English to Armenian Meaning of proper - պատշաճ


Proper :
պատշաճ

պատշաճ, ճշգրիտ, ճիշտ, շատ, մաթեմատիկական, համապատասխան, խիստ, հակված, հարմար, արժանի, համատեղելի, իրազեկ, տեղավորել, լավ, գերազանց, ազնիվ, ուժեղ, օգտակար, հասարակ, ողջամիտ, դառնալով, նպատակահարմար, շրջահայաց, արժանավոր, օրինական, սեփական, արմատական, ամուր, կոշտ, պինդ, քառակուսի, քաղաքավարի, քաղցր, մեղմ, բարեկիրթ, հարգալից, գեղեցիկ, զվարթ, անդրդվելի, բացարձակ, կատարյալ, հիմնավոր, խոչընդոտները հաղթահարող, ֆորմալ, վերադաս, լավագույն, շահավետ, երլակայելի, մտածելի, բավականին, տուգանք, նուրբ, փերի, անձնական, մասնավոր, հատկանշական, պարկեշտ, նազելի, բավարար, վայելուչ, բարենպաստ, պատասխանատու, նմանակերպ

պատշաճpropererproperestճիշտ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of proper in English
Adjective(1) marked by suitability or rightness or appropriateness(2) having all the qualities typical of the thing specified(3) limited to the thing specified(4) appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs
Examples of proper in English
(1) There is no proper pedestrian crossing on this stretch.(2) She'd learned to ride sidesaddle, as was proper for a young lady.(3) He dislikes dogs partly out of a sense of duty-he feels that, given his commitment to cats, it would not be quite proper for him to like dogs as well.(4) I thought the approach that I brought to the interview was the proper one under those circumstances and at that time.(5) They're not going to be taxed on hotel rooms if they can prove that they were living in New Orleans proper and that they're actual evacuees.(6) And will he then adopt such tactics in his proper job, asking Interpol to police our streets if his British bobbies find they are not winning many fixtures?(7) A true paragon of a British military officer, he was efficient, proper and habitually thorough.(8) By 332 he regarded himself as the proper ruler of the Persian empire, and after Gaugamela he was acclaimed king of Asia.(9) She's a proper little child, getting into mischief.(10) It is obviously proper for Parliament to lay down the framework within which the Judiciary operates.(11) It will undertake projects to provide proper drinking water, waste disposal and sanitation facilities for pilgrims.(12) I don't think that it is proper for me to give the details.(13) Two weeks after leaving the house, she confided in me that she didn't regard it as a proper album; that, she said, would come next year.(14) What was not proper for women, however, could easily be enacted by the dance figures in the space of spectacle.(15) It seems like there's a strip of stores and businesses three miles long, from the Michigan border into Iron Mountain proper .(16) So, of course, we had real jobs with proper tax codes, an optional pensions scheme, sickness cover and employee rights.
Related Phrases of proper
(1) proper noun ::
Proper noun
(2) proper name ::
պատշաճ անունը
(3) proper place ::
պատշաճ տեղ
(4) proper functioning ::
պատշաճ
(5) not proper ::
ոչ պատշաճ
(6) proper use ::
պատշաճ օգտագործումը
(7) proper fraction ::
պատշաճ մասն
(8) proper time ::
պատշաճ ժամանակը
(9) proper subset ::
պատշաճ ենթախումբը
(10) prim and proper ::
խստաբարո եւ պատշաճ
Synonyms
Adjective
1. real ::
իրական
2. right ::
ճիշտ
3. respectable ::
պատկառելի
Antonyms
1. improper ::
սխալ
2. inappropriate ::
անհամապատասխան
3. incorrect ::
սխալ
4. indecent ::
անվայել
5. indecorous ::
անվայել
6. indelicate ::
աննրբանկատ
7. unbecoming ::
անվայելուչ
8. unseemly ::
անվայել
Different Forms
proper, properer, properest, properly
Word Example from TV Shows
Too bad that's a proper noun.

Too bad that's a PROPER noun.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

You lads know how to kiss proper?

You lads know how to kiss PROPER?

Game of Thrones Season 6, Episode 8

Hello. Aren't you a proper fellow?

Hello. Aren't you a PROPER fellow?

Game of Thrones Season 4, Episode 4

And I needed
a proper goodbye.

And I needed a PROPER goodbye.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

In a proper sandwich,
the cheese is adjacent to the bread...

In a PROPER sandwich, the cheese is adjacent to the bread...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 14

English to Armenian Dictionary: proper

Meaning and definitions of proper, translation in Armenian language for proper with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of proper in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'proper'

What proper means in Armenian, proper meaning in Armenian, proper definition, examples and pronunciation of proper in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History