
մտավոր գործընթացը
Verb
6. deal with ::
գործ ունենալ
7. litigate ::
վիճարկել
8. work on ::
աշխատել
9. serve ::
ծառայել
10. treat ::
վարվել
11. march ::
երթ
Antonyms
1. recess ::
դասամիջոց
2. recession ::
ռեցեսիան
3. regress ::
վերադարձ
4. regression ::
հետադիմություն
5. retreat ::
նահանջ
6. retrogression ::
անկում
Different Forms
process, processed, processes, processing, processor, processors
Word Example from TV Shows
Can you walk us
through the process

Can you walk us through the PROCESS

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

Well, grieving is a process.

Well, grieving is a PROCESS.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

We're starting a process, Walt.
An ongoing process.

We're starting a PROCESS, Walt. An ongoing PROCESS.

Breaking Bad Season 2, Episode 3

Cohabitation with my girlfriend?
That's a great deal to process.

Cohabitation with my girlfriend? That's a great deal to PROCESS.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5

I'll make space in our apartment so we
can move the manufacturing process.

I'll make space in our apartment so we can move the manufacturing PROCESS.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

English to Armenian Dictionary: process

Meaning and definitions of process, translation in Armenian language for process with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of process in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'process'

What process means in Armenian, process meaning in Armenian, process definition, examples and pronunciation of process in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History