English to Armenian Meaning of ray - ճառագայթ


Ray :
ճառագայթ

ճառագայթ, լար, սանձ, թարթիչ, ցոլք, թեթեւ, խելք, կայծ, իշաձուկ, թառափ, օրականով աշխատանք, շպրոտ, արեւ, ծվծվալ, ծածանք, ամորձին, սերմ, ալիք, հարկ, վարձավճար, գանձում, տուրք, հասույթ, շուք, ճաճանչ, շքեղություն, փայլ, փայլով, լույսը գիտելիքների, լուսավորություն, ճրագ, պայծառություն, աչք

ճառագայթավոր, ճառագայթ, արեւի ճառագայթները

radբեռճառագայթճառագայթները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of ray in English
Noun(1) a column of light (as from a beacon(2) a branch of an umbel or an umbelliform inflorescence(3) (mathematics(4) a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation(5) the syllable naming the second (supertonic(6) any of the stiff bony spines in the fin of a fish(7) cartilaginous fishes having horizontally flattened bodies and enlarged winglike pectoral fins with gills on the underside; most swim by moving the pectoral fins
Verb(1) emit as rays(2) extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center(3) expose to radiation
Examples of ray in English
(1) if only I could see some ray of hope(2) Events in Europe offered Japan a delusory ray of hope.(3) She stopped when she saw the first ray of sunshine on the ground of the cave.(4) "I hope the success of our expedition will lend a ray of hope to our people who are discouraged in their daily lives."(5) They had caught a manta ray and said it was good eating.(6) Through the breaks in the trees, Jocelyn could see the moon's ray shining down to the forest floor.(7) The battleships ray out over the North Sea, keeping their stations accurately apart.(8) All coding elements redirect light so that no ray, besides the on-axis ray , travels toward the traditional geometric focus point.(9) Mirrors, spherical or otherwise, operate on the principle that the angle of reflection of a ray of light equals the angle at which it strikes the mirror's surface.(10) In the vascular tissue of woody species, parenchyma cells include those in phloem, and the ray cells and axial parenchyma cells in xylem.(11) One ray of hope is that the circumstances of the attack would give the Socialist Party a possible excuse for flip-flopping were they so inclined.(12) In this ruling Kelly found a definite ray of hope.(13) There was a slight ray of moonlight visible far above his head.(14) The commissioners comment, ÔÇÿThis witness was a fresh and welcome ray of hope for the Tribunal.ÔÇÖ(15) A ray of hope appears in the form of Mary Burke, the daughter of a heart attack victim who strikes a chord with the troubled Pierce.(16) take a specific point and back-trace every ray of light that hits that point
Related Phrases of ray
(1) gamma ray ::
գամմա ճառագայթների
(2) sting ray ::
խայթոցը ճառագայթների
(3) cathode ray tube ::
կաթոդ ճառագայթների խողովակ
(4) ray of hope ::
հույսի շող
(5) ray of light ::
Ray լույսի
(6) cathode ray ::
կաթոդ ճառագայթների
(7) death ray ::
մահը ճառագայթների
(8) light ray ::
թեթեւ ճառագայթների
Synonyms
Noun
1. beam ::
ճառագայթ
2. glimmer ::
շող
3. shaft ::
լիսեռ
4. re ::
ռե
5. electron beam ::
էլեկտրոնային ճառագայթով
Verb
6. radiate ::
ճառագայթավոր
7. irradiate ::
ճառագայթել
Different Forms
rad, rads, ray, rays
Word Example from TV Shows
Wouldn't have been any ass-kickings
if that stupid death ray had worked.

Wouldn't have been any ass-kickings if that stupid death RAY had worked.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4


- A death ray?
- Well, that's what he called it.

- A death RAY? - Well, that's what he called it.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

...teenagers running around
with ray guns, right?

...teenagers running around with RAY guns, right?

Breaking Bad Season 3, Episode 11

if she's in line
to meet Ray Liotta.

if she's in line to meet Ray Liotta.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

English to Armenian Dictionary: ray

Meaning and definitions of ray, translation in Armenian language for ray with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ray in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'ray'

What ray means in Armenian, ray meaning in Armenian, ray definition, examples and pronunciation of ray in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History