English to Armenian Meaning of read - կարդալ


Read :
կարդալ

կարդալ

կարդալ, անկում, հետազոտություն, վազում մեջ, պետք է բռնել, անգիր ասել, լուծել, քանդել, զարգանալ, ստանալ, սովորել, վարժություն, սովորել, մեկի դաս, հակա, մշակել, հայտնաբերել, է հայտնաբերել, հասնել, կատարել դուրս, կառավարել, ընտրել դուրս, ճանաչել, պարզել, տվյալների հաջորդաբար ընթերցումը, բացատրել, մեկնաբանել, պարզաբանել, շարադրված, որոշել, ուղղել, բռնել, բռնել է, ստանալ է, հասկանալ

կարդալ, ուսանել, կրել

կարդալդյուրընթեռնելիընթերցումկարդում էչկարդացված
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of read in English
Noun(1) something that is read
Verb(1) interpret something that is written or printed(2) have or contain a certain wording or form(3) look at, interpret, and say out loud something that is written or printed(4) obtain data from magnetic tapes or other digital sources(5) interpret the significance of, as of palms, tea leaves, intestines, the sky; also of human behavior(6) interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression(7) be a student of a certain subject(8) indicate a certain reading; of gauges and instruments(9) audition for a stage role by reading parts of a role(10) to hear and understand(11) make sense of a language
Examples of read in English
(1) They stand either side of a pool of light, which can be read as iconographically significant.(2) To do this they turned to techniques developed by Freudian psychoanalysts to read the inner desires of the new self.(3) It seems somehow odd now to recall that none of these three could read or write, and that they did not speak English.(4) As such, the glories of nature can be read as harbingers of a future still arriving.(5) read my lips - I'm not going to work(6) At times these read as lecture notes; at others more like a dramatic monologue.(7) The oldest, a rocket scientist, is now a father himself, the youngest is off to university to read medicine.(8) He could read the shame in Drake's voice and had a pretty fair idea of what had transpired.(9) their read on the national situation may be correct(10) You all want to read newspapers, you all want the products of the forest, somewhere the trees have to be grown.(11) his mother read him a bedtime story(12) My read of the story tells me that this man is easily offended and a persistent complainer.(13) she likes to read on the train(14) Mr Hackett read history at Oxford University and had planned a career in teaching or lecturing.(15) he went to Manchester to read for a BA in Economics(16) the actors read the script through
Related Phrases of read
(1) to read ::
Կարդալ
(2) read only ::
միայն կարդալու համար
(3) read books ::
կարդալ գրքեր
(4) read and write ::
Կարդալ եւ գրել
(5) read aloud ::
բարձրաձայն կարդալ
(6) read up ::
կարդալ մինչեւ
(7) read only memory ::
միայն կարդալու հիշողություն
(8) read on ::
կարդալ վրա
Synonyms
Noun
Verb
2. peruse ::
կարդալ
4. decipher ::
կարդալ
5. interpret ::
մեկնաբանել
6. indicate ::
նշել
7. translate ::
թարգմանել
8. scan ::
տվյալների հաջորդաբար ընթերցումը
9. record ::
գրառում
10. take ::
վերցնել
11. say ::
ասել
Different Forms
read, readable, reads, unread
Word Example from TV Shows
You willing to read a book...

You willing to READ a book...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

Oh. So, you really like to read?

Oh. So, you really like to READ?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

Now I'm thinking about
what I read.

Now I'm thinking about what I READ.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

- And I can read.
- Jesse, touch nothing.

- And I can READ. - Jesse, touch nothing.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

I read your paper on Kuiper Belt
object-size distribution.

I READ your paper on Kuiper Belt object-size distribution.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

English to Armenian Dictionary: read

Meaning and definitions of read, translation in Armenian language for read with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of read in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'read'

What read means in Armenian, read meaning in Armenian, read definition, examples and pronunciation of read in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History